Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Шишкін А.Є. Реакційна здатність багатошарових фольг та їхня деформаційна поведінка при нагріванні в умовах постійно діючих навантажень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Шишкін Андрій Євгенович ; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012
552.
Тимошик-Сударикова Редакційна політика паризького журналу "Тризуб" (1925-1940 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Тимошик-Сударикова Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
553.
Білівітіна А.С. Реклама в системі політичного маркетингу [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Білівітіна Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
554.
Білівітіна А.С. Реклама в системі політичного маркетингу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Білівітіна Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
555.
Цимбал К.Д. Реклама як інституціональний чинник трансформування цінностей у сучасному українському суспільстві [Дисертація] : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.04 / Цимбал Катерина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
556.
Сидорук С.М. Реформування вуглеводнів в імпульсних плазмово-рідинних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Сидорук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
557.
Бортник К.В. Рецепції культурних героїв у постановках українських хореографів другої половини XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.04 / Бортник Катерина Віталіївна ; М-во культури України ; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2012
558.
Ринок цінних паперів України [Журнал] : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 1996-
559.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
560.
Костенко Л.В. Річка Геракліта [Книга] / Ліна Костенко ; [упоряд. О. Пахльовська ; гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2011. – 336 с. : фотоіл. + CD. – ISBN 978-966-06-0587-9
Лірично-філософські роздуми видатної української поетеси виливаються у струнку і багатоголосну поетичну сюїту, в якій знайомі читачеві вірші органічно переплетені з зрукованими вперше
561.
Костенко Л.В. Річка Геракліта [Книга] / Ліна Костенко ; [упоряд. та передм. О. Пахльовської]. – Київ : Либідь, 2011. – 288 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0599-2
Лірично-філософські роздуми видатної української поетеси виливаються у струнку і багатоголосну поетичну сюїту, в якій знайомі читачеві вірші органічно переплетені з зрукованими вперше
562.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
563.
Бухан Д.Ю. Розвиток методів аналізу та синтезу сигналів з компактним спектром [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Бухан Дмитро Юрійович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одесса, 2012
564.
Мохамед Хассан Хессайн Алі Розвиток методів оцінки спотворень зображення у відеотрактах цифрового телебачення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Мохамед Хассан Хессайн Алі ; Держ. служба спец. зв"язку та захисту інформації України ; Адмін. держ. служби спец. зв"язку та захисту інформації України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012
565.
Малєєв М.В. Розвиток наукових основ запобігання травматизму від проявлення комплексу природних небезпек у вугільних шахтах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : 05.26.01 / Малєєв Микола Володимирович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Держ. Макіївський н.-д ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості. – Макіївка, 2012
566.
Міхалєва М.С. Розвиток нормативно-технічного забезпечення оперативного визначення характеристик рідин для контролю стічних вод [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Міхалєва Марина Станіславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012
567.
Мороз Є.О. Розвиток теоретичних інтерпретацій концепту "культурний капітал" в сучасній соціології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.01 / Мороз Євгенія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
568.
Шаповалов Ю.І. Розвиток теорії символьного аналізу лінійних параметричних кіл у частотній області [Автореферат] : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.09.05 / Шаповалов Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
569.
Санченко А.Ю. Розвиток українознавства в Україні (1991-2011 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Санченко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
570.
Карпенко О.Я. Розробка біотехнології комплексного очищення грунтів, забруднених нафтою та хлорорганічними речовинами [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 03.00.20 / Карпенко Олександр Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
571.
Костюков В.В. Розробка і використання методу схемних коефіцієнтів для аналізу нестаціонарних режимів в електротехнічних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Костюков Валентин Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012
572.
Живогляд А.В. Розробка методів дистанційного геодезичного моніторингу технологічних направляючих з використанням електронних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Живогляд Артур Васильович ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012
573.
Федоренко Н.К. Розробка методів і алгоритмів розв"язання аномальних та узагальнених задач паралельного упорядкування [Автореферат] : автор. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Федоренко Наталія Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012
574.
Чебенко Ю.М. Розробка способів управління дробленням гірських порід шляхом регулювання питомої енергії вибуху [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Чебенко Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2012
575.
Роль брендинга городов в эпоху перемен [Книга] / Ин-т трансформации о-ва ; [под общ. ред. О.И. Соскина]. – Киев : Ин-т трансформации о-ва, 2012. – 111, [1] с. – Библиогр.: c. 108-110. – ISBN 978-966-8534-10-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex