Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Базалієва Л.В. Науково-теоретичні та методичні основи управління трансакційними витратами підприємства [Книга] : монографія / Базалієва Л.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 164 с. – ISBN 978-966-676-333-7
502.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
503.
Сухотин А.М. Начало высшей математики [Книга] : учебное пособие для студ. технических вузов / А.М. Сухотин ; Федеральное агенство по образованию , Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования "Томский политехнический университет". – 3-е изд. – Томск : Томский политехнический университет, 2008. – 164 с.
504.
Гладчук О.М. Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Гладчук О.М. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Київ, 2009
505.
Саввідіс Г.П. [Недовговічна сім"я [Книга] : (1973-1978) : літературні статті, літературна критика, виступи з філології та образотворчого мистецтва, а також невідомі твори Паламаса, Кавафіса, Сефериіса та ін. / Г.П. Саввідіс. – Афіни : Ерміс, 1978. – 316 с. – Видання новогрецькою мовою
506.
Загребельний П.А. Неймовiрнi оповiдання [Книга] / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2008. – 283 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4490-7
507.
Циркас С. [Некеровані міста [Книга] : [трилогія] / Стратіс Циркас. – 31-е вид. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0269-8
508.
Циркас С. [Некеровані міста [Книга] : [трилогія] / Стратіс Циркас. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0324-4
509.
Циркас С. [Некеровані міста [Книга] : [трилогія] / Стратіс Циркас. – 28-е вид. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0270-1
510.
Фелінський Г.С. Нелінійна фотон-фононна взаємодія та когерентні процеси в оптичних хвилеводах [Дисертація] : дис. ...д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Фелінський Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
511.
Зайцева О.В. Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Зайцева О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
512.
Мозговий І.П. Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації [Книга] : монографія / Іван Мозговий. – Суми : УАБС НБ України, 2009. – 471 с. – ISBN 978-966-8958-41-0
513.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
514.
Лучинський Ю. Несподіваний візит [Книга] / Юрій Лучинський. – Київ : Простір, 2008. – 216с. – ISBN 978-966-2068-10-8
515.
Дармосюк В.М. Нетерові напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Дармосюк В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
516.
Микитюк І.О. Нетрадиційні системи числення і фрактали, з ними пов"язані [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Микитюк І.О. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010
517.
Слюсарчук В.Ю. Неявні недиференційовні функції в теорії операторів [Книга] : монографія / В.Ю. Слюсарчук ; МОН України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2008. – 221 с. – ISBN 966-327-068-3
518.
Мащенко С.Т. Николай Марков - философ и педагог [Книга] / Станислав Мащенко. – Чернигов : Северянская мысль, 2009. – 132 с. – ISBN 966-7905-77-2
519.
Нікос Казандзакіс: пристрасть до свободи [Книга] : збірник наукових праць та перекладів / КНУТШ ; [ упорядник Савенко А.О. ]. – Київ : Логос, 2009. – 120 с. : фотодок. – ISBN 978-966-171-090-9
520.
Давиденко Г.В. Німецька народна побутова казка : тематичні, структурно-композиційні та лінгвокультурні характеристики [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук :10.02.04 / Давиденко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
521.
Нова ідеологія сім"ї та сімейних відносин [Книга] : програма та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 листопада 2009 року / Мін-во освіти і науки України ; Управління у справах сім"ї та молоді Харківської обласної державної адміністрації ; Спілка жінок України та ін. ; [ відповід. ред. В.І. Астахова ]. – Харків : НУА, 2009. – 132с.
522.
Бровко А.Г. Нова Січ (1734-1775 рр.): історіографія [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Бровко А.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010
523.
Лотоцька О.Л. Новелістика О.Генрі й українська література : рецепція і типологія [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Лотоцька О.Л. ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2010
524.
Новий довідник [Книга] : українська мова українська література / [ Радишевська М. та ін. ]. – 5-е вид. – Київ : Казка, 2008. – 864 с. – ISBN 978-966-8055-08-9
525.
Попов К.С. Нові функціональні похідні бензотіазинів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Попов К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex