Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Славяноведение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
677.
Славяноведение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
678.
Сарамаго Ж. Сліпота [Книга] : роман / Жозе Сарамаго ; [пер. з португ. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 441, [4] с. – На тит. арк. також: Лауреат Нобелівської премії з літератури 1998 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівcьких лауреатів). – ISBN 978-966-03-6499-8
679.
Баран В.Д. Слов"янське поселення середини I тисячоліття нашої ери біля села Теремці на Дністрі [Книга] / Володимир Баран ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2008. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4940-0
680.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
681.
Слово Національної школи суддів України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ
682.
Слово Національної школи суддів України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ
683.
Слово Національної школи суддів України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ
684.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
685.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
686.
Хьог П. Смілла та її відчуття снігу [Книга] : роман / Петер Хьог ; [переклад В.М. Верховня ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 573, [3] с. : іл. – Пер. за вид.: Froken Smillas fornemmelse for sne / Peter Hoeg. Copenhagen: Rosinante & co, 1992. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6533-9
687.
Собор св. Юра 22 січня 1989 року [Книга] : документи і спогади / упоряд. Ігор Калинець ; [передм. І. Паславський]. – Львів : Друкарські куншти, 2011. – 133, [3] с., [6] арк. фотогр. : іл., фотогр.
688.
Сименон Ж. Собрание сочинений [Книга] : в 20 т. : [пер. с фр.] / Жорж Сименон ; [сост. В.Е. Балахонов, Э.Л. Шрайбер]. – Москва : Творческо-производственное объединение "Истоки" ; Кинематогр. фонд Союза кинематографистов СССР
689.
Сименон Ж. Собрание сочинений [Книга] : в 20 т. : [пер. с фр.] / Жорж Сименон ; [сост. В.Е. Балахонов, Э.Л. Шрайбер]. – Москва : Творческо-производственное объединение "Истоки" ; Кинематогр. фонд Союза кинематографистов СССР
690.
Сименон Ж. Собрание сочинений [Книга] : в 20 т. : [пер. с фр.] / Жорж Сименон ; [сост. В.Е. Балахонов, Э.Л. Шрайбер]. – Москва : Творческо-производственное объединение "Истоки" ; Кинематогр. фонд Союза кинематографистов СССР
691.
Современная макроэкономика: избранные главы [Книга] : учебник / [Воронцовский А.В. и др.] ; под ред. А.В. Воронцовского ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 410, [1] с. : табл., ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Глоссарий: с. 392-402. - Имен. указ.: с.403-404. - Предм. указ.: с. 405-407. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0157-0
692.
Толочек В.А. Современная психология труда [Книга] : учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. психологии / В.А. Толочек. – 2-е изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008. – 431, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 419-431. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-388-00047-7
693.
Современные теории международных отношений [Книга] : учебник : [направления 031900 "Международные отношения"] / [Васильева Н.А. и др.] ; под ред. В.Н. Конышева, А.А. Сергунина ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 361, [3] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 345-352, в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0155-6
694.
Варгас Льоса Сон кельта [Книга] : роман / Маріо Варгас Льоса ; [пер. з ісп. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 537, [5] с. – На тит. арк. також: Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-6524-7
695.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
696.
Николаенко В.Л. Социология культуры [Книга] : (краткий словарь) / В.Л. Николаенко, Л.Г. Николаенко ; под науч. ред. Н.В. Туленкова ; М-во соц. политики Украины, Ин-т подгот. кадров гос. службы занятости Украины. – Киев : ИПК ГСЗУ, 2011. – 580 с. – ISBN 978-617-649-000-5
697.
Социология образования [Журнал] / НОУ СГА. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
698.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] = Socionics, mentology and personality psychology : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
699.
Назарук М.М. Соціальна екологія: взаємодія суспільства і природи [Книга] : навч. посіб. / М.М. Назарук ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 346, [2] с. – Назва на обкл. та корінці: Соціальна екологія: взаємодія людського суспільства та природи. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0010-0
700.
Приймак О.М. Соціальна історія селянства Півдня України кінця XIX - початку XX століть [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Приймак Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex