Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Куделіна К.О. Моделі, методи та інформаційна технологія контролю та прогнозування показників виробництва монокристалічного кремнію [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Куделіна К.О. ; Кременчуцький ун-т екон. інформаційних техн. і упр. – Кременчук, 2010
677.
Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Баженова Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
678.
Чередниченко В.С. Моделювання процесів впливу на інформацію та розробка методів оцінки рівня безпеки інформації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Чередниченко В.С. ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2009
679.
Гузенко В.А. Моделювання у часі фронтів вибухових хвиль з точковим джерелом після їх відбиття від поверхні [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Гузенко В.А. ; М-во аграр. політики України, Таврійськ. держ. агротехнологічний ун-т. – Мелітополь, 2009
680.
Ефремов Г.Д. Молекуларно-биолошки основи на туморните заболуваньа [Книга] = Molecular-biological aspects of cancer / Г.Д. Ефремов ; Макед. акад. на науките и уметностите, Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологиjа ; [ уред. : A. Андреевски ]. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 89, [ 1 ] с. : іл., табл. – Библиогр.: c. 78-83. – ISBN 9989-649-43-X
681.
Пукіш Н.С. Молекулярні характеристики ізолятів ВІЛ-1, що циркулюють в Україні, та деякі особливості їх вертикальної трансмісії [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. біол. наук : 03.00.06. / Пукіш Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
682.
Молода Україна [Журнал] : журнал Української Демократичної Молоді. – Торонто. – ISSN 0026-9042
683.
Сон М.О. Молюски-вселенці в прісних та солонуватих водах Північного Причорномор"я (сучасний стан, оцінка ризику та екологічний прогноз) [Автореферат] : автореф. ...канд. біол. наук : 03.00.16 / Сон М.О. ; М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. – Одеса, 2010
684.
Музей історії Львівської політехніки [Книга] = The Museum of History of Lviv Polytechnic : нарис-путівник / Національний ун-т "Львівська політехніка" ; за наук. ред. А. Кос. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів : Національний університет Львівська політехніка, 2009. – 48 с. – Текст укр., англ. мовами
685.
Діденко Д.Г. Мультиагентна система дискретно-подійного імітаційного моделювання OPENGPSS [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук :05.13.06 / Діденко Д.Г. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
686.
Шляхов В.В. Мультіалгебраїчні системи в моделюванні процесів факторизації [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Шляхов В.В. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
687.
Лебедева В.П. Мы есть. Мы были. Будем Мы [Книга] : "Греческая операция" НКВД в Харькове / В.П. Лебедева, Е.А. Узбек, Н.А. Дзюбенко. – Харьков : Тимченко А.Н., 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-8661-44-0
688.
Мясцовыя выбары у найноушай палітычнай гісторыі Беларусі [Книга]. – Менск : Аналітычны грудок, 2003. – 296 с. – ISBN 83-916658-0-1
689.
Бажанов В.А. Н.А. Васильев и его воображаемая логика [Книга] : воскрешение одной забытой идеи / В.А. Бажанов. – Москва : Канон+ : Реабилитация, 2009. – 240 с. – ISBN 978-5-88373-196-8
690.
Надбузька земля [Журнал] : непероідичний бюлетень Сокальщини, Белзчини, Радехівщини, Холмщини і Підляшшя. – Блюмінгтон
691.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
692.
Репешко П.І. Найманство [Книга] : монографія / П.І. Репешко. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 372 с. – ISBN 978-966-2393-04-0
693.
Новицкий Ю.А. Наномолекулярные углеродные и графитовые лекарственные средства, обладающие дермотропным и противоопухолевым действием [Книга] / Ю.А. Новицкий, М.Ю. Новицкий ; ООО "Евразийский центр наномолекулярных технологий им. Алексея и Николая Новицких". – Москва ; Рязань : [ Б.и.], 2010. – 674 с.
694.
Песчанський О.І. Напівмарковські моделі технічного обслуговування багатокомпонентних відновлювальних систем [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Песчанський О.І. ; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2010
695.
Лучко А.І. Напружено-деформований стан грунтів і гірських порід під час вибухів нових промистових сумішевих вибухових речовин [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.15.09 / Лучко А.І. ; М-во освіти і науки України;Нац. техн. ун-т.України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
696.
Лукаш О.В. Напрямки розвитку та созологічна оцінка флори судинних рослин Східного Полісся [Автореферат] : автореф. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Лукаш О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
697.
Грабовецький В. Народна героїня Ганка Баюрак. До 310-річчя уродин [Книга] : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 20 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 3)
698.
Народний депутат [Журнал] : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
699.
Сорока Ю.М. Населення західноукраїнських земель в етнополітичному та демографічному вимірах (1939-1950 рр.) [Автореферат] : автореф. ... д-ра іст. наук : 09.00.12 / Сорока Ю.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
700.
Дітріх О.І. Насильство у складах коросливих посягань на власність за кримінальним правом України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Дітріх О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex