Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Замасло О.Т. Податкова система [Книга] : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.Т. Замасло, І.І. Приймак, О.В. Грін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 377, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 301-373. – Бібліогр.: с. 297-300. – ISBN 978-966-613-898-2
502.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
503.
Поети "Нью-Йоркської групи" [Книга] : антологія. – Харків : Ранок ; Веста, 2005. – 285, [3] с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-869-7
504.
Пучков А.О. Поетика античної архітектури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пучков Андрій Олександрович ; М-во культ. України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012
505.
Политика Срединного пути. Подход Его Святейшества Далай-ламы к урегулированию тибетского вопроса [Брошура]. – [Дхарамсала] : [Центральная тибетская администрация], 2007. – 36 с. – Приложения: с. 9-36
506.
Корюкалов М.В. Політика Європейського Союзу із надання зовнішньої допомоги для розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Корюкалов Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
507.
Корюкалов М.В. Політика Європейського Союзу із надання зовнішньої допомоги для розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Корюкалов Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
508.
Корома Н.С. Політико-географічні передумови формування Балто-Чорноморського регіону: геостратегічні інтереси України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Корома Наталія Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
509.
Ващук М.С. Порушення формування психологічної готовності до материнства як чинник психологічної дезадаптації у жінок із безпліддям [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Ващук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
510.
Волик О.Ю. Постнекласичні перспективи концептуалізації психологічних практик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Волик Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
511.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
512.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
513.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
514.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
515.
Право соціального забезпечення України [Книга] : підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / [П.Д. Пилипенко та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Ін Юре, 2010. – 499, [5] с. : табл. – на обкл.: Академічний курс. – Бібліогр. в кінці розділів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-441-3
516.
Право соціального забезпечення України [Книга] : навчальний посібник (з урахуванням новел пенсійної реформи) / [Пилипенко П.Д. та ін. ] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 3-тє, змінене і допов. – Київ : Істина, 2012. – 232 с. – Бібліогр.: с. 217-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-04-7
517.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання: ювілейний випуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
518.
Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності [Книга] : монографія / [Оніщенко Н.М. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Кондор, 2012. – 614, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-351-280-8
519.
Шумило М.М. Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців [Книга] : монографія / М.М. Шумило ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-521-547-9
520.
Кронда О.Ю. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кронда Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
521.
Кронда О.Ю. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кронда Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
522.
Поліванова О.М. Правове регулювання свободи пересування фізичних осіб у Європейському Союзі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Поліванова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
523.
Кочергіна В.О. Правовий акт як підстава виникнення цивільних прав та обов"язків [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кочергіна Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
524.
Кочергіна В.О. Правовий акт як підстава виникнення цивільних прав та обов"язків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кочергіна Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
525.
Кость С.П. Правовий і девіантний дискурси у комунікативній практиці газет України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Кость Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex