Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
727.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
728.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
729.
Ігнашкіна Т.Г. Таємниці акторського життя [Книга] / Тетяна Ігнашкіна. – Київ : КОВ АДЕМ України, 2014. – 167, [1] с., [30] арк. фот. : іл. – ISBN 978-966-95467-0-8
Читач зустрінеться на сторінках книги з відомими акторами і режисерами В. Яременком, С. Данченком, Я. Гелясом, О. Горбенком, В. Калашниковим, Л. Танюком, В. Шулаковим, В. Бегмою, А. Білоусом
730.
Щербаков В.З. Такова "селяви" [Книга] : ирон. рассказы / Виктор Щербаков. – Киев : Лыбидь, 2012. – 310, [2] с. : ил. – Содерж.: Законы лохоловки ; Страна здобулов ; Такова "селяви". – ISBN 978-966-06-0612-8
731.
Кондратюк А.І. Там земля мила [Книга] : повісті, оповідання, есеї, спостереження / Андрій Кондратюк ; [ред. Борис Боровець]. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-416-377-1
У пр. №1697103 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - дарунок автора. 16 травня 2015 року. Підпис. м. Київ
732.
Ульяненко О.С. Там, де Південь [Книга] / Олесь Ульяненко. – Харків : Треант, 2010. – 156, [4] с. – На тит. арк. штамп: Бібліотека Майдану. - Зміст: Там, де Південь : роман ; Сєдой : повість. – ISBN 978-966-2266-03-0
733.
Ушкалов Л.В. Тарас Шевченко [Книга] / Л. Ушкалов. – Харків : Фоліо, 2014. – 121, [4] с. – Сер. засн. у 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-7103-3
734.
Сарычева З.А. Творчество А.И. Куприна в Киеве [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : Киевский университет, 2006. – 214, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 200-203
735.
Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених [Книга] / М-во освіти і науки України, Придніпров. наук. центр НАН України і МОН України, Євраз. нац. ун-т імені Л.М. Гумільова [та ін.] ; [редкол.: М.В. Поляков (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – 567, [1] с. – Загол. обкл. : III Міжнародний форум студентів, аспірантів, молодих вчених. Тези доповідей. - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
736.
Текст и его единицы в функциональной парадигме [Книга] : [cб. ст., посвящ. 85-летию со дня рождения М.Н. Правдина] / [сост., предисл.: И.И. Степанченко]. – Киев : Українське видавництво, 2013. – 120, [2] с. : портр., ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 966-95963-78
737.
Телекомунікаційні та інформаційні технології [Журнал] = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
738.
Слінько Д.С. Теоретико-правова парадигма в кримінальному процесі [Книга] : монографія / Д.С. Слінько, Ю.Ю. Бражник. – Харків : НікаНова, 2015. – 218, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-93-6
739.
Теоретическая и экспериментальная химия [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физич. химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
740.
Теоретична механіка. Статика твердого тіла [Книга] : розв"язання задач підвищеної складності : навч. посіб. для студентів вищ. техн. навч. закл. / [Подлєсний С.В., Єрфорт Ю.О., Періг О.В., Стадник О.М.] ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). – Краматорськ : ДДМА, 2013. – 299, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 299. – ISBN 978-966-379-674-1
741.
Кузава І.Б. Теоретичні та методичні засади інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.03 / Кузава Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015
742.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
743.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
744.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
745.
Городенко Л.М. Теорія мережевої комунікації [Книга] : монографія / Леся Городенко ; [за заг. наук. ред. В.Ф. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Академія Української Преси ; Центр Вільної Преси, 2012. – 387, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 343-387. – ISBN 978-966-2123-33-3
746.
Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин [Книга] : навч. посібник / В.Ф. Цимбалістий. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-58-5
747.
Бобровський А.Л. Термінологічний словник з надійності та безпеки гідротехнічних об"єктів [Книга] : [словник, довідкові матеріали] / Анатолій Л. Бобровський, Дмитро В. Стефанишин ; М-во освіти і науки України, Рівнен. ін-т слов"янознавства Київ. славістичного ун-ту. – Рівне : [б. в.], 2005. – 223, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 214-218. – Бібліогр.: с. 259. – ISBN 966-7643-49-2
748.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Гос. космич. агентство Украины ; Укр. о-во инженеров-механиков ; Ин-т технич. механики. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
749.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
750.
Технології відкритої розробки корисних копалин [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / З.Р. Маланчук, В.С. Гавриш, В.А. Стріха, І.М. Киричик ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. – 285, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-281. – ISBN 978-966-327-250-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex