Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Шугаєва Л.М. Релігії світу [Книга] : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Л.М. Шугаєва. – Київ : Академвидав, 2011. – 256 с. – Бібліогр.: с. 249-253. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-024-0
827.
Галушко С.М. Рентгенографічне дослідження локальної атомної структури подвійних та потрійних розплавів алюмінію з 3d-металами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Галушко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
828.
Пивинский Ю.Е. Реология дисперсных систем, ВКВС и керамобетоны. Элементы нанотехнологий в силикатном материаловедении [Книга] : избранные труды / Ю.Е. Пивинский ; Академия инженерных наук РФ им. А.М. Прохорова. – Санкт-Петербург : Политехника. – ISBN 978-5-7325-1004-1
829.
Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення [Книга] : аналітична доповідь / Собкевич О.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 112 с. : табл. – ISBN 978-966-554-136-3
830.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
831.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
832.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
833.
Слинкин М.Ф. Речевая практика персидского языка [Книга] : (учебное пособие, 3-й курс) / М.Ф. Слинкин ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – 313, [2] с. – Парал. тит. л. перс. – ISBN 966-8111-19-2
834.
Собко В.Г. Рідкісні рослини Лівобережного Полісся України [Книга] / Собко В.Г., Лебеда А.П., Ільєнко О.О.; за заг. ред. Собка В.Г. ; Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 216 с. : табл., іл. – ISBN 966-306-112-5
835.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
836.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
837.
Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України [Книга] : аналітична доповідь / [Собкевич О.В. та ін. ; за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2011. – 100, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-141-7
838.
Духневич І.В. Розвиток аграрного законодавства України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Духневич Ірина Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
839.
Чудик І.І. Розвиток наукових основ буріння скерованих свердловин з мінімальними витратами енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.06 / Чудик Ігор Іванович ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011
840.
Вітушко О.В. Розвиток наукових основ гірничої механіки підземних гідротехнічних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Вітушко Олег Вікторович ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011
841.
Ареф"єва О.В. Розвиток підприємств авіаційної галузі в контексті економіки знань [Книга] : монографія / О.В. Ареф"єва, А.М. Штангрет. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 224, [20] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-192. – ISBN 978-966-322-234-9
842.
Шевчук О.В. Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шевчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
843.
Петренко І.Д. Розкуркулення та інші суспільно-політичні процеси на Олександрівщині в 30-х роках XX ст. [Книга] / Іван Петренко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2011. – 280 с. : фото, табл. – ISBN 978-966-1588-63-8
Цю книгу невідомих творів одного з провідних українських пись­мен­ників Франкової школи Тимотея (Тимофія) Бордуляка (1863–1936) упоряд­кував його онук Тимофій Бордуляк, названий на честь діда. Автографи цих творів зберігаються в упорядника та в його брата Нестора Бордуляка.
Досі з пропонованих публікувалися хіба два твори – оповідання “Батюшка Спирідіон” (у збірнику “Тернопілля”, 1995) і “Татаре” (у жур­налі “Дзвін”, 2003, № 2), – обидва названі видання сьогодні вимагають спе­ці­ального пошуку. Окремою книгою “Невідомі твори” видаються вперше.
844.
Сегеда М.С. Розподільні пристрої електричних станцій [Книга] : навч. посібник до виконання курсової роботи для студ. базової вищої освіти усіх форм навчання / Сегеда М.С., Міняйло О.С., Дудурич О.Б. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 132 с. : іл., табл. – ISBN 978-617-655-008-2
845.
Голтвяниця В.С. Розробка та використання титан-алюмінійових сплавів для виливків та захисних покриттів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Голтвяниця Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізьк. нац. технічний ун-т. – Запоріжжя, 2011
846.
Ковальов Ю.Г. Розробка технології рідинної епітаксії в системі Pb-Sn-Te-Se з низьким вмістом селену [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Ковальов Юрій Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременчуцьк. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2011
847.
Фалалєєва Т.М. Роль глутамату та пролінвмісних ди- та трипептидів у регуляції морфо-функціонального стану шлунка [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Фалалєєва Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
848.
Васьків М.С. Романні форми в українській літературі 1920-1930-х років [Книга] : монографія / Микола Васьків. – Кам"янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. – 325, [1] с. – Імен. покажч.: 320-325. – Бібліогр.: 307-319. – ISBN 978-966-2937-77-0
849.
Российский экономический журнал [Журнал] / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
850.
Россия - Украина. 1990-2000 [Книга] : документы и материалы : [в 2 кн.]. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1100-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,