Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Физико-химический институт имени А.В. Богатского Национальной академии наук Украины [Книга] : страницы истории. – Одесса : Фенікс, 2007. – 462, [2] с., [12] л. фот. : фотоил., портр. – ISBN 978-966-438-060-4
802.
Философия образования [Журнал] / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2002-. – ISSN 1811-0916
803.
Мариненко О.А. Фізико-хімічні процеси при виготовлені великогабаритних фотоелектричних перетворювачів в умовах серійного виробництва [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Мариненко О.А. ; Нац. техн. ун-т України, "Киів. політехн. ін-т". – Київ, 2010
804.
Пацко О.В. Фізіологічні основи використання асоціацій діазотрофів з метою підвищення ефективності симбіотичної азотфіксації [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Пацко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
805.
Касьян В.І. Філософія [Книга] : відповіді на питання екзаменаційних білетів: навчальний посібник / В.І. Касьян. – 6-е вид., стер. – Київ : Знання, 2010. – 347, [5]с. – Бібліогр.: с. 343-347. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-856-3
806.
Кривуля О.М. Філософія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Кривуля ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2010. – 592 с. – ISBN 978-966-623-627-5
807.
Філософія [Книга] : у 2 т. : хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей / КНУТШ ; [авт.-упоряд. : І.С. Добронравова, О.В. Комар, А.А. Кравчук та ін. ; за заг. ред. І.С. Добронравової]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-325-3
808.
Філософія [Книга] : у 2 т. : хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фіз.-мат. і природнн. спеціальностей / КНУТШ ; [авт.-упоряд.: І.С. Добронравова, О.В. Комар, А.А. Кравчук та ін. ; за заг. ред. І.С. Добронравової]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-326-0
809.
Габрієлян О.А. Філософія історії [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.А. Габрієлян, І.І. Кальной, О.П. Цвєтков. – Київ : Академвидав, 2010. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 211-213. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2
810.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
811.
Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу [Книга] : навчальний посібник / М.І. Карлін. – Київ : Знання, 2011. – 639, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 629-639. – ISBN 978-966-346-491-6
812.
Слав"юк Р.А. Фінанси підприємств [Книга] : підручник / Р.А. Слав"юк ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ ; Знання, 2010. – 550, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 477-480. – ISBN 978-966-484-009-2
813.
Фінансова енциклопедія [Книга] / [Орлюк О.П., Воронова Л.К., Заверуха І.Б. та ін.] ; за заг. ред. Орлюк О.П. ; Акад. правових наук України. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 470, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-667-282-0
814.
Фінансове посередництво [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050104 та 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад. І.М. Кобушко]. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 193, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с.191-193
815.
Мацелик М.О. Фінансове право [Книга] : навчальний посібник / М.О. Мацелик, Т.О. Мацелик, В.А. Пригоцький ; за ред. В.К. Шкарупи. – Киев : Знання, 2011. – 815, [1] с. – На обкл. зазнач.: Загальна частина: Фінансове право і держава ; Особлива частина: Бюджетне право, Податкове право, Банківське і страхове право. Цінні папери. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-530-2
816.
Лазебник Л.Л. Фінансові та інтеграційні механізми модернізації економіки емерджентного типу [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01. / Лазебник Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
817.
Лазебник Л.Л. Фінансові та інтеграційні механізми модернізації економіки емерджентного типу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01. / Лазебник Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
818.
Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль [Книга] : навчальний посібник / Л.В. Дікань. – Київ : Знання, 2010. – 395, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 384-395. – ISBN 978-966-346-550-0
819.
Мицевски К. Флора на Република Македониjа [Книга] = The flora of the Republic of Macedonia / Кирил Мицевски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 9989-649-85-5
820.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
821.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
822.
Кравчук Н.В. Фольклор Підляшшя: регіональна специфіка та національна ідентичність [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Кравчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
823.
Карамбович І.М. Формування митної системи в процесі ринкової трансформації економіки України [Дисертація] : дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.02 / Карамбович І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
824.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
825.
Шух Е. Формули ділового мовлення [Книга] = Business phrase book / Елке Шух ; [пер. з англ. О.А. Кожевникової, з нім. К.А. Мазуркевич]. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business English). – ISBN 978-966-346-771-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex