Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2013 [Книга] : п"ята наук. конф. магістрантів та асп., Київ, 10-12 квіт. 2013 р. :збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикл. математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2013. – 352 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7115-99-9
602.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
603.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
604.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
605.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
606.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
607.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
608.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
609.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
610.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
611.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
612.
Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України [Книга] : аналіт. доповідь / [Павлюк А.П. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 74, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-290-2
613.
Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності до законодавства Європейського Союзу [Книга] : монографія / [О.Ю. Шостко та ін.] ; за заг. ред. О.Ю. Шостко ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 253, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 220-253 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 20). – ISBN 978-966-458-499-6
614.
Проблеми екології [Журнал] : загальнодержавний науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 1998-. – ISSN 2073-8102
615.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології [Журнал] = Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
616.
Проблеми здійснення та захисту суб"єктивних цивільних прав [Книга] : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; за ред. В.В. Луця. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 233, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 8). – ISBN 978-617-7087-03-7
617.
Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи [Журнал] : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
618.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
619.
Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій [Книга] : монографія / [О.Д. Крупчан та ін.] ; за заг. ред. О.Д. Крупчана ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право Украини", 2013. – 251, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 1). – ISBN 978-966-7509-95-8
620.
Проблеми розвитку аграрного та земельного права України [Книга] : монографія / [В.І. Семчик та ін.] ; за заг. ред. В.І. Семчика, П.Ф. Кулинича ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 370, [2] с. – Присвячується 95-річчю Національної академії наук України та 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 25). – ISBN 978-966-458-517-7
621.
Проблемы криобиологии и криомедицины [Журнал] = Problems of cryobiology and cryomedicine : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем криобиологии и криомедицины. – Харьков, 1985-. – ISSN 2307-6143
622.
Карвин Б. Программирование баз данных SQL [Книга] : типичные ошибки и их устранение / Билл Карвин. – Москва : Рид Групп, 2012. – 332, [4] с. : ил., табл. – Пер.: SQL Antipatterns / Karwin B. Raleigh: The Pragmatic Bookshelf, 2012. – (Профессиональные компьютерные книги). – ISBN 978-5-4252-0510-0
623.
Проектування самостійної роботи студентів юридичних спеціальностей [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Кучерявий А.О. [та ін.] ; Донец. юрид. ин-т МВД Украины. – Донецьк : Кальміус, 2013. – 198, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Предм. покажч.: с. 191-192. - С. 25-48 помилково зброшуровані навпаки. – Бібліогр.: с. 193-197. – ISBN 978-966-8388-90-3
624.
Дружинин А.Г. Пространственное развитие города-миллионера: тенденциии постсоветского периода [Книга] / А.Г. Дружинин ; Федеральное агентство по образованию Рос. Федерации, Южный федеральный ун-т, Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. – Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального ун-та, 2008. – 188, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-5-9275-0465-7
625.
Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов-обществоведов) [Книга] / [Бакланов П.Я. и др. ; редкол.: П.Я. Бакланов и др.] ; Ассоц. рос. географов-обществоведов (АРГО), Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. Южного федерального ун-та. – Москва ; Ростов -на-Дону : Вузовская книга, 2012. – 330, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5-6. – ISBN 978-5-9502-0681-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex