Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Калько А.Д. Мінерально-ресурсна безпека України (конструктивно-географічний аналіз) [Дисертація] : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Калько Андрій Дмитрович ; КНУТШ. – Київ, 2012
377.
Старкова Г.В. Міф у кіберпросторі: лудологічні аспекти неоміфології в сучасній культурі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Старкова Ганна Володимирівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012
378.
Буян В.В. Міфотворчість як елемент політичної культури українського трансформаційного суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Буян В"ячеслав Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
379.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
380.
Таран В.М. Моделі і методи моніторингу та прогнозування зсувних процесів Південного берега Криму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Таран Вікторія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2012
381.
Юр Т.В. Моделі і методи спектрального аналізу технічного стану вузлів газотурбінних двигунів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Юр Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
382.
Насуро К.В. Моделі та засоби нейромережевої класифікації супутникових даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Насуро Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2012
383.
Педан С.І. Моделі та методи інформаційної технології підтримки компетентнісно-орієнтованого адаптивного навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Педан Станіслав Ігорович ; М-во освіти і науки, мододі та спорту України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012
384.
Сивопляс Ю.В. Моделі та методи управління інноваціями в умовах трансформації проекту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Сивопляс Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2012
385.
Лєншина Ю.М. Моделі та протоколи криптографічної підтримки послуг приватності з доказовим рівнем стійкості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лєншина Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
386.
Боярчук А.В. Моделі, метод та інформаційна технологія вибору засобів забезпечення надійності WEB-сервісів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Боярчук Артем Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2012
387.
Русакова Н.Є. Моделювання мозкоподібних структур та їх застосування в штучному інтелекті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Русакова Наталія Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
388.
Штанов Ю.В. Модель світу на брані та еволюція Всесвіту [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Штанов Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012
389.
Собко В.М. Модифікуючий вплив магнітного поля наднизької частоти, меланіну, наноструктурованого кремнію та їх комбінації на пероксид-індуковане ушкодження тимоцитів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Собко Віктор Михайлович ; М-во освіти науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
390.
Забіяка І.В. Модуси рецепції чеського літературного авангарду в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Забіяка Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012
391.
Чекмишев О.В. Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чекмишев Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
392.
Далай-лама Моя страна и мой народ [Книга] = My land and my people : воспоминания Его Святейшества Далай-ламы XIV / Далай-лама ; [пер. А. Терентьева]. – Санкт-Петербург : Центр тибет. культуры и информ. "Нартанг" ; Corvus, 2000. – 314,[1] с., Х л. ил. : ил., портр. – На обл. авт. не указан .- На 4-й с.: Посвящается 50-й годовщине принятия свет. и духов. власти в Тибете Его Святейшеством Далай-ламой (17 нояб. 1950) .- Индекс имен и геогр. назв.: с. 307-314. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7921-0308-9
393.
Медвідь П. Моя чернігівська родина [Книга] / Петро Медвідь. – Київ : [КП "Дім, сад, город"], 2010. – 244 с. : фотоіл.
394.
Керда О.М. Музика - дар Господній [Книга] / Ольга Керда. – Миколаїв : [Ощипок М.М.], 2012. – 376 с.
395.
Вишневський О. На ниві відродження української педагогіки [Книга] : (наукові прагнення і здобутки автора на тлі прожитих літ) / Омелян Вишневський. – Дрогобич : Видавець Святослав Сурма, 2011. – 80 с. : іл. – До 80-річчя від дня народження та 55-річчя освітньої діяльності
396.
Напрямки вдосконалення природоохоронної діяльності в Збройних Силах України [Книга] / Ю.І. Ситник, Лисенко.О.І, С.Н. Чумаченко, В.Л. Шевченко, М.М. [та ін.] Коржнев; [Ю.І. Ситник та ін.] ; М-во оборони України ; Нац. науково- дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України ; Українське т-во охорони птахів. – Київ : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2006. – 424 с. : табл., фотоіл. – Додатки: с. 410-416. – Бібліогр.: с. 417-424. – ISBN 966-95145-7-6
397.
Натали [Журнал] / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
398.
Мендель Ю.В. Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітра в контексті поезії 1970-90 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мендель Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
399.
Наука и религия [Журнал] : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
400.
Наука и техника [Журнал] = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex