Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
602.
Летопись журнальных статей. Именной указатель [Журнал] : именной указатель в четырёх частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр. – ISSN 0201-6311
603.
Образцова Е.М. Линейная организация высказывания как межязыковая универсалия [Книга] : (на материале английского, русского и украинского языков) : монография / Е.М. Образцова. – Одесса : Фенікс, 2010. – 400 с. – ISBN 978-966-438-261-5
604.
Кульчицький Б. Листи до себе [Книга] / Болеслав (Борис) Кульчицький. – Київ : Таля, 2009. – 264 с.
605.
Лідія Боднар-Балагутрак [Книга] = Lidia Bodnar-Balahutrak. – Київ : Софія, 2005. – 112 с. : іл. – (Скрижалі духу = Testimonies of spirit: the creatiwork of Ukrainian frtists outside Ukraine : творчість українських мистців поза межами Батьківщини / за ред. М. Маричевського). – ISBN 966-8684-17-6
606.
Лінгвістичні дослідження. [Книга] : moving with the times : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології у навчанні іноземних мов" / МОН України ; Горлівський держ. пед. ін-т інозем. мов. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – 224 с.
607.
Колеснікова І.А. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри професійного дискурсу [Автореферат] : автореф. дис. ... док-ра філол наук :10.02.15 / Колеснікова І.А. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009
608.
Дергач Д.В. Лінгвостилістика онімів сучасних українських медійних текстів [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Дергач Д.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
609.
Михайленко Н.Ф. Ліпідний склад Cyanophyta (Cyanobacteria) та флуоресцентні характеристики їх фотосинтетичного апарату за альтернативних умов вуглецевого живлення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04. / Михайленко Н.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010
610.
Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Журнал] : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8012-78-9
611.
Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Журнал] : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8645-19-7
612.
Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Журнал] : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8645-33-2
613.
Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Журнал] : збірник наукових праць. – Черкаси : Брама
614.
Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Журнал] : збірник наукових праць / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-187-5
615.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
616.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
617.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
618.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
619.
Мох"д Локалізація та природа аномалій природного імпульсного електромагнітного поля Землі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд геолог. наук. спец. 04.00.22 - геофізика / Мох"д А. Тх. Маджалі ; КНУТШ. – Київ, 2009
620.
Набоков В.В. Лолита [Книга] : [ роман ; пер с англ. ] / Владимир Набоков. – Краснодар : Соло : Лесинвест, 1991. – 304 с. – ISBN 5-85892-005-5
621.
Хэйнц Д. Людвиг Рихард Коради [Книга] = Ludwig Richard Conradi : миссионер, евангелист и организатор Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Европе и в России / Даниэль Хэйнц. – Николаев : МедНа, 2006. – 124 с. – ISBN 966-8348-07-9
622.
Людина і праця [Журнал] : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ : Соцінформ, 1993-
623.
Македонска академиjа на науките и уметностите [Книга] : 1967-1997. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 74, [ 2 ] c. : фотогр. – ISBN 9989-649-48-0
624.
Македонската литература и култура во контекстот на медитеранската културна сфера [Книга] = Macedonian literature and culture in the context of the mediterranean cultural sphere : зборник на трудови од мегународниот научен собир, Скопjе 24-25 октомври 1996. – Скопje : [МАНУ], 1998. – 443, [ 1 ] c. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Компаративно проучуванье на македонската литература и уметност во 20 век ; т. 3). – ISBN 9989-650-00-4
625.
Македонско-руски речник [Книга] = Македонско-русский словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-250-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,