Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки [Книга] : монографія / [Кузнецова С.А. та ін.] ; за заг. ред. Кузнецової С.А. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 199, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-611-01-0654-2
652.
Розвиток національної системи фінансового моніторингу [Книга] / [Т.І. Єфименко та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 378, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 355-378. – ISBN 978-966-2380-70-5
653.
Марецька Л.П. Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Марецька Людмила Петрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015
654.
Голотенко О.С. Розроблення епоксикомпозитних матеріалів, модифікованих НВЧ-обробкою, для захисних покриттів різного функціонального призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Голотенко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. морська акад. – Херсон, 2015
655.
Луньов Г.О. Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин [Книга] : підручник [для студентів ВНЗ] / Г.О. Луньов, М.М. Павлунь ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені ІванаФранка, 2013. – 360, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-357. – ISBN 978-617-10-0046-9
656.
Павич М. Роман как держава [Книга] : [роман] / Милорад Павич ; [пер. с серб. Л. Савельева ]. – Москва : ZebraE, 2004. – 253, [3] с. – (Новое литературное произведение). – ISBN 5-94663-133-0
657.
Романтичні пригоди "Кота в чоботях" [Книга] : Людвиг Тік, Шарль Перро, Якоб та Вільгельм Грімми : [казково-сатир. комедії] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; авт. пер. укр. та рос. мовами, прим. і наук. ст. - Борис Шалагінов. – Київ : НаУКМА, 2014. – 214, [3] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр.: с. 175, 205-215. – ISBN 978-966-2410-51-8
Зміст: Кіт у чоботях / Людвіг Тік ; Кот в сапогах / Людвиг Тик ; Пан Кіт / Шарль Перро ; Кіт у чоботях / Якоб та Вільгельм Грімми ; "Кіт у чоботях" Людвіга Тіка як твір романтичного авангардизму" / Б. Шалагінов ; Примітки до "Кота в чоботях Людвіга Тіка ; Педагог і мудрець з Могилянки / Б. Завідняк ; Бібліографія основних праць Бориса Борисовича Шалагінова
658.
Осараги Д. Ронины из Ако, или Повесть о сорока семи верных вассалах [Книга] / Дзиро Осараги ; [пер. с яп. Александра Долина]. – Санкт-Петербург : ГИПЕРИОН. – (Terra Nipponica ; 17). – ISBN 5-89332-122-7
659.
Осараги Д. Ронины из Ако, или Повесть о сорока семи верных вассалах [Книга] / Дзиро Осараги ; [пер. с яп. Александра Долина]. – Санкт-Петербург : ГИПЕРИОН. – (Terra Nipponica ; 18). – ISBN 5-89332-124-3
660.
Российское уголовное право. Общая часть [Книга] : учеб. для вузов / [В.П. Коняхин и др.] ; под ред В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой ; Кубан. гос. ун-т. – Москва : Контракт, 2014. – 559, [1] с. – Авт. указ. на с. 3-4. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98209-165-9
661.
Омар Хайям Рубайат [Книга] : трактаты : пер. с персид. / Омар Хайам ; [сост., вступ. ст., глоссарий Н. Кондыровой]. – Москва : ЭКСМО, 2014. – 478, [2] с., [12] л. ил. : ил. – (Шедервы мировой классики). – ISBN 978-5-699-69342-9
662.
Новицкий О.М. Руководство к логике [Книга] / О.М. Новицкий ; [вступ. сл. Л.В. Губерского ; предисл. Л.Г. Комахи] ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Репр. воспр. изд. 1841 г. – Киев : Київський університет, 2015. – XIII, VIII, 324, [1] с. : портр. – Дод. тит. л. ориг. - Вых. дан. ориг.: Кіевъ : Въ Университетской типографіи, 1841. - Ювіл. вид. до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - На обл. название серии: Джерела філософської думки в Київському університеті. – ([Серия "Источники философской мысли в Киевском университете"]). – ISBN 978-966-439-803-6
663.
Русская школа [Журнал] : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа". – Киев, 2012-
664.
Русско-хорватскосербский разговорник [Книга] = Rusko- hrvatskosrpski prirucnik za konverzaciju : [около 2000 разговорных фраз, более 1500 слов, необходимых для общения] / [переводчик О.А. Сарайкина ; ред. Е.И. Лазарева]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 156, [4] с. : ил. – ISBN 978-5-17-018914-4
665.
Волощук М.М. "Русь" в Угорському королівстві (XI - друга половина XIV ст.) [Книга] : суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції / Мирослав Волощук ; [відп. ред. Л. Войтович] ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 496 с., [32] арк. іл. : іл. – Вказівник імен: с. 448-467. - Вказівник геогр. назв: с. 468-495. – Бібліогр.: с. 396-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-339-0
666.
Садовник [Журнал] / ООО "Издательский дом "Гастроном". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
667.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2006-. – ISSN 1819-7329
668.
Глемба И.П. Свободнорожденные или сила в действии [Книга] / И. Глемба, А. Прохоренко. – Киев : Феникс, 2013. – 509, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-136-031-1
669.
Палійчук О. Священний вогонь [Книга] : іст. повісті / Олекса Палійчук. – Київ : Боривітер, 2012. – 148, [4] с. : іл. – ISBN 966-7218-10-4
670.
Секреты ораторского мастерства [Книга] : [мудрые советы 22 известных и преуспевающих ораторов XX века]. – Минск : Попурри, 2003. – 269, [3] с. : ил., портр. – Пер. с изд.: Speaking secrets of the mastrrs. Harrisburg : Executive Book/Life Management Services, 1995. – (Успех!). – ISBN 985-438-989-8
В содерж. авт.: К. Роберт, К. Бланшар, Ч. Плам, Д. Ньюман, Х. Тру, Д. Хатсон., Д. Бэррас, Т. Бойд, Т. Алессандра, Д. Кэткарт, Н.Р. Квебейн, Н. Роуд, Ч. "П" Джонс, Т. Виннингер, Д. Танни, П. Фрипп, А. Холст, Д. Кокс, Б. Гоув, Б. Трейси, А.М. Хейз
671.
Прушківська Е.В. Секторальна структура економіки в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Прушківська Емілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
672.
Забужко О.С. Сестро, сестро [Книга] : повісті та оповідання / Оксана Забужко. – 3-тє вид., допов. – Київ : Факт, 2008. – 257, [3] с. – В змісті також: Дівчатка ; Казка про калинову сопілку ; Я, Мілена ; Інструктор із тенісу ; Інопланетянка ; Автобіографія. – ISBN 978-966-359-289-3
У пр. №1697197 напис: Ірі - на Добро і радість, Оксана Забужко. 22/04/09
673.
Сейджман М. Сетевые структуры терроризма [Книга] = Understanding terror networks / Марк Сейджман ; пер. с англ. Ивана Данилина. – Москва : Идея-Пресс, 2008. – 218, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. ориг. - Вых. дан. ориг.: Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 2004. – Библиогр.: с. 200-217 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-903927-04-3
674.
Симпозиум "Современные проблемы нанокатализа" с международным участием [Книга] : 24-28 сентября 2012 г., [г. Ужгород, Украина] : сб. тезисов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физ. химии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины, Ужгород. нац. ун-т ; [сост.: Н.В. Власенко, О.З. Диденко]. – Киев : Вадим Карпенко, 2012. – 175, [1] с. : ил., табл. – Текст рос. та укр. – ISBN 978-966-1516-71-6
675.
Дудинська А.Т. Синантропні акаридієві кліщі (Acariformes, Acaridia) Закарпаття [Книга] : монографія / А.Т. Дудинська, Т.Т. Дудинський ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Гражда, 2015. – 134, [2] c. : іл., табл. – Рез. парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 120-134. – ISBN 978-966-176-128-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex