Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Мазуренко В.І. Системні детермінанти світових фінансових криз [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.02. / Мазуренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
702.
Волков А. Сказочные повести [Книга] / Волков А. – Москва : Рипол, Аспект, 1992. – 608 с. – ISBN 5-8404-0014-9
703.
Слава и боль Сербии. О сербских новомучениках [Книга]. – Москва : Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2002. – 202 с. – ISBN 5-7789-0138-0
704.
Слободата на jазикот во творештвото [Книга] = The freedom of language in creative works : научен собир одржан на 22 март 2000. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2001. – 166, [4] с. – ISBN 9989-649-84-7
705.
Мудрий Я.М. Словник-довідник термінів з європейської інтеграції [Книга] : навчальний посібник / Я. Мудрий ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 588 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-48-2
706.
Безпаленко А.М. Слово в аспекті гештальт-теорії. Принцип суміжності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15. / Безпаленко А.М. ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2010
707.
Безпаленко А.М. Слово в аспекті гештальт-теорії. Принцип суміжності [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.15 / Безпаленко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
708.
Современные беспроводные сети: состояние и перспективы развития [Книга] / И.А. Гепко [и др.] ; под ред. В.Ф. Олейника. – Киев : ЕКМО, 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-2153-30-9
709.
Супруненко Н.А. Сонце осені [Книга] / Ніна Супруненко. – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 499, [1] с. : портр., фотоіл. – ISBN 978-966-593-702-9
710.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5. История [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 4. – 2010. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
711.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
712.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
713.
Куценко В.І. Соціальний вектор економічного розвитку [Книга] = Social vector of economic development / В.І. Куценко ; під наук. ред. Б.М. Данилишина; НАНУ, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ : Наукова думка, 2010. – 736 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-1029-X
714.
Соціально-психологічні аспекти виявлення і попередження корупції та інших правопорушень серед працівників міліції [Книга] : монографія / [В.О. Криволапчук, М.Т. Бондарчук, С.М. Злепко, О.В. Шаповалов, Л.Г. Коваль] ; М-во внутріш. справ України, Департамент кадр. забезпечення, Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 133, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 123-131. – ISBN 978-966-641-324-9
715.
Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Амінова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
716.
Слабінська С.В. Соціокультурна інтегрція та адаптація мігрантів у сучасній Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Слабінська С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
717.
Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Трухачов О.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
718.
Соціологія у (пост) сучасності [Книга] : збірник тез доповідей VIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (15-16 квітня 2010), м. Харків / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина ; [ред. кол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М. та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 233 с. – ISBN 978-966-623-650-3
719.
Шкільняк С.С. Спектр логік часткових предикатів, орієнтованих на композиційно-номінативні моделі програм [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Шкільняк С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
720.
Титаренко В.А. Співвідношення моралі і релігії у філософських вченнях І. Канта та Г.В.Ф. Гегеля [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Титаренко В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
721.
Тіллі Р. Спілкування [Книга] = Conversation / Роберт Тіллі ; [пер. з англ. О.А. Кожевникової, з нім. К.А. Мазуркевич]. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business English). – ISBN 978-966-346-770-2
722.
Рудік О.М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України [Книга] : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / О.М. Рудік, О.В. Дзяд МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 96 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-7
723.
Рудік О.М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України [Книга] : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / О.М. Рудік, О.В. Дзяд МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 164 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-11
724.
Спогади про Павла Загребельного [Книга] / [упоряд. М.Ф. Слабошпицький]. – Харків : Фоліо, 2010. – 247, [5] с., [8] арк. фотогр. – ISBN 978-966-03-5034-2
725.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,