Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 1. – 2012. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
627.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3. Философия [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 1. – 2012. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
628.
Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія [Книга] : гідність людини - шанування природи : монографія / Анатолій Єрмоленко ; [відп. ред. М. Попович] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Лібра, 2010. – 408 с. – Сер. засн. 1999 р. - Імен. покажч.: с. 402-406. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (VG - Vernunft und Gesellschaft (Розум і Суспільство)). – ISBN 978-966-7035-96-9
629.
Чудовська І.А. Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Чудовська І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2012
630.
Соціологія [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Пачковський Ю.Ф. та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 416, [2] с. : табл., іл. – 350-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка присвячується. – Бібліогр.: с. 405-412. – ISBN 978-966-613-897-5
631.
Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів [Книга] : за галуззю знань 0301 - соціально-політичні науки напрямом 6.030101 - соціологія : навчально-методичний посібник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.В. Коваліско та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Іст. ф-т, Каф. історії та теорії соціології. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
632.
Гончарова А.В. Спадкова трансмісія та спадкове представлення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарова Аліна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
633.
Назарчук М.И. Становление рыночной экономики и фондового рынка в Украине (в контексте зарубежного опыта) [Книга] : монография / М.И. Назарчук ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2012. – 515, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 491-515. – ISBN 978-966-02-6373-4
634.
Іванова Т.М. Статистичне оцінювання малого бізнесу в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Іванова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
635.
Іванова Т.М. Статистичне оцінювання малого бізнесу в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Іванова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
636.
Статути Збройних Сил України [Книга] : затверджені Законами України від 24 березня 1999 року № 548-XIV ; № 551-XIV ; №550-XIV ; №549-XIV. – Львів : Львівський військовий ін-т ім. гетьмана П. Сагайдачного Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. – 507 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-372-459-1
637.
Костючок О.В. Створення Київської міської управи та її діяльність у соціальній і економічній сферах (вересень 1941 р. - лютий 1942 р.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Костючок Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
638.
Костючок О.В. Створення Київської міської управи та її діяльність у соціальній і економічній сферах (вересень 1941 р. - лютий 1942 р.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Костючок Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
639.
Панасюк Р.П. Створення та діяльність Українського національного союзу (1918-1919 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Панасюк Роман Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
640.
Бондаренко С.Д. Стильова парадигма фотодизайну в контексті сучасних художніх практик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бондаренко Сергій Дмитрович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012
641.
Структурні зміни та економічний розвиток України [Книга] : монографія / [Геєць В.М. та ін.] ; за ред. Л.В. Шинкарук ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : [Експрес], 2011. – 696 с. : іл., табл. – Світлій пам"яті Бориса Євгеновича Кваснюка присвячується.... – ISBN 978-966-02-6094-8
В книзі також автори: Венгер Л.А., Волощенко Л.Ю., Гахович Н.Г., Гаркавенко В.І., Голікова Т.В., Гриценко А.А., Єщенко П.С., Збаразьська Л.О., Кіндзерський Ю.В., Кірєєв С.І., Левчук Н.І., Лопатенко Д.Б., Луцков В.О., Меламед М.Я., Москвіна О.Д., МунтіянВ.І., Мусіна Л.О., Овчарова Л.П., Одотюк І.В., Пасхавер Б.Й., Петровська О.С., Попова О.Л., Приходько Т.І., Ревенко А.П., Ромусік Я.В., Сакун І.Ю., Сіденко В.Р., Чебанов О.О.. Чемодуров О.М., Шелудько Н.М., Шишков С.Є., Якубовський М.М., Яременко О.Л.
642.
Ступак І.В. Структурно-семантичні та функціональні характеристики похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах [Книга] : [монографія] / І.В. Ступак ; М-во освіти і науки України ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : Донецький національний університет, 2011. – 471 с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-440. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження / редкол. : В.Д. Каліущенко, О.Л. Бєссонова, А.П. Загнітко та ін. ; т. 6). – ISBN 978-966-380-473-6
643.
Студії з україністики [Журнал] : науково-навчальне видання. – Київ, 2002-. – ISBN 966-95452-3-7
644.
Студії з україністики [Журнал] : збірник наукових праць: науково-навчальне видання. – Київ, 2002-. – ISBN 966-95452-3-8
645.
Воронін І.М. Суспільно-географічне дослідження процесів інформатизації суспільства [Дисертація] : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Воронін Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012
646.
Дудкіна Г.Є. Суспільно-географічні особливості інвестиційної діяльності Луганської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Дудкіна Ганна Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012
647.
Бойко З.В. Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Бойко Зоя Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012
648.
Ніколаєць К.М. Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х - на початку 90-х років XX століття: українська історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Ніколаєць Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
649.
Сучасний російсько-український, українсько-російський словник [Книга] : [понад 40000 слів]. – Харків : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2007. – 480 с. – ISBN 978-966-343-647-0
650.
Сучасні проблеми правової системи України [Книга] : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька та ін.]. – Київ : Київ ун-т права НАН України. – ISBN 978-966-301-227-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex