Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Тезисы докладов Пятой всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Современные задачи прикладной статистики, промышленной, актуарной и финансовой математики" [Книга] / МОНУ ; Донец. нац. ун-т ; Ин-т приклад. математики и механики НАНУ ; [редкол.: Беспалова С.В. (пред.) и др.]. – Донецк, 2010. – 55, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
752.
Видоески Б. Текстови од диjалектите на македонскиот jазик [Книга] / Божидар Видоески ; Ин-т за макед. jаз. "Крсте Мисирков". – Скопje, 2000. – 442, [1] с., [1] л. карта. – ISBN 9989-640-18-1
753.
Телекритика [Журнал] : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
754.
Телекритика [Журнал] : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
755.
Телекритика [Журнал] : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
756.
Морозова Д.С. Тема людини та довкілля у візантійській аскетичній традиції [Автореферат] : автореф. ... канд. культурол. : 26.00.01 / Морозова Д.С. ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковского. – Київ, 2010
757.
Стародуб В.О. Теоретико-групові методи в хімії [Книга] : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / В.О. Стародуб ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-623-664-0
758.
Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. / Демченко С.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010
759.
Євсєєва О.Ю. Теоретичні основи забезпечення якості обслуговування при управлінні трафіком з використанням діакоптичних і тензорних моделей телекомунікаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02. / Євсєєва О.Ю. ; Харк. нац. ун-т радіоелек. – Харків, 2010
760.
Кривцова В.М. Теорії та стратегії європейської інтеграції [Книга] : модуль 2 : навчальний посібник / В.М. Кривцова ; за ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Одес. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 142 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8360-14-9
761.
Приступенко Т.О. Теорія журналістики [Книга] : етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навчальний. посібник / Т.О. Приступенко. – Київ : Знання, 2011. – 351, [1] с. – ISBN 978-966-346-656-9
762.
Мороз О.В. Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства [Книга] : монографія / О.В. Мороз, О.А. Сметанюк, О.В. Лазарчук ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 226-245. – ISBN 978-966-641-346-1
763.
Ковальчук О.М. Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) [Книга] : монографія / О.М. Ковальчук ; КНУТШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 190, [2] с. – На обкл. зазнач.: Юридичний факультет. - До 175 річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 174-190. – ISBN 978-966-667-385-8
На тит. сторінці екз. № 1645274 дарчий надпис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з глибокою повагою та найкращими побажаннями від автора 3.11.09 р.
764.
Тимінська К.О. Тероризм у світовій політиці [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тимінська К.О. ; КНУТШ, ІМВ. – Київ, 2010
765.
Грабко В.В. Технічне діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода [Книга] : монографія / В.В. Грабко, С.М. Бабій ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 107, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.90-104. – ISBN 978-966-641-349-2
766.
Кузьмінський А.І. Технологія і техніка шкільного уроку [Книга] : навчальні посібники / А.І.Кузьмінський, С.В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2010. – 335, [1] с. – Бібліогр.: c. 316-335 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-346-844-0
767.
Макбейн Э. Толкач. Мошенники [Книга] / Эд Макбейн. – Москва : Политекст, 1992. – 352 с. – ISBN 5-7660-00340
768.
Дергачев В.А. Топоры-кельты поздней бронзы Карпато-Подунавья [Книга] = Socket axes of late bronze age of Carpathian Danube region / В.А. Дергачев ; АН Респ. Молдова, Ин-т культурного наследия. – Chisinau. – ISBN 978-9975-78-840-3
769.
Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС [Книга] : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / А.О Бояр, І.Я. Софіщенко ; МОНУ ; На держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 106 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-69-51
770.
Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС [Книга] : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / А.О Бояр, І.Я. Софіщенко ; МОНУ ; На держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 152 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-69-52
771.
Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного ринку ЄС [Книга] : підручник для держ. служб. у галузі європ. інтеграції / А.О. Бояр ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, О. Рудіка [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Волин. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2008. – 384 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-69-5
772.
Софіщенко І.Я. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: стан і перспективи [Книга] / І.Я. Софіщенко ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 314 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-2
773.
Парфьонова Т.О. Транспортні задачі комбінарного типу, їх властивості та розв"язування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01. / Парфьонова Т.А. ; НАНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2010
774.
Оленіна О.Ю. Трансформації мистецтва в комунікативній культурі соціуму [Книга] : монографія / Олена Оленіна ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : Харк. держ. акад. культури, 2010. – 255, [1] с. – Бібліогр.: c.243-255. – ISBN 978-966-8308-24-6
775.
Пількевич А.Л. Трансформація моделі соціально-економічного устрою збройних сил Риму (кінець II ст. до н.е. - 117 р. н. е.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Пількевич А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex