Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Македонско-руски речник [Книга] = Македонско-русский словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-251-0
627.
Македонско-руски речник [Книга] = Македонско-руский [ тобто русский ] словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-250-2
628.
Спасов А. Македонско-словенечки книжевно-културни релации [Книга] = Macedonian-Slovenian literary-cultural relations / Aлександар Спасов ; Макед. акад. на науките и уметностите ; [ уред. : Петар Хр. Илиевски ]. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 152, [ 1 ] c. – Библиогр.: c.151-152. – ISBN 9989-649-45-6
629.
Смашнюк О.І. Маркери емоційності у спонтанній комунікації (на матеріалі Британського національного корпусу текстів) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічн. наук. :спец. 10.02.04 - германські мови / Смашнюк О. І. ;КНУТШ. – Київ, 2009
630.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
631.
Клим В.Ю. Математичне моделювання дисипативного розігріву і визначення температурних полів тіл при циклічному навантаженні [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Клим В.Ю. ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2010
632.
Лишук В.В. Математичне моделювання перехідних процесів електромеханічних систем зі змінною структурою і розподіленими параметрами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Лишук В.В. ; Тернопільський нац. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2010
633.
Тушницький Р.Б. Математичне та програмне забезпечення ієрархічної декомпозиції, індексування, класифікації та аналізу візуальних образів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Тушницький Р.Б. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
634.
Хохольков В.Б. Математичні моделі та обчислювальні методи рішення одного класу задач дифракції плоских лінійно поляризованих електромагнітних хвиль [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Хохольков В.Б. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010
635.
Заморьонова Д.В. Математичні моделі функціонування і метод визначення безпеки системи "оператор - синхронна автоматизована лінія" [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Заморьонова Д.В. ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2010
636.
Матеріали до розробки концепції Кодексу законів про освіту [Книга] / підготовлено експертом Громадської організації "Інститут виборчого права" та Товариства конституційного права України. – Київ : Відродження, 2009. – 136 с.
637.
Сікорська І.М. "Мати й мачуха" в українській та німецькій казковій прозі (опозиція образів) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07. / Сікорська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
638.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
639.
Микитів О.Ю. Менеджмент видавничої справи в умовах глобалізації (на прикладі України) [Автореферат] : автореф. ...канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Микитів О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
640.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
641.
Синельникова Л.Н. Местоимение в дискурсе [Книга] : монография / Л.Н. Синельникова ; МОН Украины ; Гос. учрежд. "Луганский нац. ун-т им. Тараса Шевченко". – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2009. – 412 с. – ISBN 978-966-617-219-1
642.
Метаногенерация в угольных пластах [Книга] = Methangeneratiuon in coal layers / А.Ф. Булат, С.И. Скипочка, Т.А. Паламарчук, В.А. Анциферов ; НАН України ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск : Лира, 2010. – 328 с. – ISBN 978-966-383-261-6
643.
Лебідь Є.М. Метатекст поезії Т. Шевченка і українська література: давня та нова доба [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Лебідь Є.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
644.
Скулиш М.А. Метод оцінки якості обслуговування інформаційних потоків в мультисервісних мережах зв"язку [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Скулиш М.А. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
645.
Гук Л.М. Метод явного рахунку розв"язання рівняння конвективної дифузії для задач динамічної метеорології [Автореферат] : автореф. ... фіз.- мат. наук : 01.05.02 / Гук.Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
646.
Тарік Методи і засоби аналізу та синтезу акустичних елементів мікроелектромеханічних систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тарік(Мох"д Тайсір) ; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
647.
Ботнар К.В. Методи і моделі опису характеристик телекомунікаційної мережі в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ботнар К.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010
648.
Капштик О.І. Методи і технологічні засоби представлення та аналізу повітряної обстановки в геоінформаційних системах оперативного управління [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Капштик О.І. ; НАН України; Ін-т кібернетики ім. В М. Глушкова. – Київ, 2010
649.
Фіногенов О.Д. Методи керування динамічним аналізом складних об"єктів на мультипроцесорних обчислювальних системах [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.13.12 / Фіногенов О.Д. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
650.
Ситник Л.Г. Методи логічного синтезу багатозначних оборотних неоднорідних модулів та їх застосування в системах штучного інтелекту [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ситник Л.Г. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,