Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Виноградова О.М. Синьозелені водорості екстремальних місцезростань [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Виноградова Оксана Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013
677.
Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Пороги. – ISBN 978-617-518-258-1
678.
Неліпа Д.В. Системний аналіз в політології: теорія, методологія, практика [Книга] : монографія / Д.В. Неліпа ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 311, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 288-307 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0271-1
Глибокошановному Леоніду Васильовичу з синівською вдячністю і щирими побажаннями добра і щастя від Дмитра.
21.09.2011 р. Підпис
679.
Системні дослідження та інформаційні технології [Журнал] = System research & information technologies : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ : ІПСА НАН України, 2001-. – ISSN 1681-6048
680.
Системні дослідження та інформаційні технології [Журнал] = System research & information technologies : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ : ІПСА НАН України, 2001-. – ISSN 1681-6048
681.
Денисик Г.І. Сільські ландшафти Поділля [Книга] / Денисик Г.І., Кізюн А.Г. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 173-187. – (Серія "Антропогенні ландшафти Поділля"). – ISBN 978-966-2462-12-8
682.
Сімейна медицина [Журнал] = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
683.
Славяноведение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
684.
Славяноведение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
685.
Сарамаго Ж. Сліпота [Книга] : роман / Жозе Сарамаго ; [пер. з португ. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 441, [4] с. – На тит. арк. також: Лауреат Нобелівської премії з літератури 1998 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівcьких лауреатів). – ISBN 978-966-03-6499-8
686.
Баран В.Д. Слов"янське поселення середини I тисячоліття нашої ери біля села Теремці на Дністрі [Книга] / Володимир Баран ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2008. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4940-0
687.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
688.
Слово Національної школи суддів України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ
689.
Слово Національної школи суддів України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ
690.
Слово Національної школи суддів України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ
691.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
692.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
693.
Хьог П. Смілла та її відчуття снігу [Книга] : роман / Петер Хьог ; [переклад В.М. Верховня ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 573, [3] с. : іл. – Пер. за вид.: Froken Smillas fornemmelse for sne / Peter Hoeg. Copenhagen: Rosinante & co, 1992. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6533-9
694.
Собор св. Юра 22 січня 1989 року [Книга] : документи і спогади / упоряд. Ігор Калинець ; [передм. І. Паславський]. – Львів : Друкарські куншти, 2011. – 133, [3] с., [6] арк. фотогр. : іл., фотогр.
695.
Сименон Ж. Собрание сочинений [Книга] : в 20 т. : [пер. с фр.] / Жорж Сименон ; [сост. В.Е. Балахонов, Э.Л. Шрайбер]. – Москва : Творческо-производственное объединение "Истоки" ; Кинематогр. фонд Союза кинематографистов СССР
696.
Сименон Ж. Собрание сочинений [Книга] : в 20 т. : [пер. с фр.] / Жорж Сименон ; [сост. В.Е. Балахонов, Э.Л. Шрайбер]. – Москва : Творческо-производственное объединение "Истоки" ; Кинематогр. фонд Союза кинематографистов СССР
697.
Сименон Ж. Собрание сочинений [Книга] : в 20 т. : [пер. с фр.] / Жорж Сименон ; [сост. В.Е. Балахонов, Э.Л. Шрайбер]. – Москва : Творческо-производственное объединение "Истоки" ; Кинематогр. фонд Союза кинематографистов СССР
698.
Современная макроэкономика: избранные главы [Книга] : учебник / [Воронцовский А.В. и др.] ; под ред. А.В. Воронцовского ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 410, [1] с. : табл., ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Глоссарий: с. 392-402. - Имен. указ.: с.403-404. - Предм. указ.: с. 405-407. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0157-0
699.
Толочек В.А. Современная психология труда [Книга] : учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. психологии / В.А. Толочек. – 2-е изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008. – 431, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 419-431. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-388-00047-7
700.
Современные теории международных отношений [Книга] : учебник : [направления 031900 "Международные отношения"] / [Васильева Н.А. и др.] ; под ред. В.Н. Конышева, А.А. Сергунина ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 361, [3] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 345-352, в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0155-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,