Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Синельникова Л.Н. Местоимение в дискурсе [Книга] : монография / Л.Н. Синельникова ; МОН Украины ; Гос. учрежд. "Луганский нац. ун-т им. Тараса Шевченко". – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2009. – 412 с. – ISBN 978-966-617-219-1
627.
Метаногенерация в угольных пластах [Книга] = Methangeneratiuon in coal layers / А.Ф. Булат, С.И. Скипочка, Т.А. Паламарчук, В.А. Анциферов ; НАН України ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск : Лира, 2010. – 328 с. – ISBN 978-966-383-261-6
628.
Лебідь Є.М. Метатекст поезії Т. Шевченка і українська література: давня та нова доба [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Лебідь Є.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
629.
Скулиш М.А. Метод оцінки якості обслуговування інформаційних потоків в мультисервісних мережах зв"язку [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Скулиш М.А. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
630.
Гук Л.М. Метод явного рахунку розв"язання рівняння конвективної дифузії для задач динамічної метеорології [Автореферат] : автореф. ... фіз.- мат. наук : 01.05.02 / Гук.Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
631.
Тарік Методи і засоби аналізу та синтезу акустичних елементів мікроелектромеханічних систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тарік(Мох"д Тайсір) ; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
632.
Ботнар К.В. Методи і моделі опису характеристик телекомунікаційної мережі в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ботнар К.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010
633.
Капштик О.І. Методи і технологічні засоби представлення та аналізу повітряної обстановки в геоінформаційних системах оперативного управління [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Капштик О.І. ; НАН України; Ін-т кібернетики ім. В М. Глушкова. – Київ, 2010
634.
Фіногенов О.Д. Методи керування динамічним аналізом складних об"єктів на мультипроцесорних обчислювальних системах [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.13.12 / Фіногенов О.Д. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
635.
Ситник Л.Г. Методи логічного синтезу багатозначних оборотних неоднорідних модулів та їх застосування в системах штучного інтелекту [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ситник Л.Г. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
636.
Лобус Р.С. Методи обробки відеоданих інформаційною системою моніторингу дорожнього руху [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лобус Р.С. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010
637.
Кравчук С.О. Методи підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Кравчук С.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
638.
Ларін В.Ю. Методи побудови і технічної реалізації приладів і систем на основі фери- та феромагнітних перетворювачів [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Ларін В.Ю. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
639.
Приходько С.І. Методи синтезу, кодування та декодування згорткових кодових конструкцій [Автореферат] : автореф. ... д-р техн. наук : 05.12.02 / Приходько С.І. ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2010
640.
Превисокова Н.В. Методи та засоби обробки інформації в комп"ютерних системах на основі теоретико-числових перетворень [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Превисокова Н.В. ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010
641.
Сєров Ю.О. Методи та засоби побудови ефективних віртуальних спільнот на основі веб-форумів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сєров Ю.О. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
642.
Мохамед Саїд Газал Методи та інформаційна технологія розробки бездротових локальних мереж з керованими параметрами канального рівня [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мохамед С.Г. – Харків, 2010
643.
Гончаров С.В. Методи та інформаційні технології формування галузевих електронних бібліотечних ресурсів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гончаров С.В.; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010
644.
Маклакова Г.Г. Методи та моделі забезпечення якості інформаційно-комунікаційних сервісів в децентралізованих системах дистанційного навчання [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Маклакова Г.Г. ; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2009
645.
Воловик А.Ю. Методи та пристрої обробки радіосигналів інваріантні до порушень працездатності авіаційної системи посадки [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Воловик А.Ю. ; МОНУ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2010
646.
Волонтир Л.О. Методи та системи відтворення зображень на базі логіко-часових перетвореннь [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Волонтир Л.О. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010
647.
Софина О.Ю. Методи фільтрації текстурованих зображень у задачах розпізнавання та класифікації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Софина О.Ю. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2010
648.
Чмут О.В. Методика діагностування автоматизованої системи управління повітряним рухом на основі взаємної інформаційної узгодженості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06. / Чмут О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
649.
Бондаренко О.В. Методологія забезпечення надійності волоконно-оптичних ліній передавання [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Бондаренко О.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010
650.
Гоменюк М.О. Механізм регулювання інноваційної діяльності на регіональному рівні [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гоменюк М.О. ; Наук.-дослід економ. ін-т Мін-ва економ України. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex