Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Вівчаренко О.А. Правова охорона земель в Україні [Книга] : монографія / В.О. Вівчаренко. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 333, [3] с. – Бібліогр.: с. 304-330. – ISBN 978-966-667-402-2
627.
Грицяк І.А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу [Книга] : підручник для слух. системи пілгот., перепідг. та підвищ. кваліфікації кадрів, студ. вищ.навч. закл. / І.А. Грицяк, В.В. Говоруха, В.Ю. Стельцов ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, О. Рудіка [та ін.] ; ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Харків : Магістр, 2009. – 620 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-390-060-5
628.
Грицяк І.А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу [Книга] : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європ. інтеграції для підвищ. кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / І.А. Грицяк, В.В. Говоруха, В.Ю. Стельцов ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 284 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-15
629.
Стрельцов В.Ю. Правова та інституційна основи Європейського Союзу [Книга] : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / В.Ю. Стрельцов, А.В. Бураковська ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 200 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-14
630.
Грицяк І.А. Правова та інституційна системи Європейського Союзу [Книга] : модуль 3 : навчальний посібник / І.А. Грицяк ; за ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Львів : [Б.в.], 2009. – 200 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8687-54-9
631.
Джуринський В.О. Правове становище господарських об"єднань в Україні [Книга] : монографія / В.О. Джуринський ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 222, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 199-222. – ISBN 978-966-667-422-0
632.
Бицевска К. Правописни и фонетски особености во ракописите од северна Македониjа од ХIII и ХIV век [Книга] = Орфографические и фонетические особенности в рукописях северной Македонии ХIII и ХIV веков / Кита Бицевска. – Скопje : Менора, 2001. – 219, [1] с. – Парал. тит. арк. рос. мовою. – ISBN 9989-632-60-Х
633.
Православная энциклопедия Харьковщины [Книга] / [автор идеи В.В. Петровский ; сост., отв. ред. А.Д. Каплин]. – Харьков : Майдан, 2009. – 564 с. : іл. – ISBN 978-966-372-231-3
634.
Кізлова А.А. Православні святині Києва у духовному та суспільному житті киян (кінець XVIII -перші десятиліття XX ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Кізлова А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
635.
Бадіян Є.Ю. Практична кристалографія [Книга] : навчальний посібник для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / Є.Ю. Бадіян ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 144 с. – ISBN 978-966-623-639-8
636.
Огнев"юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб"єкт цивільно-правових відносин [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Огнев"юк Г.З. ; КНУТШ. – Київ, 2010
637.
Тіллі Р. Презентації [Книга] = Presentations / Роберт Тіллі ; [пер. з англ. О.А. Кожевникової, з нім. К.А. Мазуркевич]. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business English). – ISBN 978-966-346-768-9
638.
Розинка О.О. Природа функціонування і суперечності розвитку фондового ринку [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Розинка О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
639.
Пристапни предаваньа, прилози и библиографиja [Книга] = Opening addresses, contributios and bibliography : на новите членови на Македонската академиjа на науките и уметностите / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред.: К. Томовски]. – Скопjе : МАНУ
640.
Терещенко О.І. Про час, про себе [Книга] / О.І. Терещенко ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 152 с. – (Спогади вчених та вихованців ХДУ). – ISBN 978-966-623-461-5
641.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
642.
Палюх Л.М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру [Книга] : монографія / Л.М. Палюх. – Львів : ПАІС, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-1585-18-7
643.
Попов В.В. Програмне забезпечення сучасних персональних комп"ютерів [Книга] : навчальний посібник / В.В. Попов, Є.С. Вакал., Б.П. Довгий ; КНУТШ. – . – Київ : Київський університет, 2010. – 144 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 142. – ISBN 978-966-439-314-7
644.
Кулаков О.Ю. Програмно-апаратна організація GRID- систем на основі технології віртуальних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05. / Кулаков О.Ю. ; Нац. техн. ун-т України " Київ. політех. ін-т". – Київ, 2010
645.
Митяй О.В. Проектний аналіз [Книга] : навчальний посібник / О.В. Митяй. – Київ : Знання, 2011. – 311, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-346-511-1
646.
Павленко В.М. Проекції національної свідомості в монументальному мистецтві України [Книга] : [навчальний посібник] / В.М. Павленко ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-623-640-4
647.
Киселев В.С. Производство лаков, олиф и красок [Книга] / В.С. Киселев и А.Ф. Абашкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гос. науч.-техн. изд-во хим. лит., 1961. – 207, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 207-208
648.
Покальчук Ю.В. Просто любити... [Книга] / Юрко Покальчук. – Харків : Фоліо, 2008. – 187, [5] с. : іл. – (Сафарі = Safari). – ISBN 978-966-03-4464-8
649.
Митков М. Просторот како семантички jазик [Книга] / Маринко Митков. – Скопje : Менора, 2002. – 280, [1] с. – ISBN 9989-932-39-5
650.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,