Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Податкова система України [Книга] : навчальний посібник / [Колесніков Б.В. та ін.] ; за заг. ред. М.Я. Азарова ; М-во фінансів України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Міністерство фінансів України, Національний університет державної податкової служби України, 2011. – 656 с. – Бібліогр.: с. 609-614. – ISBN 978-966-337-233-4
752.
Іванов Ю.Б. Податкова система. Екологічні податки [Книга] : навчальний посібник / Іванов Ю.Б., Котляров Є.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 148 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 129-132. – ISBN 978-966-676-482-2
753.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
754.
Винник А.В. Пока в душе цветет весна... [Книга] : стихотворения (1967-2011) / Анатолий Винник. – Изд. 2-е, доп. и исправл. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 192 с., [6] с. илл. : фото. – ISBN 978-611-518-009-7
755.
Абдуллаев Ч. Покушение на власть. Субъект власти [Книга] : [роман] / Чингиз Абдуллаев. – Москва : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2005. – 314 с., [2] с. – (Серия "Черный квадрат"). – ISBN 5-17-032239-9
756.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
757.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
758.
Романов В.В. Политическая полиция Российской империи 1826-1860 гг.: основные тенденции развития [Книга] : [монография] / В.В. Романов. – Ульяновск : УлГУ, 2007. – 560 с. – ISBN 975-5-88866-306-6
759.
Багінський А.В. Політична символіка як засіб демократичної консолідації суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Багінський А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
760.
Шульга М.А. Політичні аспекти євроінтеграції [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.А. Шульга ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 287 с. – Бібліогр.: с. 270-279. – ISBN 978-966-439-443-4
761.
Філіпович М.А. Полоцька земля у наративних та актових джерелах (друга половина XIII - перша половина XVI ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Філіпович Марина Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
762.
Солдатська Т.І. Поняття респонсивності у сучасній філософії [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Солдатська Тамара Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
763.
Коршиков И.И. Популяционная генетика и репродуктивная биология сосны крымской [Книга] / И.И. Коршиков ; Донец. ботан. сад НАН Украины. – Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2010. – 243, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 206-243. – ISBN 978-617-579-112-7
764.
Коршиков И.И. Популяционно-генетические проблемы дендротехногенной интродукции (на примере сосны крымской) [Книга] / И.И. Коршиков, Н.С. Терлыга, С.А. Бычков ; НАН Украины, Донец. ботан. сад, Криворож. ботан. сад. – Донецк : Лебедь, 2002. – 326, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 286-326. – ISBN 966-508-176-4
765.
Писковский Ю.И. Портал [Книга] : [альбом, резюме : монография] / [Писковский Юрий Иванович ; худож. ред. В. Недяк]. – Киев : ЕММА, 2008. – 732 с. : илл., фото. – Кн. на русском и англ. языках. – ISBN 978-966-96824-2-0
766.
Поттер Д. Посібник з незалежної журналістики [Книга] / Дебора Поттер ; [відп. ред. Джордж Клак ; укр. пер.: Ярослав Пилинський ; Bureau of intern. inform. programs, U.S. dep. of state]. – [Washington] : U.S. dep. of state, 2006. – 64 с. : іл.
767.
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку [Книга] / [Венгер Л.А. та ін.] ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : [Основа-Принт], 2009. – 928 с. : іл., табл. – Бібліогр. в прим. – ISBN 978-966-02-5200-4
768.
Урофскі М. Права людини [Книга] : особиста свобода і Білль про права / aвт. Мелвін Урофскі ; голов. ред. Джордж Клак ; укр. переклад : Ярослав Пилинський ; U.S. dep. of state, Bureau of intern. inform. programs. – [Vienna] : [Regional program office], 2006. – 96 c. : іл. – Без тит. арк.
769.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
770.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
771.
Правила поведінки працівника суду та Коментар [Брошура] / Державна судова адміністрація України ; Рада суддів України. – Київ, 2010. – 40 с.
772.
Право і суспільство [Журнал] : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2004-. – ISSN 2078-3736
773.
Прасов О.О. Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Прасов, С.Г. Стеценко ; МОНУ ; Міжнар. науково-технічний ун-т ім. акад. Ю. Бугая ; Луцький біотехнічний ін-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ : [СПД Гадяк Ж.В.], 2010. – 149, [2] с. – Бібліогр.: с. 133-149. – ISBN 978-966-2379-00-6
774.
Комарницький В.М. Право спеціального природокористування [Книга] : монографія / В.М. Комарницький ; М-во внутрішніх справ України ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 424 с. – ISBN 978-966-2905-90-8
775.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex