Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Варгас Льоса Сон кельта [Книга] : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. з ісп. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 537, [5] с. – На тит. арк. також: Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-6524-7
702.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
703.
Николаенко В.Л. Социология культуры [Книга] : (краткий словарь) / В.Л. Николаенко, Л.Г. Николаенко ; под науч. ред. Н.В. Туленкова ; М-во соц. политики Украины, Ин-т подгот. кадров гос. службы занятости Украины. – Киев : ИПК ГСЗУ, 2011. – 580 с. – ISBN 978-617-649-000-5
704.
Социология образования [Журнал] / НОУ СГА. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
705.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] = Socionics, mentology and personality psychology : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
706.
Назарук М.М. Соціальна екологія: взаємодія суспільства і природи [Книга] : навч. посіб. / М.М. Назарук ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 346, [2] с. – Назва на обкл. та корінці: Соціальна екологія: взаємодія людського суспільства та природи. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0010-0
707.
Приймак О.М. Соціальна історія селянства Півдня України кінця XIX - початку XX століть [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Приймак Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2013
708.
Соціальна педагогіка: теорія та практика [Журнал] / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
709.
Соціальна педагогіка: теорія та практика [Журнал] / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
710.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
711.
Рябчич Я.Є. Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної поведінки підлітків [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Рябчич Ярослав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
712.
Бурейчак Т. Соціологія маскулінності [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Тетяна Бурейчак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 134 с. : іл., табл. – Предм.-імен. покажч.: с. 129-133. - Глосарій: с. 121-128. – Бібліогр.: с. 105-117 та наприкінці гл. – ISBN 978-617-574-042-2
713.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
714.
Сорочак А.М. Спін-хвильові резонатори мм-діапазону на основі одновісних гексаферитів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сорочак Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
715.
Доценко В.Д. Справочник по физико-механическим свойствам железистых кварцитов, продуктов их переработки и других мелкозернистых материалов [Книга] / В.Д. Доценко, А.Н. Воробьев, А.Г. Радчук. – Кривой Рог : Дионис, 2013. – 294 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 283-291. – ISBN 978-966-2775-51-8
716.
Осадчий І.Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія, практика [Книга] : монографія / І. Г. Осадчий ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Інформавтодор, 2013. – 435, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 405-433. – ISBN 978-966-2945-21-8
717.
Старожитності I тисячоліття нашої ери на території України [Книга] : [збірка наук. пр.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2003. – 195, [1] с. : іл., табл., портр. – До 80-річчя з дня народження Є.В. Максимова. - Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 966-02-2836-8
718.
Олесницький Є. Сторінки з мого життя [Книга] / Євген Олесницький ; [упоряд.: М.М. Мудрий, Б.О. Савчик ; авт. вступ. ст.: О.Г. Аркуша ; авт. прим. та комент.: М.М. Мудрий]. – Львів : Медицина і право, 2011. – 431, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 387-419. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2019-08-7
719.
Стратегічний оборонний бюлетень України [Книга] / [вступ. сл.: Віктор Янукович, Микола Азаров]. – Київ : [б. в., 2013. – 55, [1] с. : фотогр., табл. – Кн. опис. за обкл.
720.
Игумнов С.А. Стресс и стресс-зависимые заболевания [Книга] / С.А. Игумнов, В.А. Жебентяев. – Санкт-Петербург : Речь, 2011. – 345, [1] с. : табл. – ISBN 978-5-9268-1073-5
721.
Пленюк М.Д. Строки і терміни у договорах про виконання робіт (цивільно-правовий аспект) [Книга] : монографія / М.Д. Пленюк ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 139, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 129-139 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник :"Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 5). – ISBN 978-966-7509-92-7
722.
Сенін С.А. Структурно-функціональний стан ліпідів клітин слизової оболонки шлунка та сироватки крові щурів за умов тривалої гіпоацидності [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Сенін Сергій Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
723.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
724.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
725.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,