Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005-
852.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
853.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
854.
Русско-японский разговорник [Книга] : [надежный помощник в поездке] : пер. с англ. – Москва : АСТ ; Астрель, 2006. – 127, [1] с. – (A dorling kindersley book. Разговорники). – ISBN 5-17-036004-5
855.
Садовник [Журнал] / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
856.
Саморегулювання реклами в Європі [Книга] : [аналіз системи рекламного саморегулювання і кодексу рекламної практики в Європі]. – [Київ] : Індустріальний телевізфйний комітет, 2005. – 170 с. : іл., табл. – Книга є перекладом англ. оригінального вид. Advertising Self-regulation in Europe, 4th edition
857.
Гонсалес-Фернандес Самоучитель испанского языка [Книга] : [учебное пособие] / А. Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2004. – 318 с. : ил., табл. – ISBN 5-06-003602-2
858.
Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии [Книга] / Д.В. Клетеник ; под ред Н.Ф. Ефимова. – Изд. 17-е, стер. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 199 с. : ил. – ISBN 5-93913-037-2
859.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
860.
Забіяка В.А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування [Книга] : практичний посібник / В.А. Забіяка, І.М. Забіяка. – Київ : Академія, 2012. – 304 с. : іл. – Бібліогр.: с. 300. – ISBN 978-966-580-383-6
861.
Кон І.С. Світанкове місячне сяйво [Книга] : лики та маски одностатевого кохання / Ігор Кон ; [пер. Ю. Рибачук]. – Львів : Укр. технології, 2011. – 556, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 507-556. – ISBN 978-966-345-245-6
862.
Сокирко А.М. Світоглядно-ментальні особливості українського романтизму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сокирко Анна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
863.
Сенс оптимізму в мікробіології [Книга] : біобібліографічний покажчик до 75-річчя від дня народження Палія Гордія Кіндратовича / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова, Наук. б-ка ; [уклад.: Сухарєва Л.В., Кравчук Н.М., Шевчук Н.М. ; відп. за вип.: Шпукал Л.І. ]. – Вінниця, 2011. – 88 с. : фотогр. – (Серія "Вчені нашого університету")
864.
Безуглий М.Ю. Синтез і дослідження розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід та їх аніонних похідних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Безуглий Микола Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
865.
Одинець Є.В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Одинець Євген Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011
866.
Сквирська І.В. Система ідейно-художніх домінант у творчості Юрія Косача [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сквирська Ірина В"ячеславівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
867.
Брусиловська О.І. Системні трансформації посткомуністичних країн Європи.1989-2009 [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Ольга Брусиловська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т соціальних наук, Каф. міжнар. відносин. – Одеса : Астропринт, 2011. – 448 с. – ISBN 978-966-190-340-0
868.
Тихонова О.І. Сім"я як форма культурної традиції в сучасній цивілізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Тихонова Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011
869.
Сімейно орієнтована соціальна робота: практичні аспекти [Книга] : конспект лекцій / за заг. ред. В.О. Кузьмінського та С.С. Лукашова ; [автори-упоряд. : Кузьмінський В.О., Лукашов С.С.]. – Київ : Молодь, 2010. – 128 с. – Бібліогр.: с. 94-96. – ISBN 978-966-7615-87-4
870.
Олійник А.С. Скінченно автоматні зображення груп і напівгруп [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Андрій Степанович ; КНУТШ. – Київ, 2011
871.
Дічкова О.В. Складання проекту державного бюджету України як стадія бюджетного процесу: теоретико-правовий аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дічкова Олена Віталіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
872.
Шагалова Е.Н. Словарь новейших иностранных слов (конец XX - начало XXI в.в. ) [Книга] : более 3000 слов и словосочетаний / Е.Н. Шагалова. – Москва : АСТ ; Астрель, 2009. – 943, [1] с. – Библиогр.: с. 939-942. – ISBN 978-5-17-061488-2
873.
Словарь философских терминов [Книга] / науч. ред. В.Г. Кузнецова. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 731 с. – Посвящается 250-летию Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, 60-летию воссоздания филос. ф-та Московского ун-та в структуре МГУ им. М.В. Ломоносова. – (Серия "Библиотека словарей "Инфра-М"). – ISBN 978-5-16-002328-1
874.
Дерба С.М. Словник з української термінології прикладної ( комп"ютерної ) лінгвістики [Книга] / Дерба Світлана Миколаївна. – Київ : [Б. в.], 2007. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 341-350
875.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex