Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Червінська Т.М. Оптимальне керування реактивним навантаженням в умовах несиметрії напруг електричних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.14.02 / Червінська Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012
452.
Нетребський В.В. Оптимізація нормальних режимів електроенергетичних систем на засадах принципу найменшої дії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Нетребський Володимир Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012
453.
Солодяк Л.Й. Оптимізація процесу одержання гексафторпропілену піролізом тетрафторетилену [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Солодяк Лілія Йосифівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
454.
Головинський С.Л. Оптичні переходи і механізм фотопровідності в гетероструктурах InxCa1-xAs/CaAs та Si1-x Cex/Si з наноострівцями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Головинський Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
455.
Шибіріна С.О. Організаційні та методичні засади статистики ринку нерухомості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Шибіріна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; КНУТШ. – Київ, 2012
456.
Біла Є.Є. Органічна хімія [Книга] : [навч. посібник для студентів хімічних спец. ВНЗ] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-848-7
457.
Одоховская И.А. Осенние листья [Книга] = Осіннє листя : стихи / И.А. Одоховская. – Одесса : Печатный дом, 2010. – 68 с. : ил. – Текст книги на укр. и рус. яз. – ISBN 978-966-389-331-0
458.
Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну [Книга] : підручник [для студентів ВНЗ] / Крижанівська Н.Я. – Київ : Ліра-К, 2009. – 217, [2] с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (СD-ROM). – Бібліогр.: с. 204-206. – ISBN 978-966-96938-2-2
459.
Основи організації патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи в Повітряних Силах Збройних Сил України [Книга] : методичний посібник / [М.М. Петрушенко та ін.] ; за ред. М.М. Петрушенка ; М-во оборони України ; Командування повітряних сил Збройних Сил України ; Харк. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба. – Вінниця ; Харків : ХУПС, 2011. – 139, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 101-102
460.
Шевченко П.Г. Основи систематики рибоподібних і риб [Книга] : навч. посіб. для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" у вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П.Г. Шевченко, Ю.В. Пилипенко. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Ліра-К, 2012. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 224-229. – ISBN 978-966-2393-54-5
461.
Таценко Н.В. Основи теорії мовного дискурсу [Книга] : навч. посібник / Н.В. Таценко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 177, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд.
462.
Основи техніки лабораторних робіт з хімії [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Аксьонова О.Ф. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Ліра-К, 2011. – 155, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2174-16-8
463.
Шелестов О.М. Особливості політичної культури електорального процесу в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Шелестов Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
464.
Гуменюк В.І. Особливості розгляду зовнішньоторгових спорів комерційним арбітражем України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гуменюк Василь Іванович ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012
465.
Мейсон К. Остров соблазна [Книга] = Lord of Devil Isle / Конни Мейсон ; [пер. с англ. Е. Горбатенко]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. – 320 с. – ISBN 978-966-14-2335-9
466.
Далай-лама Ответственность и добросердечие [Книга] = Universal responsibility and the good heart : беседы разных лет / Далай-лама XIV ; [пер. с англ.: В. Журавлев ; ред.: Г. Разумова ; отв. ред.: А. Терентьев]. – Санкт-Петербург : Нартанг, 2006. – 172, [4] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 173-174. – ISBN 5-901941-12-8
467.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація". – Київ : Держ. п-во Українська правова інформація, 1997-
468.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація". – Київ : Держ. п-во Українська правова інформація, 1997-
469.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація". – Київ : Держ. п-во Українська правова інформація, 1997-
470.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація". – Київ : Держ. п-во Українська правова інформація, 1997-
471.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація". – Київ : Держ. п-во Українська правова інформація, 1997-
472.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація". – Київ : Держ. п-во Українська правова інформація, 1997-
473.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
474.
Василина Н.В. Охорона та захист права власності нотаріусом [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Василина Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
475.
Степанов Д.М. Оцінка параметрів передачі діелектричних самонесучих оптичних кабелів в умовах експлуатації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Степанов Дмитро Миколайович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex