Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Мозговий І.П. Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації [Книга] : монографія / Іван Мозговий. – Суми : УАБС НБ України, 2009. – 471 с. – ISBN 978-966-8958-41-0
527.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
528.
Лучинський Ю. Несподіваний візит [Книга] / Юрій Лучинський. – Київ : Простір, 2008. – 216с. – ISBN 978-966-2068-10-8
529.
Дармосюк В.М. Нетерові напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Дармосюк В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
530.
Микитюк І.О. Нетрадиційні системи числення і фрактали, з ними пов"язані [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Микитюк І.О. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010
531.
Слюсарчук В.Ю. Неявні недиференційовні функції в теорії операторів [Книга] : монографія / В.Ю. Слюсарчук ; МОН України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2008. – 221 с. – ISBN 966-327-068-3
532.
Мащенко С.Т. Николай Марков - философ и педагог [Книга] / Станислав Мащенко. – Чернигов : Северянская мысль, 2009. – 132 с. – ISBN 966-7905-77-2
533.
Нікос Казандзакіс: пристрасть до свободи [Книга] : збірник наукових праць та перекладів / КНУТШ ; [ упорядник Савенко А.О. ]. – Київ : Логос, 2009. – 120 с. : фотодок. – ISBN 978-966-171-090-9
534.
Давиденко Г.В. Німецька народна побутова казка : тематичні, структурно-композиційні та лінгвокультурні характеристики [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук :10.02.04 / Давиденко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
535.
Нова ідеологія сім"ї та сімейних відносин [Книга] : програма та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 листопада 2009 року / Мін-во освіти і науки України ; Управління у справах сім"ї та молоді Харківської обласної державної адміністрації ; Спілка жінок України та ін. ; [ відповід. ред. В.І. Астахова ]. – Харків : НУА, 2009. – 132с.
536.
Бровко А.Г. Нова Січ (1734-1775 рр.): історіографія [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Бровко А.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010
537.
Лотоцька О.Л. Новелістика О.Генрі й українська література : рецепція і типологія [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Лотоцька О.Л. ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2010
538.
Новий довідник [Книга] : українська мова українська література / [ Радишевська М. та ін. ]. – 5-е вид. – Київ : Казка, 2008. – 864 с. – ISBN 978-966-8055-08-9
539.
Попов К.С. Нові функціональні похідні бензотіазинів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Попов К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
540.
Мельник Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Г. Мельник ; КНУТШ. – Київ : Кондор, 2009. – 412 с. – ISBN 978-966-351-261-7
541.
Коблянська Г.Ю. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Коблянська Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
542.
Слюсарчук В.Ю. Оборотність нелінійних різницевих операторів [Книга] : монографія / В.Ю. Слюсарчук ; МОН України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2005. – 233 с. – ISBN 966-327-032-2
543.
Образотворче мистецтво [Журнал] : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
544.
Образотворче мистецтво [Журнал] : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
545.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
546.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
547.
Одинадцята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 19-21 травня 2010 р. [Книга] : збірка тез доповідей / КНУТШ ; [ орг. ком-т: Воловенко Ю.М., Запорожець О.А. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 222 с.
548.
Шестакова Э.Г. Оксюморон как категоря поэтики [Книга] : (на материале русской поэзии 19 - первой трети 20 веков) : монография / Э.Г. Шестакова. – Донецк : Норд- Пресс, 2009. – 210с. – ISBN 978-966-380-357-9
549.
Скорофатова А.О. Ономасіологія та лінгвогеографія фітономенів в українських східнослобожанських говірках [Книга] : монографія / А.О. Скорофатова. – Луганськ : Елтон-2, 2009. – 369с. – ISBN 978-617-563-002-0
550.
Бехта І.А. Оповідний дискурс в англомовній художній прозі : типологія та динаміка мовленнєвих форм [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Бехта І.А. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,