Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Клян Ф.Г. Міжнародно-правове регулювання переміщення товарів через митний кордон [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Клян Федір Геннадійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
627.
Кубієвич С.П. Міжнародно-правовий статус організації з безпеки і співробітництва в Європі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кубієвич С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
628.
Ковпік С.І. Мікро- та макропоетика української драматургії першої половини XIX століття [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06, 10.01.01 / Ковпік Світлана Іванівна ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2011
629.
Залюбінська Л.М. Мікроекономіка [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Залюбінська, М.Л. Скорик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Астропринт, 2011. – 320 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-294. – ISBN 978-966-190-450-6
630.
Добролюбова М.В. Мінімізація похибок відтворення одиниці напруги змінного струму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Добролюбова Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011
631.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
632.
Ганущак Ю.І. Місцеві бюджети [Брошура] / Юрій Ганущак ; Ін-т громадянського суспільства. – Київ : Легальний статус, 2011. – 48 с. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-57-1
633.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
634.
Заруцька О.А. Моделі ісламської економіки: релігієзнавчий аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заруцька Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
635.
Славко О.Г. Моделі, метод та інформаційна технологія параметричної ідентифікації процесів передачі даних у комп"ютерних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Славко Олена Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2011
636.
Танянський С.С. Моделі, методи та інформаційні технології інтеграції гетерогенних розподілених баз даних [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Танянський Сергій Станіславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
637.
Клещонок А.В. Моделювання структурної нестійкості нематичних систем, наповнених мікро- та наночастинками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.02 / Клещонок А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
638.
Муйла О.О. Моделювання хвильових полів для задач визначення параметрів вогнища землетрусу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Муйла Орест Олегович ; КНУТШ. – Київ, 2011
639.
Дикун Н.І. Модифікація властивостей телуриду свинцю та твердих розчинів на його основі для термоелектричних перетворювачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Дикун Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
640.
Молекулярна фізика: задачі, запитання [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / [С.М. Гойса та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 189. – ISBN 978-966-439-358-1
641.
Молода нація [Журнал] : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
642.
Гайдукевич К.А. Морально-естетичні цінності в духовній культурі сучасної української молодої сім"ї [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Гайдукевич Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
643.
Ткаченко Ф.П. Морські водорості-макрофіти України (північно-західна частина Чорного моря) [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; за ред. П.М. Царенка. – Одеса : Астропринт, 2011. – 104 с., [24] с. іл. – ISBN 978-966-190-443-8
644.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
645.
Ковтун Ю. Моя маленька Біблія. Заримована [Брошура] / Юрій Ковтун. – Харків : Міськдрук, 2011. – 44 с.
646.
Музейний простір [Журнал] = Prostir. Museum : науково-популярний журнал / Український центр розвитку музейної справи. – Київ, 2010-
647.
Долінська І.І. Н.Д. Полонська-Василенко як дослідник історії Росії [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Долінська Інна Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
648.
Голубець М.А. На захист рідної мови й культури мовлення [Книга] / Михайло Голубець. – Львів : Манускрипт, 2011. – 54, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 52-53. – ISBN 978-966-240-011-3
649.
Отрощенко І.В. На шляху до Великої Монголії [Книга] : (панмонгольський рух у 1920-1930-ті роки) / І.В. Отрощенко ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2011. – 455, [1] с. : карти. – Імен. покажч.: с. 441-446. – Бібліогр.: с. 402-439 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6121-1
650.
Банна О.Л. Наближення дробового броунівського руху гауссівськими мартингалами у певних класах підінтегральних функцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.05 / Банна Оксана Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex