Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
727.
Наука та інновації [Журнал] = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
728.
Ходак І.О. Наукова діяльність Данила Щербаківського в контексті історії українського мистецтвознавства першої третини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Ходак І.О. ; НАНУ, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010
729.
Науковий вісник Ужгородського національного університету [Журнал] : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 1994-
730.
Науковий світ [Журнал] : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
731.
Озерський І.В. Наукові засади організаційно-правового та психологічного забезпечення діяльності органів прокуратури [Книга] : монографія / І.В. Озерський. – Полтава : Полтавський літератор, 2010. – 488 с. – ISBN 978-966-192-071-1
732.
Науково-технічна інформація. (НТІ) [Журнал] : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
733.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
734.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
735.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
736.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
737.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
738.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
739.
Рудакевич О.М. Національний принцип: етнополітична концепція нації [Книга] : монографія / Рудакевич О.М. ; МОН України ; Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 292 с. – ISBN 978-966-654-239-0
740.
Примаченко Л.В. Недержавні актори в системі зовнішньої політики Німеччини [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Примаченко Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
741.
Васяєва Т.О. Нейромережеві та еволюційні методи аналізу даних у експертних системах медичної діагностики [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Васяєва Т.О. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010
742.
Фелінський Г.С. Нелінійна фотон-фононна взаємодія та когерентні процеси в оптичних хвилеводах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Фелінський Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
743.
Конончук С.Г. Непрямі вибори в європейських демократіях [Книга] / Коночук С.Г. – Київ : Агенство Україна, 2010. – 64 с. – ISBN 976-966-2157-29-1
744.
Нова думка [Журнал]. – Загреб. – ISSN 0351-3181
745.
Нова думка [Журнал]. – Вуковар. – ISSN 0351-3181
746.
Новий колегіум [Журнал] : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
747.
Новий курс: реформи в Україні 2010-2015 [Книга] : національна доповідь / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; [ за заг. ред.: В.М. Гейцф, А.І. Даниленка, М.Г. Жулинського та ін.]. – Київ : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-02-5605-7
748.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
749.
Новое в технологии и технике переработки минерального сырья [Книга] : сборник научных трудов / Открытое акционерное общество, Научно-исследовательский и проектный ин-т по обогащению и агломерации руд черных металлов "МЕХАНОБРЧЕРМЕТ" ; [редкол.: Н.К. Воробьёв, Л.С. Бардась, С.Г. Грищенко и др.]. – Кривой Рог : Механобрчермет, 2009. – 136 с.
750.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,