Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах [Книга] : підручник / [Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова, С.І. Потапенко, Г.С. Чекаль ]. – Київ : Академія, 2010. – 327, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 320-327. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-315-7
502.
Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів галузевої складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України (для державних службовців V-VII категорії) [Книга] / А.В. Бураковська [та ін.] ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-72-4
503.
Бураковська А.В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів загальної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України [Книга] : (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська, В.І. Карпук, С.К. Хаджирадєва ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-71-20
504.
Бураковська А.В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України [Книга] : (для державних службовців V-VII категорії) / А.В. Бураковська, С.К. Хаджирадєва ; за ред. А.В. Бураковської ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.) ; Дніпротер. рег. ін-т держ. упр. ; Львів. рег. ін-т держ. упр. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-71-18
505.
Купіна С.В. Микола Олексійович Максимейко [Книга] : на тлі суспільно-політичного і культурно-наукового життя України наприкінці ХІХ - першої половини ХХ ст. / Купіна Світлана Вікторівна. – Харків : [Б.в.], 2009. – 128 с. : портр. – Бібліогр.: с. 91-127
506.
Табачник Д.В. Мир без Украины? [Книга] / Дмитрий Табачник. – Харьков : Фолио, 2009. – 539, [1] с., [5] л. цв. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-4930-8
507.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва : Либерея -Бибинформ, 1998-. – ISSN 1560-7968
508.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
509.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
510.
Мир психологии [Журнал] : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 1995-
511.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
512.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
513.
Митні інформаційні технології [Книга] : навчальний посібник / [О.Ф. Волик, О.В.Кащеєва, І.В. Дорда, С.А. Копосов, О.О. Ніколайчук та ін.] ; за ред. П.В. Пашка. – Київ : Знання, 2011. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 375-377. – (Митна справа в Україні / Голова редкол.: П.В. Пашко). – ISBN 978-966-346-661-3
514.
Черномаз П.О. Міжнародний маркетинг [Книга] : навчальний посібник / П.О. Черномаз. – Київ : Академвидав, 2010. – 270, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 266-270. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2
515.
Коржик В.П. Мінімальні вкладення повних графів та 1-занурення графів у двовимірні поверхні [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Коржик В.П. ; НАНУ, Ін-т прикладних проблем механіки і математ. ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2009
516.
Верменич Я. Міська історія України: проблеми початкового датування [Книга] / Ярослава Верменич, Володимир Дмитрук, Світлана Архипова ; НАНУ, Ін-т історії України, Сектор теоретико-методолог. проблем істор. регіоналістики. – Київ, 2010. – 140 с. – ISBN 978-966-02-5542-5
517.
Олянишен Т.В. Моделі інформаційної технології автоматизованого прогнозування процесу комунікативного руху книги до читача [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Олянишен Т.В. ; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010
518.
Пелешко Д.Д. Моделі, методи та засоби обробки наборів зображень [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Пелешко Д.Д. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
519.
Артеменко О.В. Моделювання автоматизованої системи підготовки передпольотної інформації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Артеменко О.В. ; М-во пром. політики України ; Держ. науково-виробнича корпорація "Київський ін-т автоматики". – Київ, 2010
520.
Моделювання і прогнозування стану довкілля [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.І. Лаврик, В.М. Боголюбов, Л.М. Полєтаєва, С.М. Юрасов, В.Г. Ільїна] ; за ред. В.І. Лаврика. – Київ : Академія, 2010. – 397, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 391-397. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
521.
Ткачук О.В. Моделювання конвергенції торгівлі на нових європейських ринках [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Ткачук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
522.
Ткачук О.В. Моделювання конвергенції торгівлі на нових європейських ринках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11. / Ткачук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
523.
Сучок С.В. Моделювання та оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Сучок С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
524.
Шабаліна О.М. Модерний танець жінок-балетмейстерів Заходу ХХ століття : культурологічний аспект [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Шабаліна О.М. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010
525.
Чорноус С.С. Модифікація жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Чорноус С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,