Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Малахова Н.Б. Микроэкономический анализ [Книга] : учебное пособие / МОН України ; Харьковский нац. эконом. ун-т. – Харьков : ИНЖЕК, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-392-284-3
652.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва : Либерея -Бибинформ, 1998-. – ISSN 1560-7968
653.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
654.
Мир ПК [Журнал] : журнал для пользователей персональных компьютеров / International Data Group, Inc. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
655.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
656.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
657.
Качурець Ч.І. Міграційні проблеми в зовнішній політиці України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04. / Качурець Ч.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
658.
Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Книга] / Волохова Ірина Семенівна ; Одес. держ. економ. ун-т. – Одеса : Атлант, 2010. – 234 с. – ISBN 978-966-2361-10-0
659.
Слатвицька А.В. Міжнародний захист економічних прав жінок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. / Слатвицька А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
660.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
661.
Бестужева С.В. Міжнародні економічні відносини [Книга] : навч. посіб. / С.В. Бестужева ; МОН України ; Харьк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-676-348-1
662.
Міжнародні засади охорони нерухомої культурної спадщини [Книга] / М-во культ. і туризму України ; Держ. служба з питань нац. культ. спадщини ; Наук.-дослід. ін-т пам"яткоохоронних дослідж. ; [ упоряд. та ред. І. Касяненко ; авт. вст. ст. М. Яковина ; пер. Л. Шарінової ]. – Київ : Фенікс, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-651-704-6
663.
Скрильник О.О. Міжнародно-правова регламентація боротьби з найманством [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрід. наук : 12.00.11. / Скрильник О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
664.
Кузьменко Л.Р. Міжнародно-правова регламентація відносин, пов"язаних із діяльністю на випадок стихійних лих [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кузьменко Л.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2010
665.
Волошко Ю.А. Міжнародно-правове регулювання безпосереднього телевізійного мовлення [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Волошко Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
666.
Башняк Л.І. Місце та роль творчості Українських Січових Стрільців у розвитку національної культури України першої половини 20 ст. [Автореферат] : автореф. ... канд.мистецтвознав. : 26.00.01 / Башняк Л.І. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010
667.
Качмарський Є.І. Місцеве самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства в Україні [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. політ. наук : 23.00.02. / Качмарський Є.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
668.
Мусій В.Б. Міфопоетична парадигма в російській преромантичній і романтичній прозі 20-40-х років 19 століття [Автореферат] : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.02 / Мусій В. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
669.
Богуцький В.М. Мовні моделі простору як культурно-національний феномен (на матеріалі української, англійської та іспанської мов) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Богуцький В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
670.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
671.
Коваленко А.В. Модальні розвинення в прямій та оберненій задачах перетворення частково когерентного оптичного поля лінійною системою [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук :01.04.05 / Коваленко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
672.
Керносов М.А. Моделі та інформаційні технології адміністрування інформаційного комплексу автоматизованих систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Керносов М. А. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
673.
Ємельянова О.В. Моделі та методи планування інноваційних проектів і програм з урахуванням альтернативних варіантів виконання робіт [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Ємельянова О.В. ; МОНУ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського, "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2009
674.
Лебедєва О.О. Моделі та методи побудови середовища колективного проектування для гетерогенних САПР [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Лебедєва О.О. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
675.
Буханько О.М. Моделі та методи управління мережними ресурсами в телекомунікаційних системах на основі Е-мереж [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук :05.12.02 / Буханько О.М. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex