Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Дергачев В.А. Топоры-кельты поздней бронзы Карпато-Подунавья [Книга] = Socket axes of late bronze age of Carpathian Danube region / В.А. Дергачев ; АН Респ. Молдова, Ин-т культурного наследия. – Chisinau. – ISBN 978-9975-78-840-3
777.
Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС [Книга] : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / А.О Бояр, І.Я. Софіщенко ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 106 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-69-51
778.
Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС [Книга] : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / А.О Бояр, І.Я. Софіщенко ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 152 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-69-52
779.
Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного ринку ЄС [Книга] : підручник для держ. служб. у галузі європ. інтеграції / А.О. Бояр ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, О. Рудіка [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Волин. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2008. – 384 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-69-5
780.
Софіщенко І.Я. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: стан і перспективи [Книга] / І.Я. Софіщенко ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 314 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-2
781.
Парфьонова Т.О. Транспортні задачі комбінарного типу, їх властивості та розв"язування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01. / Парфьонова Т.А. ; НАНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2010
782.
Оленіна О.Ю. Трансформації мистецтва в комунікативній культурі соціуму [Книга] : монографія / Олена Оленіна ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : Харк. держ. акад. культури, 2010. – 255, [1] с. – Бібліогр.: c.243-255. – ISBN 978-966-8308-24-6
783.
Пількевич А.Л. Трансформація моделі соціально-економічного устрою збройних сил Риму (кінець II ст. до н.е. - 117 р. н. е.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Пількевич А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
784.
Сосюра В. Третя Рота [Книга] : роман / Володимир Сосюра ; [упоряд. та приміт. С. Гальченка ; післямова Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2010. – 348, [4] с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-959-1
785.
Процюк С.В. Троянда ритуального болю [Книга] : роман про Василя Стефаника / Степан Процюк. – Київ : Академія, 2010. – 182, [2] с. : іл. – (Афтографи часу). – ISBN 978-966-580-319-5
786.
Туристичні послуги в Україні [Книга] : [збірник нормативних актів]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 319, [1] с. – Зміст: Загальні положення; Страхування туристів; Ліцензування; Готельне обслуговування; Оформлення візових документів; Судова практика.- На обкл.: 15 років Юрінком Інтер. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-276-9
787.
Тамм А.Є. Україна - ЄС: розвиток відносин та основні напрями співробітництва [Книга] : модуль 5 : навчальний посібник / А.Є. Тамм, В.Ю. Стельцов, В.Б.Дзюндзюк ; за ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Харків : Магістр, 2009. – 144 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-390-066-7
788.
Малютіна Н.П. Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Книга] : навчальний посібник / Н.П. Малютіна. – Київ : Академвидав, 2010. – 253, [2] с. – Бібліогр.: с. 240-253. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-96-0
789.
Мудрак О.В. Українська еротична лірика: жанрова специфіка та ідіостилі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Мудрак О.В. ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2010
790.
Дяченко С.І. Українська література [Книга] : для іноземних студентів : підручник / С.І. Дяченко, О.В. П"ятецька. – Київ : Академія, 2010. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-331-7
791.
Білоус П.В. Українська література ХІ-ХVІІІ ст. [Книга] : навчальний посібник для самостійної роботи студента / П.В. Білоус, О.П. Білоус. – Київ : Академія, 2010. – 357, [1] с. – Бібліогр. наприкінці глав та у підрядк. прим. – (Сам!). – ISBN 978-966-580-327-0; 978-966-580-326-3
792.
Середницька А.Я. Українська мова [Книга] : самостійна підготовка до незалежного тестування : навчально-методичний посібник / А.Я. Середницька. – Київ : Знання, 2011. – 511с. : табл. – ISBN 978-966-346-691-0
793.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
794.
Вовкун В.В. Український авангард в контексті західноєвропейських культуротворчих процесів (10-х - початку 30-х рр. XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурол. : 26.00.01. / Вовкун В.В. ; НА керівних кадр. культ. і мистецтв. – Київ, 2010
795.
Матвіїшин В.Г. Український літературний європеїзм [Книга] : монографія / Володимир Матвіїшин. – Київ : Академія, 2009. – 259, [5] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Монограф). – ISBN 978-966-580-306-5
796.
Федорченко І.М. Український національний характер як чинник державотворення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12. / Федорченко І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
797.
Українські в"язні концтабору Маутгаузен [Книга] : свідчення тих, хто вижив / Укр. ін-т нац. пам"яті ; НАНУ ; Ін-т історії України [та ін.] ; [гол. ред. В.А. Смолій, упоряд.: Л.С. Герасименко, М.Г. Дубик, Пастушенко Т.В. та ін.]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-355-038-1
798.
Берник І.М. Ультразвукова кавітаційна технологія вилучення пектину з рослинної сировини та обладнання для реалізації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Берник І.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
799.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
800.
Коцюба З.Г. Універсальне і національне в паремійних фондах мов європейського ареалу (лінгвокультурологічний аспект) [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.15 / Коцюба З.Г. ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,