Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Мир психологии [Журнал] : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 1995-. – ISSN 2073-8528
627.
Мистецтво бути викладачем [Книга] : практичний посібник. – Київ, 2003. – 142, [1] с. – Переклад здійсн. в рамках проекту "Бізнес менеджмент освіта в Україні" Агентства США з міжнар. розвитку (USAID). – ISBN 966-8487-06-0
628.
Мистецтво на межі [Книга] : 17 сучасних американських художників. – Vienna : Бюро міжнар. інформ. програм ; Держдепартамент США, програма "Мистец. в Посольствах", 2003. – 71, [1] c. : іл. – В змісті худож.: Ф. Арджент, Г. Колдвелл, Л. Кемп, Н. Коен, В. Коттон, Г. Крудсон, С. Кукуллу, В. Дем"янчук, Т. ді Робілант, Б. Едвардс, Д. Фольчук, Т. Дойл Генкок, С. Леві, Д. Маріоні, М. Сондерс, Г. Стіл, Е. Вілер
629.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
630.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
631.
Мифологический бестиарий: от Алконоста до Ягила [Книга] : [иллюстрированная энциклопедия фантастических существ, составленная по древним легендам, мифам и сказаниям народов всего мира, с приложением]. – Калининград : Янтарный сказ, 1999. – 240 с. : илл. – (Серия "Энциклопедия для всех"). – ISBN 5-7406-0119-3
632.
Потапурченко З.Н. Михаил Ломоносов [Брошура] : комплексное учебное пособие для изучающих русский язык как иностранный / Потапурченко З.Н. ; Бубнова А.П. – Москва : Русский язык. Курсы, 2011. – 32 с. : илл. + CD. – ISBN 978-5-88337-261-1
633.
Куковальська Н.М. Михайлівський Золотоверхий монастир [Книга] : історична доля та мистецька спадщина / Н.М. Куковальська ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : Горобець, 2011. – 53, [3] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 53. – ISBN 978-966-2377-10-1
634.
Кіпень В.П. Міграційний потенціал України [Книга] / В.П. Кіпень, М.В. Авксентьєв ; Донецький ін-т соціальних досліджень і політичного аналізу. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2011. – 128 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-966-317-111-3
635.
Міжнародний вісник медицини [Журнал] = Международный вестник медицины=International medical bulletin : міжнародний рецензований науково-практичний журнал / Донецький нац. медичний університет ім. М. Горького. – Донецьк, 2008-. – ISSN 2074-7845
636.
Рогач О.І. Міжнародний інвестиційний менеджмент [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.І. Рогач, П.В. Дзюба ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-420-5
637.
Клян Ф.Г. Міжнародно-правове регулювання переміщення товарів через митний кордон [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Клян Федір Геннадійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
638.
Кубієвич С.П. Міжнародно-правовий статус організації з безпеки і співробітництва в Європі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кубієвич С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
639.
Ковпік С.І. Мікро- та макропоетика української драматургії першої половини XIX століття [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06, 10.01.01 / Ковпік Світлана Іванівна ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2011
640.
Залюбінська Л.М. Мікроекономіка [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Залюбінська, М.Л. Скорик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Астропринт, 2011. – 320 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-294. – ISBN 978-966-190-450-6
641.
Добролюбова М.В. Мінімізація похибок відтворення одиниці напруги змінного струму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Добролюбова Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011
642.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
643.
Ганущак Ю.І. Місцеві бюджети [Брошура] / Юрій Ганущак ; Ін-т громадянського суспільства. – Київ : Легальний статус, 2011. – 48 с. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-57-1
644.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
645.
Заруцька О.А. Моделі ісламської економіки: релігієзнавчий аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заруцька Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
646.
Славко О.Г. Моделі, метод та інформаційна технологія параметричної ідентифікації процесів передачі даних у комп"ютерних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Славко Олена Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2011
647.
Танянський С.С. Моделі, методи та інформаційні технології інтеграції гетерогенних розподілених баз даних [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Танянський Сергій Станіславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
648.
Клещонок А.В. Моделювання структурної нестійкості нематичних систем, наповнених мікро- та наночастинками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.02 / Клещонок А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
649.
Муйла О.О. Моделювання хвильових полів для задач визначення параметрів вогнища землетрусу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Муйла Орест Олегович ; КНУТШ. – Київ, 2011
650.
Дикун Н.І. Модифікація властивостей телуриду свинцю та твердих розчинів на його основі для термоелектричних перетворювачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Дикун Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,