Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Правові системи сучасності [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; за ред. Ю.С. Шемшученка ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2012. – 490, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 463-488 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-94-8
602.
Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням [Книга] : матеріали наук.-практ. семінару, 20 квіт. 2012 року / НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України, Харк. осередок, ВГО "Асоц. кримін. права України" ; [редкол.: В.І. Борисов (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 109, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 16). – ISBN 978-966-458-495-8
603.
Правосуддям. Справедливістю. Добром [Книга] : [презентаційний збірник] / Держ. пенітенціарна служба України ; [автор ідеї Олександр Лісіцков ; ред. рада: С. Зінченко (голова ради) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 111, [1] с. : фотогр.
604.
Практическая психодиагностика [Книга] : методики и тесты. – Самара : БАХРАХ-М, 2001. – 667, [3] с. : ил., табл. – На обл. содерж.: Диагностика психических состояний и свойств личности ; Диагностика межличностных и семейных отношений ; Диагностика профессионального подбора кадров. – Библиогр.: с. 661-664 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-89570-005-5
605.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
606.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
607.
Даниленко С.І. Прес-служба: основи організації та діяльності [Книга] : [посібник] / Даниленко С.І. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : ІМВ, 2006. – 126 с. – Бібліогр.: с. 124-125
608.
Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2013 [Книга] : п"ята наук. конф. магістрантів та асп., Київ, 10-12 квіт. 2013 р. :збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикл. математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2013. – 352 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7115-99-9
609.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
610.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
611.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
612.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
613.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
614.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
615.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
616.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
617.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
618.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
619.
Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України [Книга] : аналіт. доповідь / [Павлюк А.П. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 74, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-290-2
620.
Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності до законодавства Європейського Союзу [Книга] : монографія / [О.Ю. Шостко та ін.] ; за заг. ред. О.Ю. Шостко ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 253, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 220-253 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 20). – ISBN 978-966-458-499-6
621.
Проблеми екології [Журнал] : загальнодержавний науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 1998-. – ISSN 2073-8102
622.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології [Журнал] = Problems of ecological and medical genetics and clinical immunology : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
623.
Проблеми здійснення та захисту суб"єктивних цивільних прав [Книга] : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; за ред. В.В. Луця. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 233, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 8). – ISBN 978-617-7087-03-7
624.
Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи [Журнал] : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
625.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,