Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Одинець Є.В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Одинець Євген Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011
877.
Сквирська І.В. Система ідейно-художніх домінант у творчості Юрія Косача [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сквирська Ірина В"ячеславівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
878.
Брусиловська О.І. Системні трансформації посткомуністичних країн Європи.1989-2009 [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Ольга Брусиловська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т соціальних наук, Каф. міжнар. відносин. – Одеса : Астропринт, 2011. – 448 с. – ISBN 978-966-190-340-0
879.
Тихонова О.І. Сім"я як форма культурної традиції в сучасній цивілізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Тихонова Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011
880.
Сімейно орієнтована соціальна робота: практичні аспекти [Книга] : конспект лекцій / за заг. ред. В.О. Кузьмінського та С.С. Лукашова ; [автори-упоряд. : Кузьмінський В.О., Лукашов С.С.]. – Київ : Молодь, 2010. – 128 с. – Бібліогр.: с. 94-96. – ISBN 978-966-7615-87-4
881.
Олійник А.С. Скінченно автоматні зображення груп і напівгруп [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Андрій Степанович ; КНУТШ. – Київ, 2011
882.
Дічкова О.В. Складання проекту державного бюджету України як стадія бюджетного процесу: теоретико-правовий аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дічкова Олена Віталіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
883.
Шагалова Е.Н. Словарь новейших иностранных слов (конец XX - начало XXI в.в. ) [Книга] : более 3000 слов и словосочетаний / Е.Н. Шагалова. – Москва : АСТ ; Астрель, 2009. – 943, [1] с. – Библиогр.: с. 939-942. – ISBN 978-5-17-061488-2
884.
Словарь философских терминов [Книга] / науч. ред. В.Г. Кузнецова. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 731 с. – Посвящается 250-летию Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, 60-летию воссоздания филос. ф-та Московского ун-та в структуре МГУ им. М.В. Ломоносова. – (Серия "Библиотека словарей "Инфра-М"). – ISBN 978-5-16-002328-1
885.
Дерба С.М. Словник з української термінології прикладної ( комп"ютерної ) лінгвістики [Книга] / Дерба Світлана Миколаївна. – Київ : [Б. в.], 2007. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 341-350
886.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
887.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
888.
Чернодрински В. Собрани дела [Книга] / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
889.
Чернодрински В. Собрани дела [Книга] / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
890.
Чернодрински В. Собрани дела [Книга] / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
891.
Чернодрински В. Собрани дела [Книга] / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
892.
Чернодрински В. Собрани дела [Книга] / Воjдан Чернодрински ; приред. А. Алексиев. – Скопjе : Мисла
893.
Гораций Флакк Квинт Собрание сочинений [Книга] : [переводы] / Гораций ; [вступ. ст. Дурова В.С. ; худож. Волошкин О.П.]. – Санкт-Петербург : Биогр. ин-т "Студиа биографика" ; АО "С.-петерб. оркестр", 1993. – 446, [2] с. : ил., портр. – Содерж.: Оды ; Эподы ; Сатиры ; Послания ; Наука поэзии.- В прил.: Жизнеописание Горация / Гай Светоний Транквилл .- На обл. указ. только авт. – Библиогр. в примеч.: с. 361-402. – (Габилан). – ISBN 5-900118-05-3
894.
Современная Европа [Журнал] = Contemporaty Europe : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 0201-7083
895.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
896.
Злобін Ю.В. Сорочинський ярмарок як явище української традиційної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Злобін Юрій В"ячеславович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
897.
Социологическая теория сегодня [Книга] : сборник статей американских и украинских теоретиков. – Киев, 1994. – 143, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-12-004524-3
898.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
899.
Социологический журнал [Журнал] / РАН, Институт социологии. – Москва, 1994-. – ISSN 1562-2495
900.
Социология жизни [Книга] : духовно-научное исследование особенностей перехода человека из общества традиционного в общество любви. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2007. – 372 с. : илл. – Библиогр.: с. 367-369
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,