Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Довідник нотаріуса [Журнал] : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
377.
Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук 07.00.06 / Бондарчук Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
378.
Домашний ПК [Журнал] : все о компьютерах / ООО "Издательский Дом ITC". – Київ, 1999-
379.
Грабар О.В. Дослідження впливу підробки територій на втрати води в техногенних регіонах та вибір оптимальних технологій поповнення втрат [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Грабар О.В. ; МОНУ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010
380.
Павлов С.В. Дослідження характеристик функціонування телекомунікаційних мереж в сфері інфокомунікаційних послуг [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Павлов С.В. ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2010
381.
Древняя Русь. Вопросы медиевистики [Журнал] : юбилейный выпуск сентябрь 2000 - сентябрь 2010 / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
382.
Дрогобицький краєзнавчий збірник [Журнал] : спецвипуск. – Дрогобич : Каменяр, 1994-. – ISBN 5-7763-0789-9
383.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
384.
Мизак Н. Дух одвічної стихії і голосу крові. ОУН, УПА в печерах Тернопільщини [Книга] / Нестор Мизак, Юзеф Зімельс ; Тернопільський іст.-меморіал. музей політ. в"язнів. – Чернівці : Букрек, 2008. – 104 с. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн. 3). – ISBN 978-966-399-127-6
385.
Шабуніна В.В. Еволюція західноєвропейського приватного права (історико-правовий аспект) [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Шабуніна В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
386.
Горбань Т.Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця 19 - першої чверті 20 століть [Книга] / Т.Ю. Горбань ; АНА України ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2010. – 381 с. – ISBN 978-966-02-5574-6
387.
Крапліна Л.О. Еволюція образу Києва в краєзнавчій та туристичній літературі (друга половина 19 - початок 21 ст.) [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Крапліна Л.О. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010
388.
Кочегарова С.І. Еволюція поетичної творчості Казимєжа Вєжинського (віталізм, катастрофізм, універсалізм) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Кочегарова С.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
389.
Альохін В.І. Еволюція структур і рудоносність розломних зон Приазовського блоку Українського щита [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора геолог. наук. : спец. 04.00.01 - загальна та регіональна геологія / Альохін В. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
390.
Сліпушко О.М. Еволюція та функціонування літературних образів у парадигмі писемних пам"яток Раннього і Високого Середньовіччя (11- перша половина 13 ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01. / Сліпушко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
391.
Ежегодный межведомственный сборник научных трудов [Журнал]. – Москва. – ISBN 978-5-85638-137-4
392.
Іщенко Є.О. Екзистенційні концепти художньої свідомості В.Стуса [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. / Іщенко Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
393.
Фаріон О.О. Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В. Шинкарука [Автореферат] : автореф. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Фаріон О. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
394.
Пшеничний С.В. Екологічні аспекти зимівлі водоплавних та коловодних птахів на внутрішніх водоймах України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16. / Пшеничний С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
395.
Іващенко Т.Г. Екологічно безпечні процеси утилізації фосфогіпсу і конверторного шлаку [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Іващенко Т.Г. ; Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та упр. мінприроди України. – Київ, 2010
396.
Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка [Книга] : (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні) / Василь Костицький ; Ін-т законодав. передбачень і правові експертизи). – Київ : ІЗП і ПЗ, 2003. – 772 с. – Бібліотечка журналу "Малий та середній бізнес". – (Екологічна бібліотечка ; №5). – ISBN 966-7996-35-2
397.
Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали [Журнал] : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
398.
Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали [Журнал] : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
399.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
400.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex