Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація". – Київ : Держ. п-во Українська правова інформація, 1997-
477.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
478.
Василина Н.В. Охорона та захист права власності нотаріусом [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Василина Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
479.
Степанов Д.М. Оцінка параметрів передачі діелектричних самонесучих оптичних кабелів в умовах експлуатації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Степанов Дмитро Миколайович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012
480.
Літвінов В.В. Оцінка ризику порушення стійкості двигунового навантаження при відмовах електрообладнання в підсистемі ЕЕС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Літвінов Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
481.
Трубачев А.С. Оцінка термонапруженого стану елементів котлоагрегату з метою подовження терміну експлуатації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Трубачев Андрій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
482.
Христенко С.С. Панэкономика: трехмерные экономические оценки [Книга] : действительное и мнимое богатство общества / Сергей Христенко. – Одесса : Астропринт, 2011. – 210, [4] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-190-491-9
483.
Безсмертна О.О. Папоротеподібні флори України: хорологія, ценологія, охорона [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Безсмертна Олеся Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
484.
Безносюк О О. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Книга] : навчально-методичний посібник / Безносюк О.О., Прохоров О.А., Уліч В.Л. ; за заг. ред. Балабіна В.В. ; Військовий ін-т КНУТШ. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Інфодрук, 2008. – 228 с. : табл.
485.
Даниленко С.В. Передпускові та теплові показники обпалення алюмінієвих електролізерів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Даниленко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012
486.
Христенко С.С. Периодическая таблица экономических элементов [Книга] / Сергей Христенко. – Изд. 2-е. – Одесса : Астропринт, 2011. – 219, [3] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-190-338-7
487.
Христенко С.С. Периодическая таблица экономических элементов духовной сферы [Книга] / Сергей Христенко. – Одесса : Астропринт, 2011. – 172, [4] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-190-463-6
488.
Данилова А.В. Печальная принцесса [Книга] : [роман] / Анна Данилова. – Москва : Эксмо, 2009. – 283, [5] с. – (Crime & private). – ISBN 978-5-699-34942-5
489.
Ремешевська І.В. Підвищення екологічної безпеки суднобудівного підприємства на основі впровадження системи екологічного менеджменту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ремешевська Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т кораблебуд. ім. Макарова. – Миколаїв, 2012
490.
Михайлов Д.В. Підвищення ефективності автоматичного протипожежного захисту приміщень, що вентилюються [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Михайлов Дмитро Вікторович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Держ. Макіївський н.-д. ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості. – Макіївка, 2012
491.
Залевський О.П. Підвищення ефективності імпульсно-доплерівських РЛС в умовах інтенсивної радіопротидії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Залевський Олексій Павлович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
492.
Бєлоконь К.В. Підвищення ефективності інтерметалідних каталізаторів для забезпечення екологічної безпеки викидів, що містять оксид вуглецю та вуглеводні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бєлоконь Каріна Володимирівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Укр. н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012
493.
Перегудов В.В. Підвищення ефективності підривних робіт в складних гірничо-геологічних умовах залізорудних родовищ [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.15.03 / Перегудов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2012
494.
Гайдаманчук В.А. Підвищення показників якості синхронізації сучасних мереж мобільного зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гайдаманчук Віктор Авксентійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012
495.
Кувшинов В.В. Підвищення потужності серійних сонячних установок при комбінованому виробленні теплової і електричної енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Кувшинов Володимир Владиславович ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2012
496.
Хагерізаде Рудан Мейсам Підвищення якості функціональних газотермічних покриттів лазерним термоциклуванням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Хагерізаде Рудан Мейсам ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
497.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
498.
Підприємницьке право в схемах: загальна частина [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. С.І. Бевз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Фірма "Гранмна", 2012. – 292 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2726-06-0
499.
Пісенна традиція села Лука [Книга] : навч. посібник для студентів муз.-фольклористичних і філол. спец. вищих навч. закл. / авт.-упоряд. Іван Павленко ; [гол. ред. С.В. Головко ; ред. Ю.Г. Медюк]. – Київ : Либідь, 2009. – 246, [2] с., [16] с. іл. : іл., ноти. – ISBN 978-966-06-0550-1
500.
Післядипломна освіта в Україні [Журнал] : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,