Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Березюк І.А. Синтез автоматизованої системи керування обробкою деревини за результатами структурної ідентифікації стрічкопилкового верстата [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Березюк І.А. ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. – Кіровоград, 2010
702.
Мазуренко В.І. Системні детермінанти світових фінансових криз [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.02. / Мазуренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
703.
Волков А. Сказочные повести [Книга] / Волков А. – Москва : Рипол, Аспект, 1992. – 608 с. – ISBN 5-8404-0014-9
704.
Слава и боль Сербии. О сербских новомучениках [Книга]. – Москва : Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2002. – 202 с. – ISBN 5-7789-0138-0
705.
Слободата на jазикот во творештвото [Книга] = The freedom of language in creative works : научен собир одржан на 22 март 2000. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2001. – 166, [4] с. – ISBN 9989-649-84-7
706.
Мудрий Я.М. Словник-довідник термінів з європейської інтеграції [Книга] : навчальний посібник / Я. Мудрий ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 588 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-48-2
707.
Безпаленко А.М. Слово в аспекті гештальт-теорії. Принцип суміжності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15. / Безпаленко А.М. ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2010
708.
Безпаленко А.М. Слово в аспекті гештальт-теорії. Принцип суміжності [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.15 / Безпаленко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
709.
Современные беспроводные сети: состояние и перспективы развития [Книга] / И.А. Гепко [и др.] ; под ред. В.Ф. Олейника. – Киев : ЕКМО, 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-2153-30-9
710.
Супруненко Н.А. Сонце осені [Книга] / Ніна Супруненко. – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 499, [1] с. : портр., фотоіл. – ISBN 978-966-593-702-9
711.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5. История [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 4. – 2010. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
712.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
713.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
714.
Куценко В.І. Соціальний вектор економічного розвитку [Книга] = Social vector of economic development / В.І. Куценко ; під наук. ред. Б.М. Данилишина; НАНУ, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ : Наукова думка, 2010. – 736 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-1029-X
715.
Соціально-психологічні аспекти виявлення і попередження корупції та інших правопорушень серед працівників міліції [Книга] : монографія / [В.О. Криволапчук, М.Т. Бондарчук, С.М. Злепко, О.В. Шаповалов, Л.Г. Коваль] ; М-во внутріш. справ України, Департамент кадр. забезпечення, Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 133, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 123-131. – ISBN 978-966-641-324-9
716.
Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Амінова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
717.
Слабінська С.В. Соціокультурна інтегрція та адаптація мігрантів у сучасній Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Слабінська С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
718.
Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Трухачов О.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
719.
Соціологія у (пост) сучасності [Книга] : збірник тез доповідей VIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (15-16 квітня 2010), м. Харків / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина ; [ред. кол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М. та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 233 с. – ISBN 978-966-623-650-3
720.
Шкільняк С.С. Спектр логік часткових предикатів, орієнтованих на композиційно-номінативні моделі програм [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Шкільняк С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
721.
Титаренко В.А. Співвідношення моралі і релігії у філософських вченнях І. Канта та Г.В.Ф. Гегеля [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Титаренко В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
722.
Тіллі Р. Спілкування [Книга] = Conversation / Роберт Тіллі ; [пер. з англ. О.А. Кожевникової, з нім. К.А. Мазуркевич]. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business English). – ISBN 978-966-346-770-2
723.
Рудік О.М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України [Книга] : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / О.М. Рудік, О.В. Дзяд МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 96 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-7
724.
Рудік О.М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України [Книга] : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / О.М. Рудік, О.В. Дзяд МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 164 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-11
725.
Спогади про Павла Загребельного [Книга] / [упоряд. М.Ф. Слабошпицький]. – Харків : Фоліо, 2010. – 247, [5] с., [8] арк. фотогр. – ISBN 978-966-03-5034-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,