Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Машевський О.П. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах [Книга] : (1870 р. - початок 1920-х рр.) : монографія / О.П. Машевський ; КНУТШ. – Київ : Аквілон-Плюс, 2010. – 792 с. – ISBN 978-966-2172-03-4
627.
Проблеми легітимації інституту лобіювання в Україніі та шляхи їх розв"язання [Книга] / Федоренко В.,Базілевич Д. [ та ін. ] ; Мін. юст. України ; Департамент конституційного та адміністративного права ; Програма сприяння Парламентиу 2 ; [ за заг. ред. В. Федоренка ]. – Київ : СПД Москаленко О.М., 2009. – 108с. – Авт. зазнач. на звороті ттит. арк. – ISBN 978-966-2214-22-3
628.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
629.
Проблемы теории государства и права [Книга] : учеб. пособие для студ. высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / М.Н. Марченко, О.Э. Лейст, В.Д. Попков, С.А. Комаров, А.В. Малько; Марченко М.Н. [ и др] ; под ред. М.Н. Марченко. – Москва : Юристъ, 2003. – 656с. – ISBN 5-7975-0388-3
630.
Проекти Ольвійської Декларації Університетів, Рамок пріоритетних дій та Статуту Асоціації Університетів України [Брошура] / МОНУ ; НАНУ ; Гол. упр. держ. служби України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Чорномор. дер. ун-т ім. Петра Могили та ін. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 40 с. – ISBN 978-966-336-134-5
631.
Афанасьєв М.В. Проектний аналіз [Книга] : конспект лекцій / М.В. Афанасьєв, І.Я. Іпполітова ; Мін-во освіти і науки України, Харківський національний економічний університет. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 260 с.
632.
Ткачук А.Ф. Просторове планування для економічного зростання: аналіз практики та законодавства [Книга] / Ткачук Анатолій Федорович, Врублевський Олександр Станіславович. – Київ, 2009. – 120с. – ISBN 978-966-2026-04-7
633.
Буров Г.М. Профессор Григорий Михайлович Буров [Брошура] : биобиблиографический указатель / Г.М. Буров. – Симферополь : [Б. и.], 2007. – 48 с. – ISBN 978-966-2913-30-9
634.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
635.
Синельников А.П. Психология обучения иностранным языкам [Книга] / А.П. Синельников. – Харків : Основа, 2009. – 128с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 10(82)). – ISBN 978-611-00-0296-7
636.
Фрідман О.В. Психологічні особливості концептуалізації особистісного досвіду: індивідуально - типологічний підхід [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Фрідман О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
637.
Психологічні особливості творення наукового тексту [Книга] : методичні рекомендації / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. В.В. Андрієвської ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 216с. – ISBN 978-966-644-097-9
638.
Психологічні перспективи [Журнал] = Psychological Prospects / Волинський державний університет ім.Лесі Українки. – Луцьк, 2001-
639.
Психологічні перспективи [Журнал] = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
640.
Психологічні перспективи [Журнал] = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
641.
Алексакіс В. [Раніше [Книга] : роман / Васіліс Алексакіс ; переклад з франц.: Карина Лампса. – Афіни : Ександас, 1994. – 197 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-183-1
642.
Мельник Л.В. Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Мельник Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
643.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : навчальний посібник / Дахно І.І. [ та ін.] ; за ред. І.І. Дахна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-364-869-9
Навчальний посібник висвітлює важливі аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю. Матеріали посібника мають не лише навчальний, але і прикладний характер. Його можна використовувати при вирішенні практичних питань зовнішньоекономічної діяльності. Вирізняльна ознака книги - оригінальність пропонованих тем. Він є логічним продовженням серіалу книг у сфері зовнішньоекономічної діяльності за редакцією І.Дахна, які опубліковані видавництвом «Центр учбової літератури». Посібник можна використовувати у процесі викладання і вивчення таких дисциплін як «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Право зовнішньоекономічної діяльності» тощо. Для студентів і викладачів вищих закладів освіти, а також всіх, хто цікавиться зовнішньоекономічною діяльністю України та міжнародним бізнесом
644.
Ращупкіна Ю.В. Результати громадського моніторингу: взаємодія органів місцевого самоврядування Луганська з ініціативними групами, що відстоюють право на безпечне життєве середовище [Книга] / Ращупкіна Ю.В., Щербаченко В.В. ; Східноукраїнський центр громад. ініціатив. – Луганськ : Янтар, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-678-281-9
645.
Владимирська Г.О. Реклама [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Владимирська, П.О. Владимирський. – Київ : Кондор, 2009. – 334 с. – ISBN 966-351-086-2
Книга розрахована на широке коло читачів
646.
Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України [Книга] : навч. посіб. / О.О. Бейдик. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 400 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 978-966-542-414-7
647.
Черній А.М. Релігієзнавство [Книга] : підручник / А.М. Черній. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академія, 2008. – 400с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-64-9
648.
Баханов А.К. Релігійно-філосовські погляди архієпископа Інокентія (Борисова) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Баханов А.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010
649.
Кисловская Г.А. Ретроспективная конверсия карточных каталогов [Книга] : практическое пособие / Г.А. Кисловская. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 144 с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 109)
650.
Єрмаков В.В. Ретроспективні аспекти суспільно-географічних процесів Полтавщини [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Єрмаков В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex