Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Писковский Ю.И. Портал [Книга] : [альбом, резюме : монография] / [Писковский Юрий Иванович ; худож. ред. В. Недяк]. – Киев : ЕММА, 2008. – 732 с. : илл., фото. – Кн. на русском и англ. языках. – ISBN 978-966-96824-2-0
777.
Поттер Д. Посібник з незалежної журналістики [Книга] / Дебора Поттер ; [відп. ред. Джордж Клак ; укр. пер.: Ярослав Пилинський ; Bureau of intern. inform. programs, U.S. dep. of state]. – [Washington] : U.S. dep. of state, 2006. – 64 с. : іл.
778.
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку [Книга] / [Венгер Л.А. та ін.] ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : [Основа-Принт], 2009. – 928 с. : іл., табл. – Бібліогр. в прим. – ISBN 978-966-02-5200-4
779.
Урофскі М. Права людини [Книга] : особиста свобода і Білль про права / aвт. Мелвін Урофскі ; голов. ред. Джордж Клак ; укр. переклад : Ярослав Пилинський ; U.S. dep. of state, Bureau of intern. inform. programs. – [Vienna] : [Regional program office], 2006. – 96 c. : іл. – Без тит. арк.
780.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
781.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
782.
Правила поведінки працівника суду та Коментар [Брошура] / Державна судова адміністрація України ; Рада суддів України. – Київ, 2010. – 40 с.
783.
Право і суспільство [Журнал] : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2004-. – ISSN 2078-3736
784.
Прасов О.О. Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Прасов, С.Г. Стеценко ; МОНУ ; Міжнар. науково-технічний ун-т ім. акад. Ю. Бугая ; Луцький біотехнічний ін-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ : [СПД Гадяк Ж.В.], 2010. – 149, [2] с. – Бібліогр.: с. 133-149. – ISBN 978-966-2379-00-6
785.
Комарницький В.М. Право спеціального природокористування [Книга] : монографія / В.М. Комарницький ; М-во внутрішніх справ України ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 424 с. – ISBN 978-966-2905-90-8
786.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
787.
Златіна Н.Е. Правове регулювання банківської системи та банківського нагляду в Україні та в зарубіжних країнах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Златіна Н.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2011
788.
Стахєєва Г.О. Правове регулювання концентрації підприємств в Європейському Союзі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. / Стахєєва Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
789.
Гончарук К.О. Практика діалогу християнського тексту в філософії Середньовіччя [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гончарук Катерина Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
790.
Хиля О.В. Практикум із хімії вуглеводів [Брошура] : навч. посібник для студентів хімічного та біологічного ф-тів / О.В. Хиля ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 37-38
791.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
792.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
793.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
794.
Стеценко С.Г. Представництво прокуратурою інтересів людини у суді у випадках ненадання або неналежного надання медичної допомоги [Книга] : навч. посібник / С.Г. Стеценко, О.О. Прасов ; [упоряд. Ж.В. Гадяк ; худ. ред. В.О. Шишук] ; МОНУ ; Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая ; Луцький біотехнічний ін-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ : СПД Гадяк Ж.В., 2010. – 114, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-114. – ISBN 978-966-2379-01-3
Монографію присвячено актуальним проблемам реалізації та захисту прав пацієнтів у сучасній Україні. Вказаний напрям є важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке все активніше завойовує позиції в системі права України.
Видання буде цікавим для науковців, які опікуються проблемами реалізації та захисту прав людини, викладачів юридичних і медичних закладів освіти та всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання медичної діяльності
795.
Природа, одержання та використання складних фосфатів з регульованим вмістом катіонів d-металів і монофосфатних та дифосфатних аніонів [Брошура] : науково-методичні рекомендації / Кабінет міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [розробники : В. Копілевич, Л. Войтенко, Д. Савченко та ін.]. – Київ : [ТОВ "Аквамарин ексклюзив"], 2011. – 131 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 98-101
796.
Ковальчук І.А. Проблема репрезентації знання в епістемічній логіці (історико-логічний аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ковальчук Іван Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
797.
Проблеми безперервної медичної освіти та науки [Журнал] = Problems of uninterrupted medical training and science : науково-практичний журнал / Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків
798.
Проблеми діяльності слідчих органів внутрішніх справ України [Книга] : тези доповідей "круглого столу", (Київ, 2 квітня 2010 року) / М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ ; Навч. центр післядиплом. освіти ; [редкол.: В.Д. Сущенко та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 115, [1] с.
799.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
800.
Захарченко А.М. "Проблеми регіональної безпеки Близького та Середнього Сходу" [Брошура] : методичний посібник для студентів спец. "Міжнародні відносини" / А.М. Захарченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Ін-т соціальних наук. – Одеса : Одеський національний університет, 2011. – 44 с. – Бібліогр. в тексті
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,