Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
652.
Родина [Журнал] : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
653.
Мошак Г.Г. Розвиток кримінологічної думки у ФРН і в Україні [Книга] : (за матеріалами досліджень науковців Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України) : монографія / Г.Г. Мошак ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 69, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 60-69 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 19). – ISBN 978-966-458-498-9
654.
Російсько-український геологічний словник [Книга] : [понад 100 000 укр. слів] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; уклад.: Р. Вовченко [та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 702, [2] с. – Бібліогр.: с. 699-702. – ISBN 978-966-613-857-9
655.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
656.
Российский экономический журнал [Журнал] / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
657.
Панкратов В.Н. Руководитель: управление общением на 100 % [Книга] : практическое руководство / Вячеслав Панкратов. – Москва : Психотерапия, 2006. – 236, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 205-206. – (Серия "Психология успеха"). – ISBN 5-903182-04-6
658.
Рукопис [Книга] : укр. альманах щоденників, листів, документів, світлин : у 2 т. / [авт. ідеї та орг. проекту В. Стадниченко ; під заг. ред. І. Дзюби ; ред. рада: Л. Андрієвський [та ін.]. – Київ : Криниця. – (Серія: "Бібліотека Шевченківського комітету" / вид. рада: Б.Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-7575-96-0


Зміст 2 т.:
Спогади і роздуми в епістолярному жанрі / Іван Дзюба;
Літо сорок першого (Спогади) / Михайло Кирпиченко;
Самотність пророка, або Добрий ангел Івана Франка (Уривок з роману) / Левко Різник;
Література і творчість / Євген Маланюк;
Нотатки зі сторінок робочих зошитів / Євген Маланюк;
Із щоденникових записів (Уривки) / Станіслав Тельнюк;
Віддзеркалення (Із щоденника) / Степан Гостиняк;
Листи Гната Хоткевича до Івана Франка;
Сковородинівська криниця;
Женевські видання Шевченкових поезій / Володимир Дорошенко;
Деякі проблеми дослідження формального боку поезії Шевченка / Дмитро Чижевський;
"Чи це ж тая криниченька?.... / Шудря Микола
та ін. матеріали

На сторінках другого тому „Рукопису...” читачі продовжують знайомитися із тими новими документами, які ще ніколи не публікувалися, або із маловідомими і малодоступними матеріалами, особливо значимими для української культури.

Додаються нові риси до „Реставрованого часу” в документальних підбірках „Листи шістдесятників” та „Братні листи” І. М. Дзюби; у розділі „Драма ідей і доль” висвітлено проблеми творчості і драматичний життєвий шлях І. Франка. Стануть надбанням суспільної думки маловідомі архівнірукописні підбірки Є. Маланюка, дослідження поезії Т.Г. Шевченк&а, неопубліковані листи Михайла Драгоманова тощо. Народилися нові розділи „Сковородинівська криниця” та „Ой зацвіла калина над „Криницею”...”. Відновлюються забуті імена, затемнені епізоди вітчизняної історії.

