Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Пісенний вінок [Книга] : українські народні пісні з нотами / упоряд. А.Я. Михалко. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Криниця, 2009. – 686, [1] с. : іл., ноти, фотоіл. – Бібліогр.: с. 653. – ISBN 979-09007027-2-2
Це унікальне подарункове видання українських народних пісень його упорядник Андрій Якович Михалко присвячує не лише своїм ді­тям і внукам, всій родині і численному роду Михалків, а всьому народові України, що створює і береже свій пісенний скарб, — усім, кого Любов"ю, Красою, Правдою, віками єднала і єднає незнищенна і непереможна українська народна пісня.

577.
Остапко В.М. По страницам Красной книги. Растительный мир (город Краматорск) [Книга] : монография / В.М. Остапко, С.А. Приходько, В.А. Зеленская ; Краматорск. гор. совет ; Донбас. гос. машиностроит. акад. ; Донецк. ботан. сад НАН Украины. – Краматорск : ДГМА, 2012. – 115, [1] с. : ил. – В конце кн. вых. сведения укр. – Библиогр.: с. 114-115. – ISBN 987-966-379-592-8
578.
Добровольський В.О. Події і факти [Книга] : біогр. нариси / В"ячеслав Добровольський ; Нац. акад. наук України, Ін-т енцикл. досліджень. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. – 351, [2] с., [1] арк. портр. : іл., фотогр. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 333-351. – ISBN 978-966-02-6181-5
Бібліотеці Київського університету в подарунок від автора - бувшого студента філософського факультету КДУ в 1947 р. Підпис
579.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
580.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
581.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
582.
Политическая социология [Книга] : учебник / [Виноградов В.Д. и др.] ; под ред.: В.Д. Виноградова, Н.А. Головина ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 421, [2] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0158-7
583.
Волошин О.Ф. Послідовний аналіз варіантів [Книга] : технології та застосування / О.Ф. Волошин, Г.М. Гнатієнко, В.І. Кудін ; під заг. ред. О.Ф. Волошина ; [М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Стилос, 2013. – 302, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2399-23-3
584.
Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах [Книга] : (офіційний текст) / [упоряд.: Рожнова В.В., Сизоненко А.С., Удалова Л.Д.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 452, [4] с. – ISBN 978-966-437-273-9
585.
Постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: цивільні, господарські справи, трудові спори [Книга] : (офіційний текст) / [упоряд., вступ. сл.: Кузьмін С.А., Кучеренко М.С.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 659, [1] с. – ISBN 978-966-437-212-8
586.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
587.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
588.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
589.
Права людини в Україні - 2012 [Книга] : доповідь правозахисних організацій / Українська Гельсінська спілка з прав людини ; [упорядкув.: Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; заг. ред. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2013. – 558, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-090-7
590.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
591.
Мазепа М.М. Право в системі соціальних регуляторів [Книга] / М.М. Мазепа, І.М. Дубровський ; за заг. ред. О.П. Угровецького. – Харків : Коваленко В.Ф., 2012. – 91, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 86-89. – Бібліогр.: с. 90-91 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2509-18-2
592.
Право интеллектуальной собственности [Журнал] : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
593.
Хавронюк М.І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення [Книга] : монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2011. – 323, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-410-3
594.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
595.
Заморська Л.І. Правова нормативність та її інституціоналізація в Україні [Книга] : монографія / Л.І. Заморська ; Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса : Фенікс, 2013. – 302, [2] с. – Бібліогр.: с. 272-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-714-6
596.
Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування [Книга] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (5 груд. 2012 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [за ред. О.М. Руднєвої]. – Київ : НІСД, 2013. – 155, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Політика" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-191-2
597.
Бойко Д.В. Правова природа доменних імен Інтернет [Книга] : монографія / Д.В. Бойко ; НДІ правового забезп. інновац. розвитку Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 163, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 27). – ISBN 978-966-458-519-1
598.
Шараєвська Т.А. Правове регулювання захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шараєвська Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
599.
Федотова О.С. Правовий режим земель річкового та морського транспорту України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Федотова Олександра Семенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
600.
Кутиркін А.А. Правовий статус органів державного управління, що здійснюють функції у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи [Книга] : монографія / Кутиркін Антон Андрійович ; Донец. ун-т економіки та права. – Донецьк : ДонУЕП, 2013. – 181, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-181. – ISBN 978-617-7108-12-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,