Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
877.
Чернодрински В. Собрани дела [Книга] / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
878.
Чернодрински В. Собрани дела [Книга] / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
879.
Чернодрински В. Собрани дела [Книга] / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
880.
Чернодрински В. Собрани дела [Книга] / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
881.
Чернодрински В. Собрани дела [Книга] / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
882.
Гораций Флакк Квинт Собрание сочинений [Книга] : [переводы] / Гораций ; [вступ. ст. Дурова В.С. ; худож. Волошкин О.П.]. – Санкт-Петербург : Биогр. ин-т "Студиа биографика" ; АО "С.-петерб. оркестр", 1993. – 446, [2] с. : ил., портр. – Содерж.: Оды ; Эподы ; Сатиры ; Послания ; Наука поэзии.- В прил.: Жизнеописание Горация / Гай Светоний Транквилл .- На обл. указ. только авт. – Библиогр. в примеч.: с. 361-402. – (Габилан). – ISBN 5-900118-05-3
883.
Современная Европа [Журнал] = Contemporaty Europe : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 0201-7083
884.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
885.
Злобін Ю.В. Сорочинський ярмарок як явище української традиційної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Злобін Юрій В"ячеславович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
886.
Социологическая теория сегодня [Книга] : сборник статей американских и украинских теоретиков. – Киев, 1994. – 143, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-12-004524-3
887.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
888.
Социологический журнал [Журнал] / РАН, Институт социологии. – Москва, 1994-. – ISSN 1562-2495
889.
Социология жизни [Книга] : духовно-научное исследование особенностей перехода человека из общества традиционного в общество любви. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2007. – 372 с. : илл. – Библиогр.: с. 367-369
890.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
891.
Соціальна робота в Україні: теорія і практика [Журнал] : науково-методичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна оргацізація "Фонд соціальної роботи". – Київ
892.
Саплін Ю.Ю. Соціальні аспекти лексичної семантики [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Саплін Юрій Юрійович ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
893.
Жеребятнікова І.В. Соціальні технології гармонізації цілей підприємницької організації [Книга] : монографія / Жеребятнікова І.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-202. – ISBN 987-966-676-473-0
894.
Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції [Книга] : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції", 2-3 квітня 2010 р. / Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред.: А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 508 с.
895.
Дороніна М.С. Соціологія (візуалізація основних положень) [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Дороніна М.С., Сасіна Л.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 171. – ISBN 978-966-676-484-6
896.
Городняк І.В. Соціологія освіти [Книга] : навч. посібник / І.В. Городняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 264, [4] с. – Бібліогр.: с. 186-189
897.
Спас Чернігівський [Книга] / [А. Доценко та ін.] ; Нац. архітектурно-іст. заповідник "Чернігів стародавній". – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 191 с. : іл. – 975-річчю першої писемної згадки про Спаський собор у Чернігові, а також усім, хто його будував, оздоблював, дбав про нього, тим, хто в ньому служив, реставрував і досліджував - присвячується ця книга. – Бібліогр.: с. 183-187. – ISBN 978-966-2646-05-4
898.
Справочник информационного работника [Книга] / Ю.В. Бабушкина, Т.С. Бибарцева, В.В. Брежнева, Г.В. Варганова, Р.С. [и др.] Гиляревский; [Ю.В. Бабушкина, Т.С. Бибарцева, В.В. Брежнева, Г.В. Варганова, Р.С. Гиляревский и др.] ; Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств; [науч. ред. : Р.С. Гиляревский, В.А. Минкина]. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 552 с. – Библиогр. в конце разд. – (Серия "Библиотека"). – ISBN 5-93193-075-5
899.
Справочник квалификационных характеристик профессий работников [Книга] / [сост. Я. Кавторева]. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фактор. – ISBN 966-312-551-9
900.
Справочник квалификационных характеристик профессий работников [Книга] / [сост. Я. Кавторева]. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фактор. – ISBN 966-312-554-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex