Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Гнидюк Н.А. Розширення ЄС та досвід реформ країн Центрально-Східної Європи у контексті приєднання до ЄС [Книга] : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / Н.А. Гнидюк, В.Ю. Стрельцов ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 44 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-17
677.
Россия и страны мира. 2010 [Журнал] : статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики (Росстат). – Москва. – ISSN 978-5-89476-298-2
678.
Россия и страны Содружества Независимых Государств [Журнал] / Федеральная служба государственной статистики. – Москва
679.
Лепнев М.Г. Русские производные предлоги. Проблемы семантики. Словарные материалы [Книга] : монография / М.Г. Лепнев. – Санкт-Петербург : [ИП Ефименко Д.Л.], 2010. – 314 с.
680.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005-
681.
Удінцев В.А. Руське гірничоземельне право [Книга] / Всеволод Аристархович Удінцев ; КНУТШ; Нац. акад. прокуратури України ; за заг. ред. Гриценка І.С. ; [передм.: Г.І. Балюк]. – Перевид. – Київ : КНУТШ ; Нац. акад. прокуратури України, 2009. – 231, [1]с. : портр. – Дані ориг.: Русское горноземельное право / В. Удинцев. Киев: Типография И.И. Чоколова,1909.- Передм. укр. мовою. – (Правнича думка Університету Святого Володимира). – ISBN 966-8769-05-08
682.
Донцова Д. Рыбка по имени Зайка [Книга] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-08733-8
683.
Донцова Д. Рыбка по имени Зайка [Книга] : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-12244-3
684.
Садовник [Журнал]. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
685.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
686.
Кікоть А.А. Семіозис українського костюма [Книга] : гендерні репрезентації : монографія / Антоніна Кікоть ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 300 с. – Бібліогр.: с. 284-299. – ISBN 978-966-8308-25-3
687.
Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи [Книга] : тези доповідей V Міжнародної студентської наукової археологічної конференції, 14 - 16 квітня 2006 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 2006. – 204 с.
688.
Симон Петлюра в історії та національній пам"яті [Книга] : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, (20-22 травня 2009 р.) / Укр. ін-т нац. пам"яті ; Полт. обл. держ. адм. ; Ін-т іст. України НАНУ ; Полт. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Королева ; [відп. ред. В.Ф. Верстюк]. – Київ : Фоліант, 2009. – 164 с. – ISBN 978-966-8474-74-3
689.
Лемешко Ю.С. Синергетична модель управління проектами організації системи знань віртуального університету [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Лемешко Ю.С. ; МОН України; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2010
690.
Кочубей Н.В. Синергетичні концепти в нелінійних соціально-культурних контекстах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09. / Кочубей Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
691.
Дудик П.С. Синтаксис української мови [Книга] : підручник / П.С. Дудик, Л.В. Прокопчук. – Київ : Академія, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 374-380. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
Синтаксис є центральним розділом граматики, адже на синтаксичному рівні лексеми, словоформи набувають граматичного оформлення і комунікативної спрямованості, утворюючи синтаксичні одиниці — члени речення, словосполучення і речення різноманітної будови. Кожна мова має свої синтаксичні закономірності. Особливості синтаксису української мови, його зв’язки з іншими мовними рівнями, сутність синтаксичних одиниць та основи української пунктуації розкрито у пропонованому підручнику. Особливу увагу приділено вивченню словосполучень і синтаксично нечленованих комунікативних одиниць.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться синтаксисом сучасної української мови і прагне вдосконалити власне мовлення.

692.
Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови [Книга] : підручник. – 2-е вид., допов. – Київ : Академія, 2010. – 406, [2] с. – Бібліогр.: с. 398-406. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-312-6
693.
Березюк І.А. Синтез автоматизованої системи керування обробкою деревини за результатами структурної ідентифікації стрічкопилкового верстата [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Березюк І.А. ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. – Кіровоград, 2010
694.
Мазуренко В.І. Системні детермінанти світових фінансових криз [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.02. / Мазуренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
695.
Волков А. Сказочные повести [Книга] / Волков А. – Москва : Рипол, Аспект, 1992. – 608 с. – ISBN 5-8404-0014-9
696.
Слава и боль Сербии. О сербских новомучениках [Книга]. – Москва : Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2002. – 202 с. – ISBN 5-7789-0138-0
697.
Слободата на jазикот во творештвото [Книга] = The freedom of language in creative works : научен собир одржан на 22 март 2000. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2001. – 166, [4] с. – ISBN 9989-649-84-7
698.
Мудрий Я.М. Словник-довідник термінів з європейської інтеграції [Книга] : навчальний посібник / Я. Мудрий ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 588 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-48-2
699.
Безпаленко А.М. Слово в аспекті гештальт-теорії. Принцип суміжності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15. / Безпаленко А.М. ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2010
700.
Безпаленко А.М. Слово в аспекті гештальт-теорії. Принцип суміжності [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.15 / Безпаленко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex