Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
727.
Стандартизація, сертифікація, якість [Журнал] : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
728.
Ашраф Али Смида М. Становление и развитие сотрудничества Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии и Украины [Дисертація] : дисс. канд. полит. наук : 23.00.04 / Ашраф Али М. Смида ; КНУТШ, Ин-т междунар. отношений. – Київ, 2010
729.
Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
730.
Моторин Р.М. Статистика для економістів [Книга] : навчальний посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 429, [2] с. : табл. + 1CD-ROM. – Бібліогр.: c. 425-429. – ISBN 978-966-346-850-1
731.
Статистика України [Журнал] : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
732.
Минаков А.А. Статистический анализ гравитационного микролинзирования [Книга] / А.А. Минаков, В.Г. Вакулик ; НАНУ, Радиоастрономический ин-т. – Киев : Наукова думка, 2010. – 262 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0884-8
733.
Донцова Д. Стилист для снежного человека [Книга] : роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 432с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-10203-5
734.
Спориш Ю.О. Стилі життя середнього класу в Україні (на прикладі великого міста) [Дисертація] : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Спориш Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
735.
Гуржій О.І. Сто великих постатей і подій козацької України [Книга] / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб. – Київ : Арій, 2008. – 464 с. – (100 великих). – ISBN 978-966-498-009-5
736.
Узунов Н. Стопанството на Република Македониjа [Книга] = The economy of the Republic of Macedonia : 1945-1990 / Никола Узунов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2001. – 387 с. – ISBN 9989-649-89-8
737.
Хозяинова Е.М. Страноведение [Книга] : Украина : учебное пособие для студентов-иностранцев / Е.М. Хозяинова ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2011. – 185, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-439-364-2
738.
Бадрак В.В. Стратегии злых гениев [Книга] : антология деструктивных мотиваций / Валентин Бодрак. – Харьков : Фолио, 2010. – 411, [3] с. – ISBN 978-966-03-4117-3
739.
Стратегічне управління [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад.: І.М. Кобушко, І.Д. Скляр]. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 230, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 228-230
740.
Стратегічний аналіз [Книга] : навчальний посібник / Г.М. Давидов, В.М. Малахова, О.А. Магопець, А.М. Лисенко, Ю.Г. Давидов. – Київ : Знання, 2011. – 389, [3] с. : табл. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-555-5
741.
Фролова І.Є. Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі [Книга] / І.Є. МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2009. – 344 с. – ISBN 978-966-623-584-1
742.
Страхування [Книга] : практикум : навчальний посібник / [В.Д. Базилевич, Р.В. Пікус, К.С. Базилевич, О.Ф. Філонюк, Н.В. Гудима [та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 607, [1] с. – Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-346-848-8
743.
Пратер Р.С. Стриптиз убийства [Книга] / Ричард С. Пратер. – Москва : Цицеро, 1992. – 416 с. – ISBN 5-8286-0006-0
744.
Гриненко В.В. Структурний синтез компонентів цифрових систем на основі біноміальних чисел [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гриненко В.В. ; Харк. нац. ун-т радіоеклектроніки. – Харків, 2010
745.
Кондрат Р.Я. Структурно-феноменологічна реологія розчинів полімерів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05. / Кондрат Р.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010
746.
Якубцова І.В. Структурно-функціональний стан клітин слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки за умов експериментальної виразки [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Якубцова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
747.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
748.
Молдован В.В. Судова риторика [Книга] : теорія і практика : навчальний посібник / В.В. Молдован ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 491, [5] с. : схеми. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці частин та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-370-4
749.
Нємець Л.М. Суспільна географія в Харківському регіоні: історія, напрямки та перспективи розвитку [Книга] : монографія / Л.М. Нємець, Ю.І. Кандиба, К.А. Нємець ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 260 с. – (Суспільно-географічні дослідження регіонів України). – ISBN 978-966-623-612-1
750.
Луць В.М. Суспільно-географічні аспекти стратегічного планування розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02. / Луць В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,