Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Трипольская культура в Украине. Поселение - гигант Тальянки [Книга] = Tripolye culture in Ukraine: the giant-settlement of Talianki : [сборник статей] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; [отв. ред.: А. Корвин-Пиотровский, Ф. Менотти]. – Киев : Ин-т археологии НАН Украины, 2008. – 255, [1] с. : ил., табл. + 2 отд. л. чертежей. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 246-255. – ISBN 978-966-02-4944-8
Книга является результатом полевых и теоретических археологических исследований, освещающих различные аспекты жизни крупного трипольского поселения, а также быта и уровня технологии носителей данной археологической культуры.
752.
Труды Института прикладной математики и механики [Журнал] : [сборник] / Нац. акад. наук Украины. – Донецк, 1997-. – ISSN 1683-4720
753.
Институт Труды Института прикладной математики и механики [Журнал] : научное издание / Нац.акад.наук Украины. – Донецк, 1997-. – ISSN 1683-4720
754.
Смаль І.В. Туристичні ресурси світу [Книга] : навч. посібник / Ігор Смаль ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 335, [2] с : іл., табл. – Покажч.: с. 301-315. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 378-966-7391-88-1
755.
Углехимический журнал [Журнал] : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
756.
Удосконалення механізмів захисту цивільних прав в умовах реформування цивільного законодавства в європейських країнах [Книга] : зб. наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; за заг. ред. О.Д. Крупчана, Ю.В. Білоусова ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 211, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 13). – ISBN 978-617-7087-04-4
757.
Кукушкин Л.С. Украинская православная энциклопедия [Книга] : в 3 ч. / [Л.С. Кукушкин]. – Харьков : Фолио, 2013. – 892, [4] с. : фот. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 888-890. – ISBN 978-966-97231-8-5
758.
Михальченко Н.И. Украинская региональная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее [Книга] : монография / Николай Михальченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т полит. и этнонац. исследований им. И.Ф. Кураса. – Киев : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 337, [1] с. – В конце кн. вых. дан. на укр. языке. – ISBN 978-966-02-6838-8
759.
Вавричин М.Г. Україна на стародавніх картах. Середина XVII - друга половина XVIII ст. [Книга] = Ukraine on old maps. From the mid-17th to the second half of 18th c. : атлас репродукцій / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович ; [пер. англійською Л. Герасимчук]. – Київ : Картографія, 2009. – 223, [1] с. – Текст парал. укр. та англ. - На обкл. авт. не зазнач. – (Серія: "Пам"ятки картографії України" / редкол.: Я. Дашкевич (голова) та ін.). – ISBN 978-966-475-444-3
760.
Бандурка О.М. Україна очима українців [Книга] / А.М. Бандурка, А.С. Бандурка. – Харків : Золота миля, 2013. – 431, [1] с., [16] арк. іл. – На тит. арк. помилка в ініціалах авт.: А.М. Бандурка. – ISBN 978-966-1685-47-4
761.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 1995-
762.
Мельниченко В.Ю. Українська душа Москви [Книга] : Михайло Максимович, Михайло Щепкін, Осип Бодянський, Микола Гоголь / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медіа Групп, 2010. – 667, [4] с., [8] арк. фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-373-03144-8
763.
Українська культура [Журнал] : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
764.
Крохмальна Г. Українська мова професійного спрямування [Книга] : навч.-метод. посіб. для студ. Пед. коледжу / Галина Крохмальна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 128, [2] с. – Бібліогр.: с. 122-127 та в кінці тем
765.
Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення [Книга] : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – 654, [2] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-611-889-2
766.
Українське літературознавство [Журнал] = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
767.
Українське перекладознавство XX сторіччя [Книга] : бібліографія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. т-во ім. Шевченка ; уклад. Тарас Шмігер ; [редкол.: О.І. Чередниченко (голова) та ін. ; наук. ред. Р.П. Зорівчак ; передм.: Р. Зорівчак, Т. Шмігер]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка [та ін.], 2013. – 626, [2] с. – Імен. покажч.: с. 543- 600. - Покажч.: с. 601-625
Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича з повагою Т. Шмігер,
Львів, 7 серпня 2013 р.
768.
Оніщук М.В. Український конституціоналізм: виміри модернізації [Книга] : (вибрані статті) / М.В. Оніщук ; Ін-т правової політики. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 119, [1] с. – ISBN 978-966-667-575-3
769.
Сергійчук В. Український Крим [Книга] / Володимир Сергійчук. – Вид. 2-ге, допов. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – 312 с. : табл. – Імен. покажч.: с. 289-297. - Геогр. покажч.: с. 298-309. – ISBN 978-966-2911-55-8
770.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
771.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
772.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
773.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
774.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
775.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,