Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
577.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
578.
Охорона пам"яток історії і культури в Україні (1917-1919 рр) [Книга] : зб. док. і матеріалів / НАН України, Ін-т історії України ; [авт.-упоряд.: О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, Г.Я. Рудий ; редкол.: В.О. Горбик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2008. – 319 с. – Текст укр., рос. - Покажч.: с. 258-307. – Бібліогр.: с. 308-319 і у прим.: с. 54-60. – ISBN 978-966-02-4785-7
579.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
580.
Охорона праці в галузі освіти [Книга] : навчальний посібник / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, Л.А. Катренко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2009. – 395 с. – ISBN 978-966-680-397-2
581.
Матусов Ю.П. Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Матусов Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
582.
Василів-Базюк П"ять колосків [Книга] : історична повість. – Чернівці : Букрек, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-399-226-6
583.
Казандзіс Т. [Парад. Повноліття [Книга] : оповідання / Толіс Казандзіс. – 3-є вид. – Афіни : Нефелі, 1995. – 227, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-232-8
584.
Парадигма [Журнал] : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-4721-5
585.
Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право [Книга] : підручник для вищ. навч. закл. / Ю.М. Кузнєцов ; МОН України ; Нац. технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2008. – 428 с. – ISBN 966-8251-82-2
586.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
587.
Казачинер О.С. Педагогічна підтримка учнів [Книга] / О.С. Казачинер. – Харків : Основа, 2009. – 80с. – (Англійська мова та література ; 11(83)). – ISBN 978-611-00-0372-8
588.
Пенсія [Журнал] : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
589.
Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондар І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
590.
Лондон Дж. Північна Одіссея [Книга] : новели / Джек Лондон ; пер. з англ. ; Ін-т літ ім. ТГ Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2008. – 410с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4510-2
591.
Сергієнко В.В. Підприємницьке право [Книга] : конспект лекцій / В.В. Сергієнко, М.М. Топоркова ; Мін-во освіти і науки України, Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 304с.
592.
Планування діяльності підприємства [Книга] : навч. посібник / Л.П. Батенко, Н.М. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.С. Москалюк, В.Ф. Оберемчук, Л.С. Топчій; Батенко Л.П. [ та ін. ] ; за заг. ред. В.Є. Москалюка ; МОН України ; Київ. нац. екон. ін-т. – Киев : КНЕУ, 2005. – 384 с. – ISBN 966-574-819-X
593.
Кривогуз И.М. Плоды и перспективы либерально-консервативной политики [Книга] / И.М. Кривогуз. – Москва : [ Б.и. ], 2008. – 94 с. – ISBN 5-7268-0211-2
594.
Вутирас Д. [Повне зібрання творів [Книга] / Дімосфеніс Вутирас. – Афіни : Дельфіні. – ISBN 960-309-072-7
595.
Педь І. Податкова конкуренція [Книга] : монографія / Ірина Педь. – Київ : Експерт-Консалтинг, 2009. – 416с. – ISBN 966-7645-09-6
596.
Податкова система [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Лютий І.О. [ та ін. ] ; за ред. І.О. Лютого ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 456с. – ISBN 978-966-364-886-6
597.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
598.
Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних країн [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. ; за заг. ред. М.Я.Азарова ; Держ. подат. адміністрація України ; Нац. акад. держ. подат. служби України. – Київ : Комп"ютерпрес, 2004. – 240 с. – ISBN 966-95874-5-X
599.
Хадзіс Д. [Подвійна книга [Книга] : роман / Дімітріс Хадзіс. – Афіни : Зодіо, 1993. – 223 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-85349-0-9
600.
Сеферіс Й. [Поезії [Книга] / Йоргос Сеферіс. – 19-е вид. – Афіни : Ікарос, 1998. – 373 с. – Видання новогрецькою мовою
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,