Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Современные беспроводные сети: состояние и перспективы развития [Книга] / И.А. Гепко [и др.] ; под ред. В.Ф. Олейника. – Киев : ЕКМО, 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-2153-30-9
702.
Супруненко Н.А. Сонце осені [Книга] / Ніна Супруненко. – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 499, [1] с. : портр., фотоіл. – ISBN 978-966-593-702-9
703.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5. История [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 4. – 2010. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
704.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
705.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
706.
Куценко В.І. Соціальний вектор економічного розвитку [Книга] = Social vector of economic development / В.І. Куценко ; під наук. ред. Б.М. Данилишина; НАНУ, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ : Наукова думка, 2010. – 736 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-1029-X
707.
Соціально-психологічні аспекти виявлення і попередження корупції та інших правопорушень серед працівників міліції [Книга] : монографія / [В.О. Криволапчук, М.Т. Бондарчук, С.М. Злепко, О.В. Шаповалов, Л.Г. Коваль] ; М-во внутріш. справ України, Департамент кадр. забезпечення, Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 133, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 123-131. – ISBN 978-966-641-324-9
708.
Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Амінова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
709.
Слабінська С.В. Соціокультурна інтегрція та адаптація мігрантів у сучасній Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Слабінська С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
710.
Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Трухачов О.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
711.
Соціологія у (пост) сучасності [Книга] : збірник тез доповідей VIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (15-16 квітня 2010), м. Харків / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина ; [ред. кол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М. та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 233 с. – ISBN 978-966-623-650-3
712.
Шкільняк С.С. Спектр логік часткових предикатів, орієнтованих на композиційно-номінативні моделі програм [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Шкільняк С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
713.
Титаренко В.А. Співвідношення моралі і релігії у філософських вченнях І. Канта та Г.В.Ф. Гегеля [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Титаренко В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
714.
Тіллі Р. Спілкування [Книга] = Conversation / Роберт Тіллі ; [пер. з англ. О.А. Кожевникової, з нім. К.А. Мазуркевич]. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business English). – ISBN 978-966-346-770-2
715.
Рудік О.М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України [Книга] : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / О.М. Рудік, О.В. Дзяд МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 96 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-7
716.
Рудік О.М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України [Книга] : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / О.М. Рудік, О.В. Дзяд МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 164 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-11
717.
Спогади про Павла Загребельного [Книга] / [упоряд. М.Ф. Слабошпицький]. – Харків : Фоліо, 2010. – 247, [5] с., [8] арк. фотогр. – ISBN 978-966-03-5034-2
718.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
719.
Стандартизація, сертифікація, якість [Журнал] : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
720.
Ашраф Али Смида М. Становление и развитие сотрудничества Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии и Украины [Дисертація] : дисс. канд. полит. наук : 23.00.04 / Ашраф Али М. Смида ; КНУТШ, Ин-т междунар. отношений. – Київ, 2010
721.
Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
722.
Моторин Р.М. Статистика для економістів [Книга] : навчальний посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 429, [2] с. : табл. + 1CD-ROM. – Бібліогр.: c. 425-429. – ISBN 978-966-346-850-1
723.
Статистика України [Журнал] : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
724.
Минаков А.А. Статистический анализ гравитационного микролинзирования [Книга] / А.А. Минаков, В.Г. Вакулик ; НАНУ, Радиоастрономический ин-т. – Киев : Наукова думка, 2010. – 262 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0884-8
725.
Донцова Д. Стилист для снежного человека [Книга] : роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 432с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-10203-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex