Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
652.
Киреева З.А. Развитие сознания детерминированное временем [Книга] : монография / З.А. Киреева. – Одесса : [ВМВ], 2010. – 379, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 354-377. – ISBN 978-966-413-219-7
653.
Накашидзе Л.В. Раціональне використання сонячних елементів у складі ФЕУ при різному рівні інсоляції [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Накашидзе Л.В. ; НАН України ; Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2010
654.
Солдатенко В.Ф. Революційні альтернативи 1917 року й Україна [Книга] / В.Ф. Солдатенко, О.М. Любовець ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Наукова думка, 2010. – 320 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0894-5
655.
Регенеративно-пластическая терапия алкогольных висцеропатий [Книга] / В.И. Грищенко [и др.] ; НАНУ, Ин-т проблем криобиолог. и криомед. – Киев : Наукова думка, 2010. – 152 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0949-6
656.
Регіональна економіка [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Голіков А.П. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 316 с. – ISBN 978-966-623-643-5
657.
Шевчук Л.Т. Регіональна економіка [Книга] : навчальний посібник / Л.Т. Шевчук. – Київ : Знання, 2011. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 274-276. – ISBN 978-966-346-714-6
658.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
659.
Палагнюк Ч. Рент [Книга] : усна біографія Бастера Кейсі / Чак Палагнюк ; пер. Вікторії Наріжної. – Харків : Фоліо, 2008. – 382, [2] с. – Авт. відомий також як Паланік. – ISBN 978-966-03-4243-9
660.
Бучин М.А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні [Книга] : монографія / М.А. Бучин ; МОНУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : ЛІСВ, 2009. – 231 с. – ISBN 978-966-486-041-0
661.
Речник на презиминьата каj Македонците [Книга]. – Скопjе. – ISBN 9989-640-22-Х
662.
Леонов Д. Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції [Книга] : монографія / Дмитро Леонов, Сергій Льовочкін, Сергій Хоружий ; МОНУ, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Укр. ін-т розвитку фондового ринку ; за ред. В.М. Федосова. – Київ : УІРФР, 2008. – 848 с. – ISBN 978-966-8925-17-7
663.
Робочий зошит до модулів галузевої складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України [Книга] : (для державних службовців V-VII категорії) / Бураковська А.В. [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-90-02
664.
Робочий зошит до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України [Книга] : (для державних службовців V-VII категорії) / Бураковська А.В. [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-80-02
665.
Робочий зошит до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України [Книга] : (для державних службовців V-VII категорії) / Бураковська А.В. [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-90-10
666.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
667.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
668.
Ігнатюк А.І. Розвиток галузевих ринків в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Ігнатюк А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
669.
Євтушевська О.В. Розвиток корпоративних відносин в ринковій економіці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Євтушевська О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
670.
Євтушевська О.В. Розвиток корпоративних відносин в ринковій економіці [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Євтушевська О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
671.
Тарапата В.В. Розробка і дослідження комп"ютерної системи формування діагностичних ультразвукових зображень високої розрізнювальної здатності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05. / Тарапата В.В. ; НАНУ, Ін-т пробл. модел. в енерг. ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2010
672.
Бойко В.О. Розробка і дослідження методів статистичної класифікації текстур геозображень [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бойко В.О. ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010
673.
Радкевич О.І. Розробка мікропроцесорного керування матричними світлодіодними випромінювачами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Радкевич О.І. ; Держ. підприємство "Науково-дослідний ін-т мікроприладів", НТК "Ін-т монокристалів" НАН України. – Київ, 2010
674.
Гнидюк Н.А. Розширення Європейського Союзу та досвід реформ країн ЦСЄ у контексті приєднання до ЄС [Книга] : навчальний посібник / Н.А. Гнидюк, С.В. Федонюк ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Волин. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 354 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-90-02
675.
Гнидюк Н.А. Розширення ЄС та досвід реформ країн Центрально-Східної Європи у контексті приєднання до ЄС [Книга] : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / Н.А. Гнидюк, В.Ю. Стрельцов ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 82 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-14
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex