Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
827.
Кравчук Н.В. Фольклор Підляшшя: регіональна специфіка та національна ідентичність [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Кравчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
828.
Карамбович І.М. Формування митної системи в процесі ринкової трансформації економіки України [Дисертація] : дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.02 / Карамбович І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
829.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
830.
Шух Е. Формули ділового мовлення [Книга] = Business phrase book / Елке Шух ; [пер. з англ. О.А. Кожевникової, з нім. К.А. Мазуркевич]. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business English). – ISBN 978-966-346-771-9
831.
Іванов І.І. Фотоелектричні процеси в гетероструктурах на основі нанодисперсних Si I TiO2 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10. / Іванов І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
832.
Франчайзинг [Книга] : навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Т.В. Мирончук, І.З. Салата, Л.В. Марчук ; за ред. О.Є Кузьміна. – Київ : Знання, 2011. – 267, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-267. – ISBN 978-966-346-682-8
833.
Алексєєв С.О. Хімія комплексних сполук [Книга] : навчальний посібник / С.О. Алексєєв. – Київ : Наук.-вироб. п-во "Інтерсервіс", 2010. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.140-142. – ISBN 978-966-2465-07-5
834.
Попель П.П. Хімія учителю 7-8 [Книга] : навчально-методичний посібник / П.П. Попель. – Київ : Академія, 2009. – 168с. – ISBN 978-966-580-278-5
835.
Попель П.П. Хімія учителю 9-10 [Книга] : навчально-методичний посібник / П.П. Попель. – Київ : Академія, 2010. – 142, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-580-334-8
836.
Попель П.П. Хімія. 10 клас [Книга] : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень, рівень стандарта / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2010. – 206, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-204. – ISBN 978-966-580-330-0
837.
Попель П.П. Хімія. 9 клас [Книга] : підручник для загальноосвіт. навч. закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2009. – 231, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-580-294-5
838.
Клетников Е. Цвеке од сjаj и сон [Книга] / Ефтим Клетников ; [ил.: Филип Клетников]. – Скопje : Детска радост, 2001. – 77, [1] с. : ил. – (Библиотека Световии). – ISBN 9989-30-628-1
839.
Цивільне право України [Книга] : загальна частина : підручник / [С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – З-тє вид, переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 973, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-667-419-0
840.
Цивільне право України. Загальна частина [Книга] : підручник / За ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2010. – 631, [1] с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-729-0
841.
Мухамєдова Е.Е. Цивільно-правові аспекти реалізації особистих немайнових прав фізичної особи в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мухамєдова Е.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010
842.
Чубарева Л.А. Цитологические карты политенных хромосом и некоторые морфологические особенности кровососущих мошек России и сопредельных стран (Diptera: Simuliidae) [Книга] : атлас / Л.А. Чубарева, Н.А. Петрова ; РАН, Зоологич. ин-т. – Санкт-Петербург ; Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 135 с.+218 с. ил. – ISBN 978-5-87317-471-3
843.
Машевський Олег Петрович. Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. XIX ст. - 1918 р.) [Дисертація] : дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.02 / Машевський Олег Петрович ; КНУТШ. – Київ, 2010
844.
Чтения памяти А.П.Крапивного [Книга] : материалы Международной научной конференции Посвященной 80-летию со дня рождения профессора Александра Павловича Крапивного, (Харьков, 4-5 декабря 2009 г.) / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина [и др.] ; [отв. ред. В.А. Токарский]. – Харьков : ХНУ им.В.Н.Каразина, 2009. – 150 с.
845.
Міюшкович Ю.Г. Швидкий пошук різноформатних даних в граничних режимах систем управління [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Міюшкович Ю.Г. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
846.
Пєтух А.М. Швидкодійні цифрові функціональні генератори графічних примітивів [Книга] : монографія / А.М. Пєтух, В.О. Денисюк, Д.Т. Обідник ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 147, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.123-133. – ISBN 978-966-641-343-0
847.
Шо [Журнал] : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
848.
Шо [Журнал] : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
849.
Шо [Журнал] : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
850.
Шо [Журнал] : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2005-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,