Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Казачинер О.С. Педагогічна підтримка учнів [Книга] / О.С. Казачинер. – Харків : Основа, 2009. – 80с. – (Англійська мова та література ; 11(83)). – ISBN 978-611-00-0372-8
577.
Пенсія [Журнал] : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
578.
Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондар І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
579.
Лондон Дж. Північна Одіссея [Книга] : новели / Джек Лондон ; пер. з англ. ; Ін-т літ ім. ТГ Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2008. – 410с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4510-2
580.
Сергієнко В.В. Підприємницьке право [Книга] : конспект лекцій / В.В. Сергієнко, М.М. Топоркова ; Мін-во освіти і науки України, Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 304с.
581.
Планування діяльності підприємства [Книга] : навч. посібник / Л.П. Батенко, Н.М. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.С. Москалюк, В.Ф. Оберемчук, Л.С. Топчій; Батенко Л.П. [ та ін. ] ; за заг. ред. В.Є. Москалюка ; МОН України ; Київ. нац. екон. ін-т. – Киев : КНЕУ, 2005. – 384 с. – ISBN 966-574-819-X
582.
Кривогуз И.М. Плоды и перспективы либерально-консервативной политики [Книга] / И.М. Кривогуз. – Москва : [ Б.и. ], 2008. – 94 с. – ISBN 5-7268-0211-2
583.
Вутирас Д. [Повне зібрання творів [Книга] / Дімосфеніс Вутирас. – Афіни : Дельфіні. – ISBN 960-309-072-7
584.
Педь І. Податкова конкуренція [Книга] : монографія / Ірина Педь. – Київ : Експерт-Консалтинг, 2009. – 416с. – ISBN 966-7645-09-6
585.
Податкова система [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Лютий І.О. [ та ін. ] ; за ред. І.О. Лютого ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 456с. – ISBN 978-966-364-886-6
586.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
587.
Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних країн [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. ; за заг. ред. М.Я.Азарова ; Держ. подат. адміністрація України ; Нац. акад. держ. подат. служби України. – Київ : Комп"ютерпрес, 2004. – 240 с. – ISBN 966-95874-5-X
588.
Хадзіс Д. [Подвійна книга [Книга] : роман / Дімітріс Хадзіс. – Афіни : Зодіо, 1993. – 223 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-85349-0-9
589.
Сеферіс Й. [Поезії [Книга] / Йоргос Сеферіс. – 19-е вид. – Афіни : Ікарос, 1998. – 373 с. – Видання новогрецькою мовою
590.
Семененко В.П. Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі : традиційний ідеал [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Семененко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
591.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
592.
Політологія [Книга] : навчальний посібник / Кузь О.М. [ та ін. ] ; МОН України; Харківський нац.економ. унів. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-676-307-8
593.
Іваненко С.М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови) [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Іваненко С.М. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009
594.
Панайотопулос І.М. [Полонені [Книга] : історія миру, війни та рабства / І.М. Панайотопулос. – 3-є вид. – Афіни : Астир, 1981. – 325, [6] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
595.
Тищенко-Монастирська Порівняння в тексті фольклору ( на матеріалі української, російської, татарської і кримськотатарської мов ) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Тищенко-Монастирська О.О. ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, НАН України. – Київ, 2010
596.
Маленко А.Л. Порівняння ефективності оцінок у загальній нелінійній моделі регресії з похибками у змінних [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. : 01.01.05 / Маленко А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
597.
Гордєєв А.Ю. Портолани: теорія і методика історико-картографічного дослідження [Дисертація] : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.12 / Гордєєв Антон Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010
598.
Михальнюк О.В. Порука у цивільному праві: теорія та практика [Книга] : монографія. – Київ : КНТ, 2008. – 268 с. – ISBN 978-966-373-414-9
599.
Посібник з лізингу [Книга] : навч. посібник / Богодухов Д.О. [ та ін. ] ; наук. ред. Л.Я. Снігір. – Київ : Поліграф плюс, 2009. – 388 с.
600.
Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах [Книга] / [ упоряд. П.С. Берзін ]. – Київ : Скіф, 2010. – 392 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-65-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex