Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Бестужева С.В. Міжнародні економічні відносини [Книга] : навч. посіб. / С.В. Бестужева ; МОН України ; Харьк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-676-348-1
677.
Міжнародні засади охорони нерухомої культурної спадщини [Книга] / М-во культ. і туризму України ; Держ. служба з питань нац. культ. спадщини ; Наук.-дослід. ін-т пам"яткоохоронних дослідж. ; [ упоряд. та ред. І. Касяненко ; авт. вст. ст. М. Яковина ; пер. Л. Шарінової ]. – Київ : Фенікс, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-651-704-6
678.
Скрильник О.О. Міжнародно-правова регламентація боротьби з найманством [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрід. наук : 12.00.11. / Скрильник О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
679.
Кузьменко Л.Р. Міжнародно-правова регламентація відносин, пов"язаних із діяльністю на випадок стихійних лих [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кузьменко Л.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2010
680.
Волошко Ю.А. Міжнародно-правове регулювання безпосереднього телевізійного мовлення [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Волошко Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
681.
Башняк Л.І. Місце та роль творчості Українських Січових Стрільців у розвитку національної культури України першої половини 20 ст. [Автореферат] : автореф. ... канд.мистецтвознав. : 26.00.01 / Башняк Л.І. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010
682.
Качмарський Є.І. Місцеве самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства в Україні [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. політ. наук : 23.00.02. / Качмарський Є.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
683.
Мусій В.Б. Міфопоетична парадигма в російській преромантичній і романтичній прозі 20-40-х років 19 століття [Автореферат] : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.02 / Мусій В. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
684.
Богуцький В.М. Мовні моделі простору як культурно-національний феномен (на матеріалі української, англійської та іспанської мов) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Богуцький В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
685.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
686.
Коваленко А.В. Модальні розвинення в прямій та оберненій задачах перетворення частково когерентного оптичного поля лінійною системою [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук :01.04.05 / Коваленко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
687.
Керносов М.А. Моделі та інформаційні технології адміністрування інформаційного комплексу автоматизованих систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Керносов М. А. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
688.
Ємельянова О.В. Моделі та методи планування інноваційних проектів і програм з урахуванням альтернативних варіантів виконання робіт [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Ємельянова О.В. ; МОНУ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського, "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2009
689.
Лебедєва О.О. Моделі та методи побудови середовища колективного проектування для гетерогенних САПР [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Лебедєва О.О. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
690.
Буханько О.М. Моделі та методи управління мережними ресурсами в телекомунікаційних системах на основі Е-мереж [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук :05.12.02 / Буханько О.М. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
691.
Куделіна К.О. Моделі, методи та інформаційна технологія контролю та прогнозування показників виробництва монокристалічного кремнію [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Куделіна К.О. ; Кременчуцький ун-т екон. інформаційних техн. і упр. – Кременчук, 2010
692.
Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Баженова Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
693.
Чередниченко В.С. Моделювання процесів впливу на інформацію та розробка методів оцінки рівня безпеки інформації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Чередниченко В.С. ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2009
694.
Гузенко В.А. Моделювання у часі фронтів вибухових хвиль з точковим джерелом після їх відбиття від поверхні [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Гузенко В.А. ; М-во аграр. політики України, Таврійськ. держ. агротехнологічний ун-т. – Мелітополь, 2009
695.
Ефремов Г.Д. Молекуларно-биолошки основи на туморните заболуваньа [Книга] = Molecular-biological aspects of cancer / Г.Д. Ефремов ; Макед. акад. на науките и уметностите, Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологиjа ; [ уред. : A. Андреевски ]. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 89, [ 1 ] с. : іл., табл. – Библиогр.: c. 78-83. – ISBN 9989-649-43-X
696.
Пукіш Н.С. Молекулярні характеристики ізолятів ВІЛ-1, що циркулюють в Україні, та деякі особливості їх вертикальної трансмісії [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. біол. наук : 03.00.06. / Пукіш Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
697.
Молода Україна [Журнал] : журнал Української Демократичної Молоді. – Торонто. – ISSN 0026-9042
698.
Сон М.О. Молюски-вселенці в прісних та солонуватих водах Північного Причорномор"я (сучасний стан, оцінка ризику та екологічний прогноз) [Автореферат] : автореф. ...канд. біол. наук : 03.00.16 / Сон М.О. ; М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. – Одеса, 2010
699.
Музей історії Львівської політехніки [Книга] = The Museum of History of Lviv Polytechnic : нарис-путівник / Національний ун-т "Львівська політехніка" ; за наук. ред. А. Кос. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів : Національний університет Львівська політехніка, 2009. – 48 с. – Текст укр., англ. мовами
700.
Діденко Д.Г. Мультиагентна система дискретно-подійного імітаційного моделювання OPENGPSS [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук :05.13.06 / Діденко Д.Г. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,