Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Кізлова А.А. Православні святині Києва у духовному та суспільному житті киян (кінець XVIII -перші десятиліття XX ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Кізлова А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
627.
Бадіян Є.Ю. Практична кристалографія [Книга] : навчальний посібник для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / Є.Ю. Бадіян ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 144 с. – ISBN 978-966-623-639-8
628.
Огнев"юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб"єкт цивільно-правових відносин [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Огнев"юк Г.З. ; КНУТШ. – Київ, 2010
629.
Тіллі Р. Презентації [Книга] = Presentations / Роберт Тіллі ; [пер. з англ. О.А. Кожевникової, з нім. К.А. Мазуркевич]. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business English). – ISBN 978-966-346-768-9
630.
Розинка О.О. Природа функціонування і суперечності розвитку фондового ринку [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Розинка О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
631.
Пристапни предаваньа, прилози и библиографиja [Книга] = Opening addresses, contributios and bibliography : на новите членови на Македонската академиjа на науките и уметностите / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред.: К. Томовски]. – Скопjе : МАНУ
632.
Терещенко О.І. Про час, про себе [Книга] / О.І. Терещенко ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 152 с. – (Спогади вчених та вихованців ХДУ). – ISBN 978-966-623-461-5
633.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
634.
Палюх Л.М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру [Книга] : монографія / Л.М. Палюх. – Львів : ПАІС, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-1585-18-7
635.
Попов В.В. Програмне забезпечення сучасних персональних комп"ютерів [Книга] : навчальний посібник / В.В. Попов, Є.С. Вакал., Б.П. Довгий ; КНУТШ. – . – Київ : Київський університет, 2010. – 144 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 142. – ISBN 978-966-439-314-7
636.
Кулаков О.Ю. Програмно-апаратна організація GRID- систем на основі технології віртуальних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05. / Кулаков О.Ю. ; Нац. техн. ун-т України " Київ. політех. ін-т". – Київ, 2010
637.
Митяй О.В. Проектний аналіз [Книга] : навчальний посібник / О.В. Митяй. – Київ : Знання, 2011. – 311, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-346-511-1
638.
Павленко В.М. Проекції національної свідомості в монументальному мистецтві України [Книга] : [навчальний посібник] / В.М. Павленко ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-623-640-4
639.
Киселев В.С. Производство лаков, олиф и красок [Книга] / В.С. Киселев и А.Ф. Абашкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гос. науч.-техн. изд-во хим. лит., 1961. – 207, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 207-208
640.
Покальчук Ю.В. Просто любити... [Книга] / Юрко Покальчук. – Харків : Фоліо, 2008. – 187, [5] с. : іл. – (Сафарі = Safari). – ISBN 978-966-03-4464-8
641.
Митков М. Просторот како семантички jазик [Книга] / Маринко Митков. – Скопje : Менора, 2002. – 280, [1] с. – ISBN 9989-932-39-5
642.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
643.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
644.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
645.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
646.
Федоров О.П. Процессы роста кристаллов: кинетика, формообразование, неоднородности [Книга] / О.П. Федоров ; НАНУ, Ин-т космич. исслед. – Киев : Наукова думка, 2010. – 208 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0984-4
647.
Булах Е.Г. Прямые и обратные задачи гравиметрии и магнитометрии. Математические методы геологической интерпретации гравиметрических и магнитометрических данных [Книга] / Е.Г. Булах ; НАНУ, Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев : Наукова думка, 2010. – 464 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0968-2
648.
Орбан-Лембрик Психологія управління [Книга] : навчальний посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – 2-е вид., допов. – Київ : Академвидав, 2010. – 541, [2] с. : іл. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2
Узагальнено і систематизовано знання з психології управління: феномен, загальні засади, структура, функції, методологія, історія розвитку і найхарактерніші сучасні тенденції. Для студентів вузів, спеціалістів-практиків
649.
Каліна Н.Ф. Психотерапія [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.Ф. Каліна. – Київ : Академвидав, 2010. – 284, [4] с. – Бібліогр.: с. 279-284. – ISBN 978-966-8226-89-2
Багатьом доводилося переживати психологічні проблеми, спричинені комплексами дитинства, непорозуміннями з іншими людьми, життєвими негараздами, надзусиллями в самореалізації, фобіями. Та не кожному під силу «вилікувати душу» людини. Для лікування неврозів, подолання труднощів і перешкод на життєвому шляху, звільнення від негативних переживань і душевного болю, актуалізації резервів особистісного зростання найефективніша наукова психотерапія. Представники різних психотерапевтичних напрямів та шкіл, маючи єдину мету, використовують специфічні підходи, методи, техніки досягнення результату. Всі ці питання, як і загальні засади психотерапії, системно розглянуто у пропонованому підручнику. Особливо докладно проаналізовано прийоми і методи психоаналізу, юнгіанства, гештальттерапії, когнітивного, екзистенціального, гуманістичного підходів, тілесно орієнтованої психотерапії, структурного психоаналізу.
Для студентів вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, хто прагне глибше зрозуміти себе, опанувати способи подолання психологічних проблем, надання допомоги в життєвих ситуаціях тим, хто її потребує.

650.
Черногор Л.Ф. Радиофизические и геомагнитные эффекты стартов ракет [Книга] : монография / Л.Ф. Черногор ; М-во образования и науки Украины, ХНУ им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 385, [1] с., [1] л. фотогр. : ил., табл. – ISBN 978-966-623-548-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex