Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Кравчук П.П. Становлення інститутут позбавлення волі в Давньоруській державі [Брошура] : історико-правовий нарис / Павло Кравчук. – Запоріжжя, 2009. – 28 с.
727.
Сіман О.М. Становлення та розвиток толерантності в етноконфесійних відносинах сучасної України [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Сіман О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
728.
Шулежкова С.Г. Старословянский язык, древнерусский язык и историческая граматика русского языка: опыт сопоставительного изучения [Книга] : учебно-методическое пособие / С.Г. Шулежкова. – Москва : Флинта : Наука, 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-9765-0842-2
Пособие является вводным, предваряющим выпуск методических рекомендаций и заданий к контрольным работам по историко-лингвистическим дисциплинам. Выполненное в сопоста-вительном ключе, оно содержит опорные сигналы к основным темам курсов старославянскогоязыка, древнерусского языка и исторической грамматики русского языка; отрывки из старо-славянских и древнерусских памятников; вопросники к экзаменам и зачетам; обобщающие таблицы; схемы фонетического и грамматического анализа древних текстов; словарь; списки основной, дополнительной и справочной литературы.
Пособие адресовано студентам очных и заочных отделений высших учебных заведений, изучающих древние славянские языки и историю русского языка.
729.
Мармоза А.Т. Статистика [Книга] : підручник / А.Т. Мармоза ; МОН України. – Київ : КНТ : Ельга-Н, 2009. – 896 с. – ISBN 978-966-373-504-7
730.
Статистика України [Журнал] : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
731.
Статистичний облік [Книга] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи;" ; [ уклад. Ю.Б.Слободяник ]. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 115с. – ISBN 978-966-8958-46-5
732.
Створення екологічних коридорів в Україні [Книга] : посібник щодо законодавства, ландшафтно-екологічного моделювання та менеджменту для поєднання природоохоронніх об"єктів на підставі досвіду в Карпатах / Держ. служба заповід. справи Мін. охорони навколиш. природ. середовища України та ін. ; [ ред.: Флоріс Деодатус, Леонід Проценко, Андрій-Тарас Башта та ін. ; укр. переклад Марина Хазан ]. – Київ : Журнал Радуга, 2010. – 160 с. : іл. – ISBN 978-90-79341-06-1
733.
Занько Н.В. Створення інформаційної моделі кольороподілу на основі нових методів цифрової обробки зображень [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Занько Н.В. ; Українська акад. друкарства. – Львів, 2009
734.
Луговской А.Г. Страницы истории биологии: известные зоологи Украины [Брошура] / А. Г. Луговской, Л. К. Кухта; Мин-во транспорта и связи Украины; Центр исследований истории науки и техники имени А. П. Бородина ; Киевский университет экономики и технологии транспорта. – Киев, 2009. – 31с.
735.
Чорна Л.Г. Стратегіальна організація мислення як показник обдарованості [Дисертація] : дис. ... канд. психологічних наук : 19.00.01 / Чорна Л.Г. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2010
736.
Безугла В.О. Страхування [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.О. Безугла, І.І. Постіл, Л.П. Шаповал ; МОН України ; Кременчуцький держ. політехн. ун-т ім. М. Остроградського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 582 с. – ISBN 978-966-364-750-0
737.
Марченко Г.Ю. Страхування ризиків іпотечного кредитування в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Марченко Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
738.
Ілляхова М.В. Структурний підхід до визначення феномену соціального часу (межі та можливості застосування) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Ілляхова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
739.
Гусєва Н.Ю. Студентський протестний рух у ФРН в 1960-х рр. [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гусєва Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
740.
Джугастрянська Ю.В. Сугестивна лірика кінця XIX - початку XX ст.: генеза, структура, функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Джугастрянська Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
741.
Гладкий О.В. Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій України теорія, методи, практика [Дисертація] : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Гладкий О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
742.
Магуза Г.О. Суспільно-політичні погляди і громадянська позиція О.Довженка [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Магуза Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
743.
Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова [Книга] : навч. посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – 2-ге, вид, виправл. і доп. – Київ : Арій, 2008. – 384с. – ISBN 978-966-498-18-7
744.
Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою [Книга] : 50 000 слів / [ упоряд. Ю.М. Набока ]. – Київ : ПП Голяка, 2008. – 544с. – ISBN 966-572-625-0
745.
Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник [Книга] : близько 2500 термінів / Віктор Шапар. – Харків : Прапор, 2007. – 640 с. – ISBN 966-7880-85-0
746.
Зубков М.Г. Сучасний український правопис [Книга] : комплексний довідник / М.Г. Зубков. – вид. 9-тє, випр. й доп. – Харків : СПДФО Співак Т.К., 2006. – 366, [2] с. – ISBN 966-8896-20-3
747.
Шуляр В.І. Сучасний урок української літератури [Книга] / В.І. Шуляр. – Харків : Основа, 2009. – 128с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.9(70)). – ISBN 978-611-00-0364-3
748.
Глущик С.В. Сучасні ділові папери [Книга] : навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-539-533-1
749.
Станкевич І.П. Сучасні політичні конфлікти: джерела та шляхи розв"язання [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Станкевич І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
750.
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород : Говерла
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,