Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Сосюра В. Третя Рота [Книга] : роман / Володимир Сосюра ; [упоряд. та приміт. С. Гальченка ; післямова Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2010. – 348, [4] с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-959-1
777.
Процюк С.В. Троянда ритуального болю [Книга] : роман про Василя Стефаника / Степан Процюк. – Київ : Академія, 2010. – 182, [2] с. : іл. – (Афтографи часу). – ISBN 978-966-580-319-5
778.
Туристичні послуги в Україні [Книга] : [збірник нормативних актів]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 319, [1] с. – Зміст: Загальні положення; Страхування туристів; Ліцензування; Готельне обслуговування; Оформлення візових документів; Судова практика.- На обкл.: 15 років Юрінком Інтер. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-276-9
779.
Тамм А.Є. Україна - ЄС: розвиток відносин та основні напрями співробітництва [Книга] : модуль 5 : навчальний посібник / А.Є. Тамм, В.Ю. Стельцов, В.Б.Дзюндзюк ; за ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Харків : Магістр, 2009. – 144 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-390-066-7
780.
Малютіна Н.П. Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Книга] : навчальний посібник / Н.П. Малютіна. – Київ : Академвидав, 2010. – 253, [2] с. – Бібліогр.: с. 240-253. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-96-0
781.
Мудрак О.В. Українська еротична лірика: жанрова специфіка та ідіостилі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Мудрак О.В. ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2010
782.
Дяченко С.І. Українська література [Книга] : для іноземних студентів : підручник / С.І. Дяченко, О.В. П"ятецька. – Київ : Академія, 2010. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-331-7
783.
Білоус П.В. Українська література ХІ-ХVІІІ ст. [Книга] : навчальний посібник для самостійної роботи студента / П.В. Білоус, О.П. Білоус. – Київ : Академія, 2010. – 357, [1] с. – Бібліогр. наприкінці глав та у підрядк. прим. – (Сам!). – ISBN 978-966-580-327-0; 978-966-580-326-3
784.
Середницька А.Я. Українська мова [Книга] : самостійна підготовка до незалежного тестування : навчально-методичний посібник / А.Я. Середницька. – Київ : Знання, 2011. – 511с. : табл. – ISBN 978-966-346-691-0
785.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
786.
Вовкун В.В. Український авангард в контексті західноєвропейських культуротворчих процесів (10-х - початку 30-х рр. XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурол. : 26.00.01. / Вовкун В.В. ; НА керівних кадр. культ. і мистецтв. – Київ, 2010
787.
Матвіїшин В.Г. Український літературний європеїзм [Книга] : монографія / Володимир Матвіїшин. – Київ : Академія, 2009. – 259, [5] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Монограф). – ISBN 978-966-580-306-5
788.
Федорченко І.М. Український національний характер як чинник державотворення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12. / Федорченко І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
789.
Українські в"язні концтабору Маутгаузен [Книга] : свідчення тих, хто вижив / Укр. ін-т нац. пам"яті ; НАНУ ; Ін-т історії України [та ін.] ; [гол. ред. В.А. Смолій, упоряд.: Л.С. Герасименко, М.Г. Дубик, Пастушенко Т.В. та ін.]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-355-038-1
790.
Берник І.М. Ультразвукова кавітаційна технологія вилучення пектину з рослинної сировини та обладнання для реалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Берник Ірина Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
791.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
792.
Коцюба З.Г. Універсальне і національне в паремійних фондах мов європейського ареалу (лінгвокультурологічний аспект) [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.15 / Коцюба З.Г. ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ. – Київ, 2010
793.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
794.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
795.
Коротенко Н.М. Університетська освіта в радянській Україні (1933-1941 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Коротенко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
796.
Бондаренко Л.О. Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
797.
Георгиевска-Jаковлева Фантастиката и македонскиот роман [Книга] / Лорета Георгиевска-Jаковлева. – Скопje : Ин-т за македонска лит., 2001. – 203, [3] с. – ISBN 9989-886-16-4
798.
Фауна Украины [Книга] : в 40 т. / НАНУ; Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; ред. кол.: И.А. Акимов (председ.), В.И. Монченко, М.Д. Зерова [и др.]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0998-4
799.
Вишневська О.О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі [Книга] : монографія / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – 296 с. – ISBN 978-966-623-595-7
800.
Толок В.Т. Физика и Харьков [Книга] / В.Т. Толок, В.С. Коган, В.В. Власов ; Асоц. випускників, виклад. і друзів Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Харьков : Тимченко А.Н, 2009. – 408 с. – ISBN 978-966-8661-42-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex