Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
527.
Крищенко В.Д. Не опускаючи очей... [Книга] : вибране / Вадим Крищенко. – Київ : Юрид. фірма "Кордон", 2013. – 629, [4] с. – ISBN 978-966-97331-1-5
528.
Независимый библиотечный адвокат [Журнал] : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
529.
Незалежний Аудитор [Журнал] : щомісячний часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
530.
Мойсеїв І. "Незбагненна божественна таємниця..." [Книга] : філософія в мистецтві Тараса Шевченка : лекції, студії / Ігор Мойсеїв. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 361, [1] с. : іл. – Авт на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7107-07-0
531.
Неорганические материалы [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
532.
Неорганические материалы [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
533.
Николай Федорович Федоров - основатель "Национальной Организации Витязей" [Книга]. – Вологда : Книжное наследие, 2007. – 110, [2] с., [1] л. портр., [8] л. фотоил. – На тит. л. указ. также: Памяти Николая Федоровича Федорова, и к 70-летию созд. "Национальной Организации Витязей". - На авантит.: вступ. слово Михаила Епископа Женевского и Западно-Европейского
534.
Новий колегіум [Журнал] : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
535.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
536.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
537.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
538.
Новітній німецько-український, українсько-німецький словник [Книга] = Modernes Deutsch-Ukrainische Ukrainisch-Deutsche Worterbuch : 100 000 слів / [упоряд.: Е.Л. Вальда, С.М. Крисенко]. – Харків : Промінь, 2009. – 991, [1] с. – ISBN 978-966-324-036-7
539.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
540.
Ноосфера і цивілізація [Журнал] : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2002-. – ISSN 2074-4447
541.
Образование. Наука. Научные кадры [Журнал] : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
542.
Образование. Наука. Научные кадры [Журнал] : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
543.
Образотворче мистецтво [Журнал] : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
544.
Гладка К.О. Обсесивно-компульсивна симптоматика в контексті психологічного захисту та копінгу [Дисертація] : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Гладка Крістіна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
545.
Волосович С.В. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : навч. посібник / С.В. Волосович, Т.Д. Ліпіхіна ; М-во освіти і науки України. – Київ : Атіка, 2009. – 286, [2] с. : табл. – Термінол. словник: с. 222-236. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-326-330-4
546.
Мельник В.М. Оптимізація фінансової архітектури збиткових підприємств України [Книга] : монографія / В.М. Мельник, Н.В. Бичкова, І.М. Калінська. – Тернопіль : Астон, 2013. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 166-180. – ISBN 978-966-308-506-7
547.
Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: [Книга] : учеб. пособие для студ. образоват. учрежд. сред. проф. образования, обучающихся по спец. 100105 "Гостиничный сервис" / А.В. Сорокина. – Москва : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2006. – 303, [1] с. – Библиогр.: с. 296-299. – ISBN 5-98281-068-1
548.
Зелінська Г.О. Організація виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу [Книга] : навч. посібник / Г.О. Зелінська, Р.С. Кравчук, І.В. Федорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. орг. праці та вир-ва. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 434, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-694-164-3
549.
Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів [Книга] : навч. посібник / О.О. Фастовець ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих Акад. пед. наук України, Ін-т туризму Федерації профспілок України. – Київ : Ін-т пед. освіти та освіти дорослих АПН України ; Ін-т туризму ФПУ, 2007. – 233 с. – Бібліогр.: с. 227-229. – ISBN 966-7849-24-4
550.
Завадський І.О. Основи баз даних [Книга] : [навч. посіб. для учнів 10-11 кл. та вчителів інформатики загальноосвіт. навч. закл.] / І.О. Завадський. – Київ : І.О. Завадський, 2011. – 191, [1] с. : іл. – (Інформатика. Курси за вибором). – ISBN 978-966-97182-0-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,