Це видання адресоване як науковцям, с&тудентам, так і широкому колу читачів, що зацікавлені у розвої української культури.
659.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
660.
Шевцова Г.И. Русский гуманный поход на Балканы (1912-1913) [Книга] / Г.И. Шевцова. – Москва : [б. и.], 2012. – 239, [1] с., [8] л. фотоил. : табл. – Указ. имен и организаций: с. 213-239. – Библиогр.: с. 192-195 и в подстроч. примеч. – ISBN -5-903303-01-3
661.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2007-
662.
Смирнова Т.Н. Русский язык [Книга] : комплексный справочник / Т.Н. Смирнова, Л.А. Шевелева. – Харьков : Ранок, 2011. – 398, [2] с. : ил. – На тит. л.: Фонетика и графика ; Орфография ; Лексикология и фразеология ; Морфемика ; Словообразование ; Морфология ; Синтаксис и пунктуация. – ISBN 978-966-672-675-2
663.
Снитко Е.С. Русский язык как деятельность: современные направления научного описания [Книга] : тексты лекций / Е.С. Снитко, Н.В. Василенко ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Київський університет, 2013. – 159, [1] с. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 978-966-439-636-0
664.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / Укр. ассоц. препод. рус. яз. и литератури ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005-. – ISSN 2305-7319
665.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
666.
Ряди та інтеграли в комплексній площині [Брошура] : метод. розробка до практ. занять з дисципліни "Теорія функцій комплексної змінної" для студ. мех.-мат. ф-ту, які навчаються за напрямом "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Г.В. Верьовкіна, А.В. Ловейкін]. – Київ : Київський університет, 2012. – 59, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 57-58
667.
Стадниченко В.Я. Садівник щастя [Книга] : Сковорода як дзеркало України : нариси, дослідж., спогади, поезії, світлини / Володимир Стадниченко ; вступ. ст. Л.І. Андрієвського. – Київ : Криниця, 2012. – 492, [3] с. : фотоіл., портр. – На авантит. зазнач.: 1722-2012: 290-та річниця народження Григорія Сковороди. Перше видання на шляху до великого нац. і світового ювілею - 300-річчя від дня народження (3 грудня 2022 року) Григорія Савича Сковороди. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2434-01-9
668.
Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям [Книга] : [более 1400 задач с ответами] / А.Ф. Филиппов. – Изд. 5-е. – Москва : URSS ; Либроком, 2013. – 235, [2] с. : ил. – На обл. также: В каждом параграфе - основные методы, необходимые для решения задач. Подробные решения типовых задач. – (Классический учебник МГУ). – ISBN 978-5-397-03636-8
669.
Чайковский А.С. Сборник публикаций "Война или военная преступность?" [Книга] / Анатолий Чайковский, Джон-Пол Химка, Пер Андерс Рудлинг. – Киев : Золотые ворота, 2013. – 127, [1] с. – Загл. обл.: Война или военная преступность?. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Историческая правда" ; т. 3). – ISBN 978-966-2246-26-1
670.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
671.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
672.
Волошин М. Святой Серафим [Книга] : [к 100-летию прославления] / Максимилиан Волошин ; [сост. игумения Серафима ; ред. Е. Голубовский]. – Киев : Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви, 2003. – 129, [3] с. : ил. – В кн. также: Житие преподобного Серафима Саровского чудотворца / архиепископ Вениамин. - Репринт с изд.: Париж, 1935. – ISBN 966-7129-06-3
На тит. л.: Издается по благословению Его Блаженства Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Правосл. Церкви
673.
Моісєєнко І.О. Сектор обстрілу - "Аісти" [Книга] : роман / Ігор Моісєєнко. – Київ : Криниця, 2010. – 383, [1] с. : портр., іл. – На авантит. зазнач.: За цей роман Ігорю Моісєєнку присудж. літ.-мистец. премію № 1 ім. Б. Хмельницького за 2010 р. М-ва оборони України - за краще висвітлення військ. тематики у творах літ-ри і мистецтва. – ISBN 978-966-7575-95-3
Сектор обстрілу - це вимір, де війна лютує з особливою жорстокістю. Це ешафот, на якому четвертували душі вісімнадцятирічних, можливо, майбутніх Мікеланджело чи Бетховенів. Роман розтинає серце читача. Його сторінки стікають гіркотою палаючого металу і обпікають розпачем згарища. Цей твір сучасної військової прози покликаний привернути увагу людства до його найболючішого виклику: "Суспільство, кращі сини якого полягають жертвами "Молоху війни", приречене опинитись на тому ж вівтарі".
"Сектор обстрілу - "Аісти" - перший за роки незалежності України художньо-літературний твір великої форми про війну в Афганістані 1979-1989 років, виконаний українською мовою. Його автору, письменнику Ігорю Моісєєнку, колишньому воїну-"афганцю", - присвоєно звання першого лауреата літературно-мистецької премії імені Богдана Хмельницького Міністерства оборони України у 2010 році - році її заснування - "за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва".
674.
"Серебряный век" в Крыму: взгляд из XXI столетия [Книга] : материалы Седьмых Герцыковских чтений в г. Судаке 7-11 июня 2011 года / Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Крым. центр гуманит. исслед. ; [сост.: Т.Н. Жуковская ; ред. совет: В.П. Казарин (пред.) и др.]. – Москва ; Симферополь : Крым. центр гуманит. исследований, 2013. – 309, [3] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 978-966-96886-6-8
675.
Сетевой анализ публичной политики [Книга] : учебник / [Волкова А.В. и др.] ; под ред. Л.В. Сморгунова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 318, [1] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 308-313, в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0156-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,