Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Живогляд А.В. Розробка методів дистанційного геодезичного моніторингу технологічних направляючих з використанням електронних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Живогляд Артур Васильович ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012
577.
Федоренко Н.К. Розробка методів і алгоритмів розв"язання аномальних та узагальнених задач паралельного упорядкування [Автореферат] : автор. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Федоренко Наталія Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012
578.
Чебенко Ю.М. Розробка способів управління дробленням гірських порід шляхом регулювання питомої енергії вибуху [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Чебенко Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2012
579.
Роль брендинга городов в эпоху перемен [Книга] / Ин-т трансформации о-ва ; [под общ. ред. О.И. Соскина]. – Киев : Ин-т трансформации о-ва, 2012. – 111, [1] с. – Библиогр.: c. 108-110. – ISBN 978-966-8534-10-2
580.
Верлен П. Романси без слів [Книга] : антологія українських перекладів поезій Поля Верлена / [Поль Верлен] ; упоряд. О. Крушинська ; [гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2011. – 408 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-06-0588-6
581.
Російсько-українсько-англійський словник-довідник найуживаніших скорочень [Книга]. – Київ : Київський університет, 2006. – 213 с. – Бібліогр.: с. 212. – ISBN 966-594-847-4
582.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
583.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
584.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
585.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
586.
Демчик М.И. Русский фольклор [Книга] : учебно-методическое пособие для студентов-филологов (спец. "Русский язык и литература") / Марта Демчик, Иван Сенько ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Гос. высшее учеб. заведение "Ужгородский нац. ун-т", Филол. ф-т, Каф. русской литературы. – Ужгород : Говерла, 2011. – 207, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-2095-59-3
587.
Русский язык в путешествии [Книга] : [русские фразы в повседневной жизни : руководство для поездки в Россию]. – [3-е изд.]. – [Тегеран. – [240] c. : ил., табл. – Кн. на персидском яз. - Библиогр. описание осуществлено с помощью Интернета. – (Коллекция "Язык книги"). – ISBN 964-6255-13-2
588.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
589.
Садыкова Л.В. Русское эссе XX века. Художественное своеобразие. Динамика. Векторы поисков [Дисертація] : дисс. ... д-ра филол. наук : 10.01.02 / Лариса Владимировна Садыкова ; КНУТШ. – Киев, 2012
590.
Клевцова С.Д. Русско-персидский словарь [Книга] : учебный : ок. 11 000 сл. / С.Д. Клевцова ; под ред. Г.А. Восканяна. – [Москва : Русский язык], 2000. – 801, [69] с. : табл. – На тит. л. также: С приложением краткого очерка фонетики и морфологии русского языка. – ISBN 964-92461-1-8
591.
Українка Л. Руфін і Прісцілла [Книга] : драма у 5 діях / Леся Українка ; [упоряд., післямова та примітки В. Панченка]. – Київ : Либідь, 2011. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-966-06-0607-4
Лірично-філософські роздуми видатної української поетеси виливаються у струнку і багатоголосну поетичну сюїту, в якій знайомі читачеві вірші органічно переплетені з зрукованими вперше
592.
Сковорода Г.С. Сад божественних пісень [Книга] : для старшого шкільного віку / Григорій Сковорода. – Київ : Школа, 2007. – 334, [2] с. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-725-0
593.
Бинкевич А.С. Сад божественный избранных песен [Книга] : [(поэтические вариации на тему Псалтири)] / Алексей Бинкевич ; [дизайн обл. Сипченко В., Крамаренко О.]. – Харьков : Федорко, 2012. – 193, [1] с. – ISBN 978-966-2920-73-4
594.
Садовник [Журнал] / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
595.
Гаук А.І. Сакральний простір у релігійно-міфологічних уявленнях ранніх слов"ян на території України (VI-X ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гаук Антон Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
596.
Забихиян И. Самоучитель русского языка [Книга] : полный курс / И. Забихиян. – Тегеран : [б. и.], 1995. – 524, [4] с.
597.
Степаненко М.І. Світ в оцінці Олеся Гончара [Книга] : аксіосфера щоденникового дискурсу письменника / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2012. – 283, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 241. – ISBN 978-966-8798-69-6
598.
Резак Д. Связи решают все: Бизнес-сказка о Царевне-лягушке [Книга] = Work the pond! / Дарси Резак при участии Джуди Томсон и Гейл Холгрен-Резак ; пер. с англ. Анастасии Камеко. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 208 с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Хороший перевод!). – ISBN 978-5-902862-43-7
599.
Мосьпан Н.В. Семіолінгвістичний аспект українських перекладів казок Р. Кіплінга [Книга] : монографія / Н.В. Мосьпан. – Київ : Освіта України, 2011. – 279 с. – Додаток: с. 218-251. – Бібліогр.: с. 252-276. – ISBN 978-966-188-225-5
600.
Сибирь и декабристы [Книга] / [составитель : Т.А. Перцева ; редкол. : Н.П. Матханова, Т.А. Перцева, Л.Я. Подольская и др.]. – Иркутск : Иркутский музей декабристов. – ISBN 978-5-901539-08-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,