Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Євтушевська О.В. Розвиток корпоративних відносин в ринковій економіці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Євтушевська О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
677.
Євтушевська О.В. Розвиток корпоративних відносин в ринковій економіці [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Євтушевська О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
678.
Тарапата В.В. Розробка і дослідження комп"ютерної системи формування діагностичних ультразвукових зображень високої розрізнювальної здатності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05. / Тарапата В.В. ; НАНУ, Ін-т пробл. модел. в енерг. ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2010
679.
Бойко В.О. Розробка і дослідження методів статистичної класифікації текстур геозображень [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бойко В.О. ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010
680.
Радкевич О.І. Розробка мікропроцесорного керування матричними світлодіодними випромінювачами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Радкевич О.І. ; Держ. підприємство "Науково-дослідний ін-т мікроприладів", НТК "Ін-т монокристалів" НАН України. – Київ, 2010
681.
Гнидюк Н.А. Розширення Європейського Союзу та досвід реформ країн ЦСЄ у контексті приєднання до ЄС [Книга] : навчальний посібник / Н.А. Гнидюк, С.В. Федонюк ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Волин. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 354 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-90-02
682.
Гнидюк Н.А. Розширення ЄС та досвід реформ країн Центрально-Східної Європи у контексті приєднання до ЄС [Книга] : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / Н.А. Гнидюк, В.Ю. Стрельцов ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 82 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-14
683.
Гнидюк Н.А. Розширення ЄС та досвід реформ країн Центрально-Східної Європи у контексті приєднання до ЄС [Книга] : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / Н.А. Гнидюк, В.Ю. Стрельцов ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 44 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-17
684.
Россия и страны мира. 2010 [Журнал] : статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики (Росстат). – Москва. – ISSN 978-5-89476-298-2
685.
Россия и страны Содружества Независимых Государств [Журнал] / Федеральная служба государственной статистики. – Москва
686.
Лепнев М.Г. Русские производные предлоги. Проблемы семантики. Словарные материалы [Книга] : монография / М.Г. Лепнев. – Санкт-Петербург : [ИП Ефименко Д.Л.], 2010. – 314 с.
687.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005-
688.
Удінцев В.А. Руське гірничоземельне право [Книга] / Всеволод Аристархович Удінцев ; КНУТШ; Нац. акад. прокуратури України ; за заг. ред. Гриценка І.С. ; [передм.: Г.І. Балюк]. – Перевид. – Київ : КНУТШ ; Нац. акад. прокуратури України, 2009. – 231, [1]с. : портр. – Дані ориг.: Русское горноземельное право / В. Удинцев. Киев: Типография И.И. Чоколова,1909.- Передм. укр. мовою. – (Правнича думка Університету Святого Володимира). – ISBN 966-8769-05-08
689.
Донцова Д. Рыбка по имени Зайка [Книга] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-08733-8
690.
Донцова Д. Рыбка по имени Зайка [Книга] : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-12244-3
691.
Садовник [Журнал]. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
692.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
693.
Кікоть А.А. Семіозис українського костюма [Книга] : гендерні репрезентації : монографія / Антоніна Кікоть ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 300 с. – Бібліогр.: с. 284-299. – ISBN 978-966-8308-25-3
694.
Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи [Книга] : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 14 - 16 квітня 2006 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2006. – 204 с.
695.
Симон Петлюра в історії та національній пам"яті [Книга] : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, (20-22 травня 2009 р.) / Укр. ін-т нац. пам"яті ; Полт. обл. держ. адм. ; Ін-т іст. України НАНУ ; Полт. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Королева ; [відп. ред. В.Ф. Верстюк]. – Київ : Фоліант, 2009. – 164 с. – ISBN 978-966-8474-74-3
696.
Лемешко Ю.С. Синергетична модель управління проектами організації системи знань віртуального університету [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Лемешко Ю.С. ; МОН України; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2010
697.
Кочубей Н.В. Синергетичні концепти в нелінійних соціально-культурних контекстах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09. / Кочубей Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
698.
Дудик П.С. Синтаксис української мови [Книга] : підручник / П.С. Дудик, Л.В. Прокопчук. – Київ : Академія, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 374-380. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
Синтаксис є центральним розділом граматики, адже на синтаксичному рівні лексеми, словоформи набувають граматичного оформлення і комунікативної спрямованості, утворюючи синтаксичні одиниці — члени речення, словосполучення і речення різноманітної будови. Кожна мова має свої синтаксичні закономірності. Особливості синтаксису української мови, його зв’язки з іншими мовними рівнями, сутність синтаксичних одиниць та основи української пунктуації розкрито у пропонованому підручнику. Особливу увагу приділено вивченню словосполучень і синтаксично нечленованих комунікативних одиниць.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться синтаксисом сучасної української мови і прагне вдосконалити власне мовлення.

699.
Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови [Книга] : підручник. – 2-е вид., допов. – Київ : Академія, 2010. – 406, [2] с. – Бібліогр.: с. 398-406. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-312-6
700.
Березюк І.А. Синтез автоматизованої системи керування обробкою деревини за результатами структурної ідентифікації стрічкопилкового верстата [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Березюк І.А. ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. – Кіровоград, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,