Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації [Книга] : колективна монографія / [Лібанова Е.М. та ін. ; за ред. Е.М. Лібанової] ; НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ : [Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України], 2010. – 270 с. : іл., табл. – Авт. кол. зазначено на стр. 7. – Бібліогр.: с. 258-269. – ISBN 978-966-02-6122-8
752.
Потапурченко З.Н. Первый в космосе [Брошура] : комплексное учеб. пособие для изучающих русский язык как иностранный / З.Н. Потапурченко, С.А. Каменская, А.В. Трепалина ; [ред. Т.И. Лошкарева]. – Москва : Русский язык. Курсы ; Фонд "Русский мир", 2011. – 32 с. + CD. – ISBN 978-5-88337-250-5
753.
Полунін О.В. Переживання людиною плину часу: експериментальне дослідження [Книга] : [монографія] / О.В. Полунін. – Київ : Гнозіс, 2011. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-358. – ISBN 978-966-8840-91-3
754.
Персонал [Журнал] : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
755.
Шиповац Н. Писма Богородици и дjеци [Книга] : (пjесме из граджьанског рата 1992-1994) / Неджьо Шиповац. – Баньа Лука ; Београд : Задужбина Петар Кочичь, 1995. – 162, [5] с. : ил. – (Библиотека Мргуда / дир. и гл. уред. Н. Вуколичь)
756.
Письменники про Америку [Книга] : 15 есе-роздумів. – Vienna : Regional program office, 2004. – 61 c. : іл., фотогр. – Зміст: Просто обабіч центральної вулиці / Е. Абінадер. Я теж оспівую Америку / Д. Алварез. Владна сила американських мрій / С. Біркерц. Листівки з Америки / Р.О. Батлер. Карти і легенди / М. Шабон. та ін.
757.
Завальнюк І.П. Підвищення ефективності керування дисипативними динамічними системами в напружених режимах їх функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Завальнюк Інна Петрівна ; Херсон. нац. технічний ун-т. – Херсон, 2011
758.
Підлітки груп ризику: доказова база для посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні [Книга] / [Тельчик А. та ін. ; ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соцыальних досліджень ім. О. Яременка]. – Київ : [К.І.С.], 2008. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-191. – ISBN 978-966-2141-25-2
759.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
760.
Ястремська О.М. Планування діяльності підприємства [Книга] : навчальний посібник / Ястремська О.М., Яковенко К.В., Ястремська О.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 164-168. – ISBN 978-966-676-479-2
761.
Шрайберг Я.Л. Повышение квалификации библиотечно-информационных работников: современный подход [Книга] : учебно-методическое пособие / Я.Л. Шрайберг, А.О. Адамьянц. – Москва : Литера, 2011. – 126, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 118-119. – (Серия "Современная бибилиотека"). – ISBN 978-5-91670-047-3
762.
Податкова система України [Книга] : навчальний посібник / [Колесніков Б.В. та ін.] ; за заг. ред. М.Я. Азарова ; М-во фінансів України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Міністерство фінансів України, Національний університет державної податкової служби України, 2011. – 656 с. – Бібліогр.: с. 609-614. – ISBN 978-966-337-233-4
763.
Іванов Ю.Б. Податкова система. Екологічні податки [Книга] : навчальний посібник / Іванов Ю.Б., Котляров Є.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 148 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 129-132. – ISBN 978-966-676-482-2
764.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
765.
Винник А.В. Пока в душе цветет весна... [Книга] : стихотворения (1967-2011) / Анатолий Винник. – Изд. 2-е, доп. и исправл. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 192 с., [6] с. илл. : фото. – ISBN 978-611-518-009-7
766.
Абдуллаев Ч. Покушение на власть. Субъект власти [Книга] : [роман] / Чингиз Абдуллаев. – Москва : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2005. – 314 с., [2] с. – (Серия "Черный квадрат"). – ISBN 5-17-032239-9
767.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
768.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
769.
Романов В.В. Политическая полиция Российской империи 1826-1860 гг.: основные тенденции развития [Книга] : [монография] / В.В. Романов. – Ульяновск : УлГУ, 2007. – 560 с. – ISBN 975-5-88866-306-6
770.
Багінський А.В. Політична символіка як засіб демократичної консолідації суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Багінський А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
771.
Шульга М.А. Політичні аспекти євроінтеграції [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.А. Шульга ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 287 с. – Бібліогр.: с. 270-279. – ISBN 978-966-439-443-4
772.
Філіпович М.А. Полоцька земля у наративних та актових джерелах (друга половина XIII - перша половина XVI ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Філіпович Марина Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
773.
Солдатська Т.І. Поняття респонсивності у сучасній філософії [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Солдатська Тамара Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
774.
Коршиков И.И. Популяционная генетика и репродуктивная биология сосны крымской [Книга] / И.И. Коршиков ; Донец. ботан. сад НАН Украины. – Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2010. – 243, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 206-243. – ISBN 978-617-579-112-7
775.
Коршиков И.И. Популяционно-генетические проблемы дендротехногенной интродукции (на примере сосны крымской) [Книга] / И.И. Коршиков, Н.С. Терлыга, С.А. Бычков ; НАН Украины, Донец. ботан. сад, Криворож. ботан. сад. – Донецк : Лебедь, 2002. – 326, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 286-326. – ISBN 966-508-176-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,