Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Васяєва Т.О. Нейромережеві та еволюційні методи аналізу даних у експертних системах медичної діагностики [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Васяєва Т.О. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010
727.
Фелінський Г.С. Нелінійна фотон-фононна взаємодія та когерентні процеси в оптичних хвилеводах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05. / Фелінський Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
728.
Конончук С.Г. Непрямі вибори в європейських демократіях [Книга] / Коночук С.Г. – Київ : Агенство Україна, 2010. – 64 с. – ISBN 976-966-2157-29-1
729.
Нова думка [Журнал]. – Загреб. – ISSN 0351-3181
730.
Нова думка [Журнал]. – Вуковар. – ISSN 0351-3181
731.
Новий колегіум [Журнал] : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
732.
Новий курс: реформи в Україні 2010-2015 [Книга] : національна доповідь / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; [ за заг. ред.: В.М. Гейцф, А.І. Даниленка, М.Г. Жулинського та ін.]. – Київ : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-02-5605-7
733.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
734.
Новое в технологии и технике переработки минерального сырья [Книга] : сборник научных трудов / Открытое акционерное общество, Научно-исследовательский и проектный ин-т по обогащению и агломерации руд черных металлов "МЕХАНОБРЧЕРМЕТ" ; [редкол.: Н.К. Воробьёв, Л.С. Бардась, С.Г. Грищенко и др.]. – Кривой Рог : Механобрчермет, 2009. – 136 с.
735.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
736.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
737.
О научных исследованиях и научных школах. Евразийское пространство [Книга] / Евразийская ассоциация университетов ; [ редколл.: В.А. Садовничий (гл. ред.), Н.В. Семин, А.В. Сидорович ]. – Москва : Московский университет, 2010. – 256 с. – (Евразийские университеты 21 века). – ISBN 978-5-211-05812-5
738.
Саітгареєв Л.Н. Обгрунтування параметрів класифікації тонкодисперсних магнетитових кварцитів у нестаціонарному полі швидкості пульпи гідросепаратора [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Саітгареєв Л.Н. ; М-во освіти і науки України; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2010
739.
Зачко О.Б. Обгрунтування регіональних портфелів проектів удосконалення безпеки життєдіяльності [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.13.22 / Зачко О.Б. ; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2010
740.
Приймаченко Н.В. Обгрунтування системи розрахунку характеристик паводків на гірських річках басейну Дністра на основі математичного моделювання процесів формування дощового стоку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Приймаченко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
741.
Ілляшенко О.В. Облік і контроль лізингу в промисловості [Автореферат] : Автореф. дис.... канд.економічних наук. Спец. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності ) / Ілляшенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
742.
Крулько І.В. Обмеження вірусних інфекцій в рослинах під дією порфіринів та генетичної трансформації [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Крулько І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
743.
П"ятикоп О.Є. Обробка зображення тексту з перешкодами на основі нечітких когнітивних моделей зорового сприйняття [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / П"ятикоп О.Є. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010
744.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
745.
Болотов А.В. Объемные изменения в жидкофазных системах, индуцированные давлением [Автореферат] : автореф. ...канд. хим. наук : 02.00.04 / Болотов А.В. ; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 2010
746.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
747.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
748.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
749.
Грабовецький В. Олекса Довбуш в історії України [Книга] : до 310-річчя уродин : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 40 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 1)
750.
Булатевич М.М. Онтологічні ознаки суспільства модерну в соціології Франкфуртської школи [Автореферат] : автореф. ... канд. соціолог. наук : 22.00.01 / Булатевич М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex