Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
502.
Наука та інновації [Журнал] = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
503.
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки [Журнал]. – Луцьк : Вежа, 1996-. – ISSN 1729-360Х
504.
Східноєвропейський Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія "Філологічні науки" [Журнал]. – Луцьк
  № 17 (266). – 2013. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Мовознавство)
505.
Східноєвропейський Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія "Філологічні науки" [Журнал]. – Луцьк
  № 18 (267). – 2013. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Мовознавство)
506.
Східноєвропейський Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія "Філологічні науки" [Журнал]. – Луцьк
  № 19 (268). – 2013. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Мовознавство)
507.
Східноєвропейський Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія "Філологічні науки" [Журнал]. – Луцьк
  № 20 (269). – 2013. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Мовознавство)
508.
Наукові записки Вінницького національного аграрного університету. Соціально-гуманітарні науки [Журнал]. – Вінниця. – ISBN 978-966-2337-65-5
  вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
509.
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Обчислювальна техніка та автоматизація [Журнал]. – Донецьк : Дон НТУ
  № 1 (24). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
510.
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Обчислювальна техніка та автоматизація [Журнал]. – Донецьк : Дон НТУ
  № 2 (25). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
511.
Наукові праці студентів економічного факультету [Книга] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 217 с. : табл. – Назва обкл.: Економіка. Збірник наукових праць студентів. – Бібліогр. наприкінці ст.
512.
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України [Журнал] : наук.-інформ. видання. – Київ, 1994-
513.
Мірошниченко А.М. Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України [Книга] : (за станом нормат.-прав. актів та судової практики на 10 квіт. 2013 року) / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. – 5-те вид. – Київ : Правова єдність, 2013. – 542, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-205-2
514.
Науково-практичний коментар Кодексу України про надра [Книга] / [Балюк Г.І. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 325, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – ISBN 978-966-667-504-3
515.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
516.
Національна академія педагогічних наук України [Книга] : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 269, [1] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 263–268. – ISBN 978-966-644-090-0
517.
Національна безпека і оборона [Журнал] / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
518.
Національна доповідь про стан формування національної екологічної мережі України за 2006-2010 роки [Книга] / М-во екології та природ. ресурсів України ; [літ. ред. Болдарєва Д.І.]. – Херсон : Грінь Д.С., 2012. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-199. – ISBN 978-966-2660-71-5
519.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
520.
Крищенко В.Д. Не опускаючи очей... [Книга] : вибране / Вадим Крищенко. – Київ : Юрид. фірма "Кордон", 2013. – 629, [4] с. – ISBN 978-966-97331-1-5
521.
Независимый библиотечный адвокат [Журнал] : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
522.
Незалежний Аудитор [Журнал] : щомісячний часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
523.
Мойсеїв І. "Незбагненна божественна таємниця..." [Книга] : філософія в мистецтві Тараса Шевченка : лекції, студії / Ігор Мойсеїв. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 361, [1] с. : іл. – Авт на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7107-07-0
524.
Неорганические материалы [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
525.
Неорганические материалы [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex