Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії [Книга] = Problems of rationalism and irrationalism in political theories of New time of European history / Валерій Денисенко. – Львів : ПАІС, 1997. – 272, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 259-273. – ISBN 966-95183-0-X
802.
Коваль О.П. Проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в Україні [Книга] : аналітична доповідь / [Коваль О.П. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 96 с. – ISBN 978-966-554-126-4
803.
Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Полєєва Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
804.
Фостик Б.В. Протекціоністська політика України в умовах членства в СОТ [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фостик Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Україи ; КНУТШ. – Київ, 2011
805.
Протидія торгівлі людьми [Книга] : (законодавчі акти) / [відп. за вип. Сорочик Ю.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 62 с.
У пропоноване друковане видання включено текст Закону України "Про протидію торгівлі людьми", який набрав чинності 15 жовтня 2011 року, окремі статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України стосовно питань протидії торгівлі людьми
806.
Професор Колесніков Олександр Іванович (1888-1972) [Книга] : біобібліографічний покажчик наукових праць / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка ; МОНУ ; Харків. нац. акад. міського господарства ; [уклад. : В.А. Вергунов, О.П. Басун, Н.П. Тріпутіна ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Вінниця : [Нац. академія аграрних наук України], 2010. – 124 с. : іл., фото. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; Кн. 32). – ISBN 547-966-8300-18-1
807.
Професор Янголь Антон Михайлович (1903-1983) [Книга] : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1929-1977 роки. – Київ, 2007. – 79, [1] с. : фотогр. – До 75-річчя Інституту гідротехніки і меліорації УААН. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; кн. 18)
808.
Чернышев Я.А. Профессиональная позиция личности в карьере [Книга] : монография / Я.А. Чернышев ; Федеральное агентство по образованию, Казанский (Приволжский) федеральный ун-т, ГОУ ВПО Ульяновский гос. ун-т. – Ульяновск : ГОУ ВПО Ульяновский гос. ун-т, 2010. – 384, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 350-374. – ISBN 978-5-88866-409-4
809.
Калин В.К. Психология воли [Книга] : сборник научных трудов памяти В.К. Калина / Калин В.К. ; [науч. ред. Н.Ф. Калина]. – Симферополь, 2011. – 208 с. : ил., табл., портр. – Библиогр. в конце части
810.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
811.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
812.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
813.
Психофизиология [Книга] : учебник для студ. высших учеб. заведений, обуч. по направлению "Психология" и спец. "Психология", "Клиническая психология". – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2007. – 464 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Серия "Учебник для вузов"). – ISBN 5-94723-732-6
814.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
815.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
816.
Пути духовного возрождения [Книга] / [под ред. Д.Г. Сидорука] ; Народная творческая мастерская "Благо". – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2010. – 92 с. : илл., фото
817.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
818.
Развитие личности [Журнал] = Development of personality / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 1993-. – ISSN 2071-9788
819.
Дрогомирецька І.З. Реакція імунної системи коропа Cyprinus carpio L. на дію підвищених концентрацій іонів кадмію та нікелю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Дрогомирецька Іванна Зиновіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
820.
Кравченко О.І. Реалізаційний синтез автоматизованих радіотехнічних систем інформаційної підтримки функціонування служб регулювання руху суден у прибережних морських регіонах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Кравченко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2011
821.
Луман Н. Реальність мас-медіа [Книга] / Ніклас Луман ; [за ред.: Іванова В., Мінакова М. ; пер. Климченко В.]. – Київ : ЦВП, 2010. – 157, [1] с. – (Бібліотека масової комунікації / Академія української преси). – ISBN 978-966-2123-21-0
822.
Токар П.В. Регіональне управління і ринок [Книга] : за результатами соціологічного дослідження "Громадська думка населення Закарпаття: проблеми самоврядності території і ринку", проведеного у 1992 році / Петро Токар. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. відділ упр. у справах преси та інформації, 2001. – 179, [4] с. : табл. – ISBN 966-7186-61-X
823.
Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку [Книга] : аналітична доповідь / С.О. Біла, О.В. Шевченко, В.І. Жук, М.О. Кушнір та ін. ; [за ред. С.О.Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 103 с. – ISBN 978-966-554-138-7
824.
Осипян А.Л. Рейдерство. Коррупционные захваты и враждебные поглощения [Книга] / Осипян А.Л. – Краматорск : Тираж-51, 2011. – 840 с. – Оборот тит. л. и содержание книги на англ. языке. – Библиогр.: с. 796-832. – ISBN 978-617-622-133-3
825.
Майданюк І.З. Реконструкція ідей природного права у філософській думці України (історико-філософський аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Майданюк Ірина Зіновіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,