Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
802.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
803.
Психофизиология [Книга] : учебник для студ. высших учеб. заведений, обуч. по направлению "Психология" и спец. "Психология", "Клиническая психология". – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2007. – 464 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Серия "Учебник для вузов"). – ISBN 5-94723-732-6
804.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
805.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Publik law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-
806.
Пути духовного возрождения [Книга] / [под ред. Д.Г. Сидорука] ; Народная творческая мастерская "Благо". – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2010. – 92 с. : илл., фото
807.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
808.
Развитие личности [Журнал] = Development of personality / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 1993-. – ISSN 2071-9788
809.
Дрогомирецька І.З. Реакція імунної системи коропа Cyprinus carpio L. на дію підвищених концентрацій іонів кадмію та нікелю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Дрогомирецька Іванна Зиновіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
810.
Кравченко О.І. Реалізаційний синтез автоматизованих радіотехнічних систем інформаційної підтримки функціонування служб регулювання руху суден у прибережних морських регіонах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Кравченко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2011
811.
Луман Н. Реальність мас-медіа [Книга] / Ніклас Луман ; [за ред.: Іванова В., Мінакова М. ; пер. Климченко В.]. – Київ : ЦВП, 2010. – 157, [1] с. – (Бібліотека масової комунікації / Академія української преси). – ISBN 978-966-2123-21-0
812.
Токар П.В. Регіональне управління і ринок [Книга] : за результатами соціологічного дослідження "Громадська думка населення Закарпаття: проблеми самоврядності території і ринку", проведеного у 1992 році / Петро Токар. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. відділ упр. у справах преси та інформації, 2001. – 179, [4] с. : табл. – ISBN 966-7186-61-X
813.
Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку [Книга] : аналітична доповідь / С.О. Біла, О.В. Шевченко, В.І. Жук, М.О. Кушнір та ін. ; [за ред. С.О.Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 103 с. – ISBN 978-966-554-138-7
814.
Осипян А.Л. Рейдерство. Коррупционные захваты и враждебные поглощения [Книга] / Осипян А.Л. – Краматорск : Тираж-51, 2011. – 840 с. – Оборот тит. л. и содержание книги на англ. языке. – Библиогр.: с. 796-832. – ISBN 978-617-622-133-3
815.
Майданюк І.З. Реконструкція ідей природного права у філософській думці України (історико-філософський аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Майданюк Ірина Зіновіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
816.
Шугаєва Л.М. Релігії світу [Книга] : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Л.М. Шугаєва. – Київ : Академвидав, 2011. – 256 с. – Бібліогр.: с. 249-253. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-024-0
817.
Галушко С.М. Рентгенографічне дослідження локальної атомної структури подвійних та потрійних розплавів алюмінію з 3d-металами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Галушко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
818.
Пивинский Ю.Е. Реология дисперсных систем, ВКВС и керамобетоны. Элементы нанотехнологий в силикатном материаловедении [Книга] : избранные труды / Ю.Е. Пивинский ; Академия инженерных наук РФ им. А.М. Прохорова. – Санкт-Петербург : Политехника. – ISBN 978-5-7325-1004-1
819.
Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення [Книга] : аналітична доповідь / Собкевич О.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 112 с. : табл. – ISBN 978-966-554-136-3
820.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
821.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
822.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
823.
Слинкин М.Ф. Речевая практика персидского языка [Книга] : (учебное пособие, 3-й курс) / М.Ф. Слинкин ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – 313, [2] с. – Парал. тит. л. перс. – ISBN 966-8111-19-2
824.
Собко В.Г. Рідкісні рослини Лівобережного Полісся України [Книга] / Собко В.Г., Лебеда А.П., Ільєнко О.О.; за заг. ред. Собка В.Г. ; Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 216 с. : табл., іл. – ISBN 966-306-112-5
825.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex