Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Лобус Р.С. Методи обробки відеоданих інформаційною системою моніторингу дорожнього руху [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лобус Р.С. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010
652.
Кравчук С.О. Методи підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Кравчук С.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
653.
Ларін В.Ю. Методи побудови і технічної реалізації приладів і систем на основі фери- та феромагнітних перетворювачів [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Ларін В.Ю. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
654.
Приходько С.І. Методи синтезу, кодування та декодування згорткових кодових конструкцій [Автореферат] : автореф. ... д-р техн. наук : 05.12.02 / Приходько С.І. ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2010
655.
Превисокова Н.В. Методи та засоби обробки інформації в комп"ютерних системах на основі теоретико-числових перетворень [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Превисокова Н.В. ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010
656.
Сєров Ю.О. Методи та засоби побудови ефективних віртуальних спільнот на основі веб-форумів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сєров Ю.О. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
657.
Мохамед Саїд Газал Методи та інформаційна технологія розробки бездротових локальних мереж з керованими параметрами канального рівня [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мохамед С.Г. – Харків, 2010
658.
Гончаров С.В. Методи та інформаційні технології формування галузевих електронних бібліотечних ресурсів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гончаров С.В.; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010
659.
Маклакова Г.Г. Методи та моделі забезпечення якості інформаційно-комунікаційних сервісів в децентралізованих системах дистанційного навчання [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Маклакова Г.Г. ; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2009
660.
Воловик А.Ю. Методи та пристрої обробки радіосигналів інваріантні до порушень працездатності авіаційної системи посадки [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Воловик А.Ю. ; МОНУ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2010
661.
Волонтир Л.О. Методи та системи відтворення зображень на базі логіко-часових перетвореннь [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Волонтир Л.О. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010
662.
Софина О.Ю. Методи фільтрації текстурованих зображень у задачах розпізнавання та класифікації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Софина О.Ю. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010
663.
Чмут О.В. Методика діагностування автоматизованої системи управління повітряним рухом на основі взаємної інформаційної узгодженості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06. / Чмут О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
664.
Бондаренко О.В. Методологія забезпечення надійності волоконно-оптичних ліній передавання [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Бондаренко О.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010
665.
Гоменюк М.О. Механізм регулювання інноваційної діяльності на регіональному рівні [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гоменюк М.О. ; Наук.-дослід економ. ін-т Мін-ва економ України. – Київ, 2010
666.
Малахова Н.Б. Микроэкономический анализ [Книга] : учебное пособие / МОН України ; Харьковский нац. эконом. ун-т. – Харьков : ИНЖЕК, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-392-284-3
667.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва : Либерея -Бибинформ, 1998-. – ISSN 1560-7968
668.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
669.
Мир ПК [Журнал] : журнал для пользователей персональных компьютеров / International Data Group, Inc. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
670.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
671.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
672.
Качурець Ч.І. Міграційні проблеми в зовнішній політиці України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04. / Качурець Ч.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
673.
Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Книга] / Волохова Ірина Семенівна ; Одес. держ. економ. ун-т. – Одеса : Атлант, 2010. – 234 с. – ISBN 978-966-2361-10-0
674.
Слатвицька А.В. Міжнародний захист економічних прав жінок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. / Слатвицька А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
675.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,