Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Притика Д.М. Правові засади організації діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення [Книга] / Д.М. Притика. – Київ : Ін Юре, 2003. – 328 с. – ISBN 966-8088-40-9
627.
Правовой механизм государственного регулирования и поддержки агропромышленного комплекса [Книга] : монография / под ред. С.А. Боголюбова ; Ин-т законознавства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Фед. – Москва : НОРМА, 2009. – 496 с. – ISBN 978-5-468-00305-3
628.
Кичигин Н.В. Правовой механизм реализации Киотского протокола в России [Книга] : научно-практическое пособие / Н.В. Кичигин, Н.И. Хлуденева ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Фед. – Москва : Контракт, 2009. – 112 с. – ISBN 978-5-98209-059-1
629.
Правознавство [Книга] : словник термінів ; навчальний посібник / В.Г. Гончаренко, Л.М. Астрова, А.М. Бірюкова, В.І. Бояров, І.В. Булгакова; Гончаренко В.Г. [ та ін. ] ; за ред. В.Г. Гончаренка ; МОН України. – Київ : Юрисконсульт; КНТ, 2007. – 636 с. – ISBN 978-966-2968-06-4; 978-966-373-229-9
630.
Правознавство [Книга] : підручник [ для студентів вищих навчальних закладів ] / Берлач А.І. [ та ін. ]. – 2-е вид., доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 792с. – Пам"яті академіка Копєйчикова В.В., вчителя, колеги, Людини автори посвячують це видання. – ISBN 978-966-2183-17-7 Алерта), (978-966-373-492-7 (КНТ), 978-966-36
631.
Правознавство [Книга] : підручник / Балюк Г.І.[ та ін.] ; відп. ред. О.В. Дзера ; МОН України. – 10-е вид., перероб. і доп ; 1-е вид. за ред. В.В.Копєйчикова. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 848с. – ISBN 978-966-667-275-2
632.
Цуканова Г. Практика проведення відеозйомки та цифрового монтажу [Книга] : практичний посібник / Ганна Цуканова ; КНУТШ, Ін-т журналістики ; Український ін-т підвищення кваліфікації працівників телебачення радіомовлення і преси. – Київ : ЦВП, 2007. – 234 с. : іл. – ISBN 978-966-2123-00-5
633.
Корольов О.А. Практикум з економетрії: завдання з практичними рекомендаціями, алгоритмами та прикладом їх наскрізного виконання [Книга] : навчальний посібник для студ. / О.А. Корольов, В.В.Рязанцева ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-91-0
634.
Капелюшний А.О. Практичний посібник-довідник журналіста [Книга] : редагування в ЗМІ : аналіз і перевірка фактичного матеріалу / Капелюшний А.О. – Львів : ПАІС, 2004. – 576 с. – ISBN 966-7651-13-4
635.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
636.
Степанов А.А. Предупреждение банкротства в рамках производства по делу банкротства: теория и практика [Книга] / А.А. Степанов. – Київ : КНТ, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-373-313-5
637.
Природа и Человек. 21 век [Журнал] : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
638.
Кривогуз М.И. Природный и инновационный ресурсы экономического роста [Книга] : (на примере Великобритании) / М.И. Кривогуз ; РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Экслибрис-Пресс, 2003. – 92 с. : табл., граф. – ISBN 5-88161-136-5
639.
Про результати аналізу використання коштів Державного бюджету України, виділених на державну підтримку АПК [Брошура] / [ Рахункова палата України ; відповід. за вип. Шульженко М.Я. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 30с.
640.
Машевський О.П. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах [Книга] : (1870 р. - початок 1920-х рр.) : монографія / О.П. Машевський ; КНУТШ. – Київ : Аквілон-Плюс, 2010. – 792 с. – ISBN 978-966-2172-03-4
641.
Проблеми легітимації інституту лобіювання в Україніі та шляхи їх розв"язання [Книга] / Федоренко В.,Базілевич Д. [ та ін. ] ; Мін. юст. України ; Департамент конституційного та адміністративного права ; Програма сприяння Парламентиу 2 ; [ за заг. ред. В. Федоренка ]. – Київ : СПД Москаленко О.М., 2009. – 108с. – Авт. зазнач. на звороті ттит. арк. – ISBN 978-966-2214-22-3
642.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
643.
Проблемы теории государства и права [Книга] : учеб. пособие для студ. высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / М.Н. Марченко, О.Э. Лейст, В.Д. Попков, С.А. Комаров, А.В. Малько; Марченко М.Н. [ и др] ; под ред. М.Н. Марченко. – Москва : Юристъ, 2003. – 656с. – ISBN 5-7975-0388-3
644.
Проекти Ольвійської Декларації Університетів, Рамок пріоритетних дій та Статуту Асоціації Університетів України [Брошура] / МОНУ ; НАНУ ; Гол. упр. держ. служби України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Чорномор. дер. ун-т ім. Петра Могили та ін. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 40 с. – ISBN 978-966-336-134-5
645.
Афанасьєв М.В. Проектний аналіз [Книга] : конспект лекцій / М.В. Афанасьєв, І.Я. Іпполітова ; Мін-во освіти і науки України, Харківський національний економічний університет. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 260 с.
646.
Ткачук А.Ф. Просторове планування для економічного зростання: аналіз практики та законодавства [Книга] / Ткачук Анатолій Федорович, Врублевський Олександр Станіславович. – Київ, 2009. – 120с. – ISBN 978-966-2026-04-7
647.
Буров Г.М. Профессор Григорий Михайлович Буров [Брошура] : биобиблиографический указатель / Г.М. Буров. – Симферополь, 2007. – 48с. – ISBN 978-966-2913-30-9
648.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
649.
Синельников А.П. Психология обучения иностранным языкам [Книга] / А.П. Синельников. – Харків : Основа, 2009. – 128с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 10(82)). – ISBN 978-611-00-0296-7
650.
Фрідман О.В. Психологічні особливості концептуалізації особистісного досвіду: індивідуально - типологічний підхід [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Фрідман О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,