Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Верлен П. Романси без слів [Книга] : антологія українських перекладів поезій Поля Верлена / [Поль Верлен] ; упоряд. О. Крушинська ; [гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2011. – 408 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-06-0588-6
577.
Російсько-українсько-англійський словник-довідник найуживаніших скорочень [Книга]. – Київ : Київський університет, 2006. – 213 с. – Бібліогр.: с. 212. – ISBN 966-594-847-4
578.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
579.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
580.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
581.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
582.
Демчик М.И. Русский фольклор [Книга] : учебно-методическое пособие для студентов-филологов (спец. "Русский язык и литература") / Марта Демчик, Иван Сенько ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Гос. высшее учеб. заведение "Ужгородский нац. ун-т", Филол. ф-т, Каф. русской литературы. – Ужгород : Говерла, 2011. – 207, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-2095-59-3
583.
Русский язык в путешествии [Книга] : [русские фразы в повседневной жизни : руководство для поездки в Россию]. – [3-е изд.]. – [Тегеран. – [240] c. : ил., табл. – Кн. на персидском яз. - Библиогр. описание осуществлено с помощью Интернета. – (Коллекция "Язык книги"). – ISBN 964-6255-13-2
584.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
585.
Садыкова Л.В. Русское эссе XX века. Художественное своеобразие. Динамика. Векторы поисков [Дисертація] : дисс. ... д-ра филол. наук : 10.01.02 / Лариса Владимировна Садыкова ; КНУТШ. – Киев, 2012
586.
Клевцова С.Д. Русско-персидский словарь [Книга] : учебный : ок. 11 000 сл. / С.Д. Клевцова ; под ред. Г.А. Восканяна. – [Москва : Русский язык], 2000. – 801, [69] с. : табл. – На тит. л. также: С приложением краткого очерка фонетики и морфологии русского языка. – ISBN 964-92461-1-8
587.
Українка Л. Руфін і Прісцілла [Книга] : драма у 5 діях / Леся Українка ; [упоряд., післямова та примітки В. Панченка]. – Київ : Либідь, 2011. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-966-06-0607-4
Лірично-філософські роздуми видатної української поетеси виливаються у струнку і багатоголосну поетичну сюїту, в якій знайомі читачеві вірші органічно переплетені з зрукованими вперше
588.
Сковорода Г.С. Сад божественних пісень [Книга] : для старшого шкільного віку / Григорій Сковорода. – Київ : Школа, 2007. – 334, [2] с. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-725-0
589.
Бинкевич А.С. Сад божественный избранных песен [Книга] : [(поэтические вариации на тему Псалтири)] / Алексей Бинкевич ; [дизайн обл. Сипченко В., Крамаренко О.]. – Харьков : Федорко, 2012. – 193, [1] с. – ISBN 978-966-2920-73-4
590.
Садовник [Журнал] / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
591.
Гаук А.І. Сакральний простір у релігійно-міфологічних уявленнях ранніх слов"ян на території України (VI-X ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гаук Антон Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
592.
Забихиян И. Самоучитель русского языка [Книга] : полный курс / И. Забихиян. – Тегеран : [б. и.], 1995. – 524, [4] с.
593.
Степаненко М.І. Світ в оцінці Олеся Гончара [Книга] : аксіосфера щоденникового дискурсу письменника / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2012. – 283, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 241. – ISBN 978-966-8798-69-6
594.
Резак Д. Связи решают все: Бизнес-сказка о Царевне-лягушке [Книга] = Work the pond! / Дарси Резак при участии Джуди Томсон и Гейл Холгрен-Резак ; пер. с англ. Анастасии Камеко. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 208 с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Хороший перевод!). – ISBN 978-5-902862-43-7
595.
Мосьпан Н.В. Семіолінгвістичний аспект українських перекладів казок Р. Кіплінга [Книга] : монографія / Н.В. Мосьпан. – Київ : Освіта України, 2011. – 279 с. – Додаток: с. 218-251. – Бібліогр.: с. 252-276. – ISBN 978-966-188-225-5
596.
Сибирь и декабристы [Книга] / [составитель : Т.А. Перцева ; редкол. : Н.П. Матханова, Т.А. Перцева, Л.Я. Подольская и др.]. – Иркутск : Иркутский музей декабристов. – ISBN 978-5-901539-08-8
597.
Александрова О.В. Симетрійний аналіз систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Александрова Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
598.
Александрова О.В. Симметрийный анализ систем стохастических дифференциальных уравнений Ито [Дисертація] : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Александрова Ольга Валерьевна ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; КНУТШ. – Киев, 2012
599.
Іващенко І.Г. Сингулярність свідомості у структурі трансцендентального самообгрунтування [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Іващенко Іван Георгійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
600.
Бурмістр О.М. Синтез, властивості та застосування полііоненів на основі епоксидованих похідних 1,2-епокси-4,7-діоксононен-8 [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. хім. наук : 02.00.06 / Бурмістр Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Дніпропетровськ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex