Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Далай-лама Этика для нового тысячелетия [Книга] = Ethics for the new millennium / Тензин Гьяцо (Его Святейшество Далай-лама XVI) ; [пер. Т. Голубевой]. – [Изд. 2-е, испр.]. – Санкт-Петербург : Нартанг, 2005. – 235, [1] с. – ISBN 5-901941-15-2
752.
Этнографическое обозрение [Журнал] / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 1926-. – ISSN 0869-5415
753.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
754.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
755.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
756.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
757.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
758.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
759.
Юность [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
760.
Юридична наука [Журнал] = Juridical science : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2010-. – ISSN 2222-5374
761.
Кравченко С.С. Юридична природа корпоративних прав [Книга] : монографія / Кравченко С.С. ; НАН України ; Київський ун-т права. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2010. – 180 с. – Бібліогр.: с. 163-179. – ISBN 978-966-301-195-0
762.
Юридична Україна [Журнал] : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 2002-
763.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
764.
Юридичні терміни та вислови (афоризми) з Римського права (латинською, українською і російською мовами) [Брошура] / КНУТШ, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екологічного права ; [уклад. : Балюк Г.І., Ковальчук Т.Г. ; за ред. Г.І. Балюк]. – Київ : Обрії, 2011. – 38 с.
765.
Устинова Т.В. Я - судья. Божий дар [Книга] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. – Москва : Эксмо, 2010. – 347, [3] с. – (Узнай всю правду из первых рук / оформл. С. Груздева). – ISBN 978-5-699-38474-7
766.
Я говорю по-русски [Книга]. – [Tehran : Rahnama publ. – [364] c. – Кн. на персидском языке. – Библиогр.: табл. – ISBN 964-6054-15-3
767.
Икеда Д. "Япония и Украина - разные судьбы, общие надежды" [Книга] / диалоги Д. Икеды и М. Згуровского. – Киев : Град, 2011. – 301, [3] с. : ил. – Автори зазначені на обкл. книги. – ISBN 978-966-97160-1-9
768.
Тормишева Ю.О. Японська мініатюрна пластика (нецке) кінця XIX - початку XXI століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Тормишева Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex