Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Соціальна педагогіка: теорія та практика [Журнал] / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
702.
Соціальна педагогіка: теорія та практика [Журнал] / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
703.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
704.
Рябчич Я.Є. Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної поведінки підлітків [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Рябчич Ярослав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
705.
Бурейчак Т. Соціологія маскулінності [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Тетяна Бурейчак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 134 с. : іл., табл. – Предм.-імен. покажч.: с. 129-133. - Глосарій: с. 121-128. – Бібліогр.: с. 105-117 та наприкінці гл. – ISBN 978-617-574-042-2
706.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
707.
Сорочак А.М. Спін-хвильові резонатори мм-діапазону на основі одновісних гексаферитів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сорочак Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
708.
Доценко В.Д. Справочник по физико-механическим свойствам железистых кварцитов, продуктов их переработки и других мелкозернистых материалов [Книга] / В.Д. Доценко, А.Н. Воробьев, А.Г. Радчук. – Кривой Рог : Дионис, 2013. – 294 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 283-291. – ISBN 978-966-2775-51-8
709.
Осадчий І.Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія, практика [Книга] : монографія / І. Г. Осадчий ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Інформавтодор, 2013. – 435, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 405-433. – ISBN 978-966-2945-21-8
710.
Старожитності I тисячоліття нашої ери на території України [Книга] : [збірка наук. пр.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2003. – 195, [1] с. : іл., табл., портр. – До 80-річчя з дня народження Є.В. Максимова. - Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 966-02-2836-8
711.
Олесницький Є. Сторінки з мого життя [Книга] / Євген Олесницький ; [упоряд.: М.М. Мудрий, Б.О. Савчик ; авт. вступ. ст.: О.Г. Аркуша ; авт. прим. та комент.: М.М. Мудрий]. – Львів : Медицина і право, 2011. – 431, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 387-419. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2019-08-7
712.
Стратегічний оборонний бюлетень України [Книга] / [вступ. сл.: Віктор Янукович, Микола Азаров]. – Київ : [б. в., 2013. – 55, [1] с. : фотогр., табл. – Кн. опис. за обкл.
713.
Игумнов С.А. Стресс и стресс-зависимые заболевания [Книга] / С.А. Игумнов, В.А. Жебентяев. – Санкт-Петербург : Речь, 2011. – 345, [1] с. : табл. – ISBN 978-5-9268-1073-5
714.
Пленюк М.Д. Строки і терміни у договорах про виконання робіт (цивільно-правовий аспект) [Книга] : монографія / М.Д. Пленюк ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 139, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 129-139 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник :"Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 5). – ISBN 978-966-7509-92-7
715.
Сенін С.А. Структурно-функціональний стан ліпідів клітин слизової оболонки шлунка та сироватки крові щурів за умов тривалої гіпоацидності [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Сенін Сергій Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
716.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
717.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
718.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
719.
Тайваньская панорама [Журнал] : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
1997. N 73
720.
Симоненко Р.Г. Тарас Шевченко та його доба [Книга] : докум.-хрестомат. висвітлення життя й діяльн. видат. сина України та найближ. у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я. Франка, Лесі Українки, М.П. Драгоманова : у 3 т. / Р.Г. Симоненко, В.А. Берестенко. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6578-0
721.
Симоненко Р.Г. Тарас Шевченко та його доба [Книга] : докум.-хрестомат. висвітлення життя й діяльн. видат. сина України та найближ. у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я. Франка, Лесі Українки, М.П. Драгоманова : у 3 т. / Р.Г. Симоненко, В.А. Берестенко. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6579-7
722.
Симоненко Р.Г. Тарас Шевченко та його доба [Книга] : докум.-хрестомат. висвітлення життя й діяльн. видат. сина України та найближ. у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я. Франка, Лесі Українки, М.П. Драгоманова : у 3 т. / Р.Г. Симоненко, В.А. Берестенко. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6580-3
723.
Яковина О.П. Тарас Шевченко: істина - некомунікативна реальність [Книга] / Оксана Яковина, Олександр Слободян. – Київ : Києво-Могил. академія, 2013. – 309, [3] с. – Імен. покажч.: с. 301-309. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-611-3
724.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
725.
Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" [Книга] : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права. – Київ : [б. в.], 2013. – 190 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex