Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Безугла В.О. Страхування [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.О. Безугла, І.І. Постіл, Л.П. Шаповал ; МОН України ; Кременчуцький держ. політехн. ун-т ім. М. Остроградського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 582 с. – ISBN 978-966-364-750-0
727.
Марченко Г.Ю. Страхування ризиків іпотечного кредитування в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Марченко Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
728.
Ілляхова М.В. Структурний підхід до визначення феномену соціального часу (межі та можливості застосування) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Ілляхова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
729.
Гусєва Н.Ю. Студентський протестний рух у ФРН в 1960-х рр. [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гусєва Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
730.
Джугастрянська Ю.В. Сугестивна лірика кінця XIX - початку XX ст.: генеза, структура, функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Джугастрянська Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
731.
Гладкий О.В. Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України теорія, методи, практика [Дисертація] : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Гладкий О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
732.
Магуза Г.О. Суспільно-політичні погляди і громадянська позиція О.Довженка [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Магуза Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
733.
Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова [Книга] : навч. посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – 2-ге, вид, виправл. і доп. – Київ : Арій, 2008. – 384с. – ISBN 978-966-498-18-7
734.
Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою [Книга] : 50 000 слів / [ упоряд. Ю.М. Набока ]. – Київ : ПП Голяка, 2008. – 544с. – ISBN 966-572-625-0
735.
Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник [Книга] : близько 2500 термінів / Віктор Шапар. – Харків : Прапор, 2007. – 640 с. – ISBN 966-7880-85-0
736.
Зубков М.Г. Сучасний український правопис [Книга] : комплексний довідник / М.Г. Зубков. – вид. 9-тє, випр. й доп. – Харків : СПДФО Співак Т.К., 2006. – 366, [2] с. – ISBN 966-8896-20-3
737.
Шуляр В.І. Сучасний урок української літератури [Книга] / В.І. Шуляр. – Харків : Основа, 2009. – 128с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.9(70)). – ISBN 978-611-00-0364-3
738.
Глущик С.В. Сучасні ділові папери [Книга] : навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-539-533-1
739.
Станкевич І.П. Сучасні політичні конфлікти: джерела та шляхи розв"язання [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Станкевич І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
740.
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород : Говерла
741.
Гіренко О.Т. Сучасні тенденції регулювання юрисдикційних імунітетів у міжнародному приватному праві [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гіренко О.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2009
742.
Сучасність [Журнал] : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 1961-
743.
Корнієнко А.Ю. Східноєвропейська політика США кінця 80-х - 90-і роки 20 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Корнієнко А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
744.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
745.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
746.
Рид П.П. Тамплиеры [Книга] / Пирс Пол Рид. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 410с. – ISBN 978-5-17-031949-7
747.
Нахлік Є.К. Тарас Шевченко і польські та російські романтики (індивідуальність письменника в інтертекстуальних зв"язках і типологічних збіжностях) [Автореферат] : автореф. ... д-ра. філол. наук : 10.01.01 / Нахлік Євген Казимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009
748.
Тарас Шевченко у прижиттєвій критиці (1839-1861) [Книга] : бібліографія : матеріали : навчальний посібник / упоряд. Валентина Іскорко-Гнатенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 324 с. – ISBN 978-966-439-181-5
749.
Тарасенкова Ніна Анатоліївна [Брошура] : доктор педагогічних наук, професор : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Боглана Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ укладачі: Л.Г. Голиш, О.П. Воловик ]. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2009. – 36с. – Шифр. дубл. 012(Тарасенкова) Тара. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 13)
750.
Лизанчук В.В. Творімо разом Україну! [Книга] : монографія / Василь Лизанчук. – Львів : ПАІС, 2009. – 452 с. – ISBN 978-966-1585-27-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex