Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
652.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
653.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
654.
Федоров О.П. Процессы роста кристаллов: кинетика, формообразование, неоднородности [Книга] / О.П. Федоров ; НАНУ, Ин-т космич. исслед. – Киев : Наукова думка, 2010. – 208 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0984-4
655.
Булах Е.Г. Прямые и обратные задачи гравиметрии и магнитометрии. Математические методы геологической интерпретации гравиметрических и магнитометрических данных [Книга] / Е.Г. Булах ; НАНУ, Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев : Наукова думка, 2010. – 464 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0968-2
656.
Орбан-Лембрик Психологія управління [Книга] : навчальний посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – 2-е вид., допов. – Київ : Академвидав, 2010. – 541, [2] с. : іл. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2
Узагальнено і систематизовано знання з психології управління: феномен, загальні засади, структура, функції, методологія, історія розвитку і найхарактерніші сучасні тенденції. Для студентів вузів, спеціалістів-практиків
657.
Каліна Н.Ф. Психотерапія [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.Ф. Каліна. – Київ : Академвидав, 2010. – 284, [4] с. – Бібліогр.: с. 279-284. – ISBN 978-966-8226-89-2
Багатьом доводилося переживати психологічні проблеми, спричинені комплексами дитинства, непорозуміннями з іншими людьми, життєвими негараздами, надзусиллями в самореалізації, фобіями. Та не кожному під силу «вилікувати душу» людини. Для лікування неврозів, подолання труднощів і перешкод на життєвому шляху, звільнення від негативних переживань і душевного болю, актуалізації резервів особистісного зростання найефективніша наукова психотерапія. Представники різних психотерапевтичних напрямів та шкіл, маючи єдину мету, використовують специфічні підходи, методи, техніки досягнення результату. Всі ці питання, як і загальні засади психотерапії, системно розглянуто у пропонованому підручнику. Особливо докладно проаналізовано прийоми і методи психоаналізу, юнгіанства, гештальттерапії, когнітивного, екзистенціального, гуманістичного підходів, тілесно орієнтованої психотерапії, структурного психоаналізу.
Для студентів вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, хто прагне глибше зрозуміти себе, опанувати способи подолання психологічних проблем, надання допомоги в життєвих ситуаціях тим, хто її потребує.

658.
Черногор Л.Ф. Радиофизические и геомагнитные эффекты стартов ракет [Книга] : монография / Л.Ф. Черногор ; М-во образования и науки Украины, ХНУ им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 385, [1] с., [1] л. фотогр. : ил., табл. – ISBN 978-966-623-548-3
659.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
660.
Киреева З.А. Развитие сознания детерминированное временем [Книга] : монография / З.А. Киреева. – Одесса : [ВМВ], 2010. – 379, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 354-377. – ISBN 978-966-413-219-7
661.
Накашидзе Л.В. Раціональне використання сонячних елементів у складі ФЕУ при різному рівні інсоляції [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Накашидзе Л.В. ; НАН України ; Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2010
662.
Солдатенко В.Ф. Революційні альтернативи 1917 року й Україна [Книга] / В.Ф. Солдатенко, О.М. Любовець ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Наукова думка, 2010. – 320 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0894-5
663.
Регенеративно-пластическая терапия алкогольных висцеропатий [Книга] / В.И. Грищенко [и др.] ; НАНУ, Ин-т проблем криобиолог. и криомед. – Киев : Наукова думка, 2010. – 152 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0949-6
664.
Регіональна економіка [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Голіков А.П. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 316 с. – ISBN 978-966-623-643-5
665.
Шевчук Л.Т. Регіональна економіка [Книга] : навчальний посібник / Л.Т. Шевчук. – Київ : Знання, 2011. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 274-276. – ISBN 978-966-346-714-6
666.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
667.
Палагнюк Ч. Рент [Книга] : усна біографія Бастера Кейсі / Чак Палагнюк ; пер. Вікторії Наріжної. – Харків : Фоліо, 2008. – 382, [2] с. – Авт. відомий також як Паланік. – ISBN 978-966-03-4243-9
668.
Бучин М.А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні [Книга] : монографія / М.А. Бучин ; МОНУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : ЛІСВ, 2009. – 231 с. – ISBN 978-966-486-041-0
669.
Речник на презиминьата каj Македонците [Книга]. – Скопjе. – ISBN 9989-640-22-Х
670.
Леонов Д. Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції [Книга] : монографія / Дмитро Леонов, Сергій Льовочкін, Сергій Хоружий ; МОНУ, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Укр. ін-т розвитку фондового ринку ; за ред. В.М. Федосова. – Київ : УІРФР, 2008. – 848 с. – ISBN 978-966-8925-17-7
671.
Робочий зошит до модулів галузевої складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України [Книга] : (для державних службовців V-VII категорії) / Бураковська А.В. [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-90-02
672.
Робочий зошит до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України [Книга] : (для державних службовців V-VII категорії) / Бураковська А.В. [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-02
673.
Робочий зошит до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України [Книга] : (для державних службовців V-VII категорії) / Бураковська А.В. [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-90-10
674.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
675.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,