Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
477.
Бакшеев Е.А. История создания сооружений по защите территорий от затопления и подтопления [Книга] : воспоминания о творчестве гидротехника / Е.А. Бакшеев. – 2-е, доп. изд. – Киев : Довіра, 2010. – 113 с. : илл. – ISBN 978-966-507-268-3
478.
Мельничук Г. І я піднімав Червону Калину [Книга] : спомин дивізійника / Григорій Мельничук ; зредагував Н. Мизак. – Чернівці ; Брадфорд : Букрек, 2008. – 212 с. : іл. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн. 4). – ISBN 978-966-399-157-7
479.
Грабовецький В. Іван Бойчук - бойовий побратим і наступник Олекси Довбуша [Книга] : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 80 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 4)
480.
Іван Гурин - лексикограф, фольклорист, етнограф, педагог, громадський діяч [Книга] : збірник статей, спогадів, документів / зібрала й упорядкувала Л. Розсоха. – Миргород : Миргород, 2010. – 84 с.
481.
Жуков О.О. Ідентифікація складних систем різної природи в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук 01.05.04 / Жуков О.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
482.
Маслак О.О. Ідея природного права в західній філософській традиції (соціально-філософський аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Маслак О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
483.
Грабовецький В. Із серії уявних портретів Олекси Довбуша [Книга] : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 44 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 11)
484.
Федорчук О.І. Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних пар для концентрування нестероїдних анальгетиків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Федорчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
485.
Васильєва Т.А. Інноваційна складова в структурі макроекономічних індикаторів економічного розвитку [Книга] : монографія / Т.А. Васильєва. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 118 с. – ISBN 978-966-8958-53-3
486.
Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій [Книга] : збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців / [ МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін. ; оргкомітет: Л.В. Пшенична (гол.) В.Ф. Живодьор, М.В. Жук та ін. ]. – Суми : СОІППО. – ISBN 978-966-1569-12-5
487.
Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій [Книга] : збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців / [ МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін. ; оргкомітет: Л.В. Пшенична (гол.) В.Ф. Живодьор, М.В. Жук та ін. ]. – Суми. – ISBN 978-966-1569-12-5
488.
Лещенко С.В. Інституційна складова політичної соціалізації в умовах трансформації суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / лещенко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
489.
Грицаєнко Л.Л. Інституційний механізм Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Грицаєнко Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
490.
Катигробова О.В. Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Катигробова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
491.
Інтегративна антропологія [Журнал] = Integrative antropology : міжнародний медико-філософський журнал / Одеський державний медичний університет. – Одеса, 2002-
492.
Паталаха В.Ф. Інтеграції громадян в соціально-політичному розвитку суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Паталаха В.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010
493.
Дімітріос В. Інтеграція Східноєвропейських країн до Європейського ринку праці (на прикладі України і Росії) [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дімітріос В.; Вассіліу Д.; КНУТШ. – Київ, 2010
494.
Кобцев Д.А. Інтегроване навчання на уроках української мови: природознавство, математика, трудове навчання, фізична культура, основи здоров"я [Книга] / Д.А. Коцев. – Харків : Основа, 2010. – 320 с. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 4(77)). – ISBN 978-611-00-0138-0
495.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
496.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
497.
Шмиголь В.М. Інформатизація екологічної діяльності на об"єктах військового призначенння [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06. / Шмиголь В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
498.
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ : Освіта України, 2005-
499.
Петухова Л.Є. Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів [Книга] : (в моделі трисуб"єктної дидактики) / Л.Є. Петухова. – Херсон : Айлант, 2010. – 444 с. – ISBN 978-966-630-013-6
500.
Рубановський К. Інформаційна відкритість органів місцевого самоврядування [Книга] : посібник для муніціпальних посадовців / Рубановський К., Федорович О., Дуда А. ; [ заг. ред. О. Федорович ]. – Івано-Франківськ : [Агентство з розвитку приватної ініціативи], 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-8875-53-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex