Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Федорович О. Інформаційна відкритість органів місцевого самоврядування: рейтинг офіційних веб-сайтів міст обласного (республіканського) значення України [Книга] : за результатами дослідження, здійсненого коаліцією громадських організацій з моніторингу інформаційної відкритості / Федорович О., Рубановський К. ; Проект USAID "Гідна Україна" ; Агентство з розвитку приватної ініціативи. – Івано-Франківськ, 2009. – 78 с.
502.
Трофимов Б.Ф. Інформаційна технологія багатоверсійного представлення та керування базами даних інформаційних систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Трофимов Б.Ф. ; Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2009
503.
Бурденюк І.І. Інформаційна технологія для підтримки прийняття рішень при аналізі біомедичних даних [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бурденюк І.І. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010
504.
Петріашвілі Г. Інформаційна технологія ієрархічних систем створення книжково-журнальних видань з селективною підбіркою [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Петріашвілі Г. ; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010
505.
Чолишкіна О.Г. Інформаційна технологія обробки цифрованих зображень за використанням в-сплайнів п"ятого порядку [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чолишкіна О.Г. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010
506.
Никитенко О.Д. Інформаційна технологія оптимізації підсистем збору даних асутп в умовах комбінованої невизначеності [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Никитенко О.Д. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010
507.
Коростіль Ю-Ю О. Інформаційна технологія проектування та контролю реклами в мережі INTERNET на основі її семантичного аналізу [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Коростіль О.Ю-Ю. ; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010
508.
Пашкевич В.З. Інформаційна технологія формування графічних засобів захисту документів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Пашкевич В.З. ; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010
509.
Становський П.О. Інформаційна технологія фрактального кодування в телекомунікаційних мережах відеоспостереження [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук :05.13.06 / Становський П.О. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2010
510.
Інформаційне суспільство у соціально-філософській ретроспективі та перспективі [Книга] / Лях В.В. [ та ін. ] ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН Укрїни ; Київський ун-тет туризму, економіки і права. – Київ : 21 століття: діалог культур, 2009. – 404 с. – ISBN 966-628-111-2
511.
Інформаційний бюлетень з охорони праці [Журнал] / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. ННДІПБОП. – Київ : ННДІПБОП, 1996-
512.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
513.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
514.
Сорокун С.В. Інформаційні технології оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людино-машинним управлінням [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сорокун С.В. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010
515.
Лях І.М. Інформаційні технології систем захисту даних в електронних засобах масової інформації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лях І.М. ; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010
516.
Шведова В.В. Інформаційно-вимірювальне та алгоритмічне забезпечення моніторингу комп"ютеризованих систем тестування в професійній освіті [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Шведова В.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ.політехн. ін-т". – Київ, 2010
517.
Кручок Н.С. Іпотека в Україні: стан та перспективи розвитку [Книга] : монографія / Н.С. Кручок. – Київ : Нічлава, 2010. – 298 с. – ISBN 966-8939-07-7
518.
Тригуб О.В. Іпотечний механізм фінансування житла в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08. / Тригуб О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
519.
Іслам і сучасний світ [Книга] : роботи учасників другого та третього всеукраїнських конкурсів ісламознавчих досліджень молодих учених ім. А. Кримського / упоряд. та наук. ред. М.І. Кирюшко ; Всеукр. асоц. громад. орг. "Альраід" ; Всеукр. громад. орг. "Український центр ісламознавства" ; Ісламський громад. культ. центр м. Києва. – Київ : Ансар Фаудейшн, 2009. – 320 с.
520.
Горицька Г.В. Ісламські партії в політичних процесах країн арабського світу [Автореферат] : автореф. ... дис. канд. політ. наук : 23.00.02. / Горицька Г.В.; Гориццька Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
521.
Шаповал Ю.Г. Історизм часопису " Волинь" [Книга] : (1941-1944; 1991-2009 рр.) / Ю.Г. Шаповал. – Львів : [ Б.в. ], 2010. – 208 с. – ISBN 978-617-515-019-1
522.
Полянська В.І. Історична динаміка естетичних ідей в російському формалізмі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08. / Полянська Вікторія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010
523.
Коннов О.Ф. Історична динаміка художнього стилю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.08. / Коннов О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2010
524.
Толочко Д.В. Історіографія трипільської культури кінця 20 - початку 21 століття: концептуальні підходи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06. / Толочко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
525.
Історія в школах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex