Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Орлова Т.В. Жінка в історії України: історіографія 20- початку 21ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06. / Орлова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
427.
Савченко-Шагінян "Жіноча" кінорежисура в гендерному аспекті культуротворчості [Автореферат] : автореф. ...канд. культорології : 26.00.01 / Савченко-Шагінян Т.Л. ;Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2010
428.
Моруа А. Жорж Санд [Книга] / Андре Моруа ; [ пер. с фр. Е.С. Булгаковой ]. – Киев : Мыстэцтво, 1989. – 448 с. – ISBN 5-7715-0196-4
429.
Журнал європейської економіки [Журнал] : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
430.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
431.
Ткачук А. З історії реформ адміністративно-територіаоьного устрою України 1907-2009 роки [Книга] / А. Ткачук, Р. Ткачук, Ю. Ганущак. – Київ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-8312-49-6
432.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
433.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
434.
Гончарук П.А. Загальна психологія: пропедевтика [Книга] : (модульний підхід) : [ навчальний посібник ] / П.А. Гончарук, І.В. Сингаївська ; Вищ. навч. заклад Університет економіки та права "Крок". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2009. – 220 с. – ISBN 978-966-7735-17-3
435.
Жалдак Н.Н. Задачи по практической логике [Книга] / Н.Н. Жалдак. – Белгород : ЛитКараВан, 2010. – 84 с. – ISBN 978-5-902113-27-0
436.
Сушко І. Законодавче забезпечення руху до симетричного безвізового режиму між ЄС та Україною. Поточні оцінки візової практики країн ЄС в Україні [Книга] / Сушко І., Врадій О., Сушко О. ; Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; Громад. ініціатива "Європа без кордонів". – Київ : Відродження, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-8875-57-1
437.
Легін Л.М. Законодавчий процес в Україні та його вдосконалення [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Легін Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
438.
Левицький В.В. Закономірності впливу ультрафіолетового опромінення і модифікуання наповнювачів на властивості епоксикомпозитних матеріалів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Левицький В.В. ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009
439.
Паланичко О.В. Закономірності руслоформування річок Передкарпаття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Паланичко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
440.
Рось Г.В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Рось Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
441.
Вишневский В. Запах атомной бомбы [Книга] : воспоминания офицера-атомщика / Валентин Вишневский. – Харьков : Курсор, 2009. – 404 с. – ISBN 978-966-8944-62-8
442.
Мусієнко А.В. Запобігання злочинам у сфері трансплантації органів та тканин людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. / Мусієнко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
443.
Рибачук М.В. Запобігання тероризму органами внутрішніх справ України [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.08. / Рибачук М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
444.
Грабовецький В. Запрошення і програми наукових конференцій з історичної Довбушіани [Книга] : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 60 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 12)
445.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
446.
Тітова Н.В. Засоби контролю електромагнітних параметрів циліндричних виробів на основі диференційного контактного методу [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Тітова Н.В. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2010
447.
Кахута Н.Д. Застосування теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності та сумісності в табличних базах даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03. / Кахута Н.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2010
448.
Громико А.В. Захист атмосфери від забруднення двигунами внутрішнього згоряння при застосуванні озоно - каталітичних процесів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Громико А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
449.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
450.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex