Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Пилипчук В.Г. Система і компентенція державних органів зі спеціальним статутсом у сфері національної безпеки України [Книга] : монографія / В.Г. Пилипчук, О.П. Дзьобань, В.Я. Настюк ; АПН України, Ін-т вивчення проблем злочинності ; Служба безпеки України, Ін-т оперативної діяльності та державної безпеки. – Харків : Право, 2009. – 200с. – ISBN 978-966-458-115-5
702.
Моторин Р.М. Система національних рахунків [Книга] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р.М. Моторин, Т.Є. Трубнік-Шаковяш, М.В. Мазур ; за заг. ред. Р.М. Моторина ; МОН України ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2007. – 200 с. – ISBN 966-574-585-9
703.
Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційним фондом [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Омардибірова В.Н. ; КНУТШ, ф-т кібернетики. – Київ, 2009. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)
704.
Згуровський М.З. Системна методологія передбачення [Брошура] = System methodology of foresight / М.З. Згуровський; М.З. Згуровский ; Ін-т прикладного системного аналізу. – Київ : Політехніка, 2001. – 50 с. – ISBN 966-622-078-4
705.
Хараламбідіс К. [Склепіння [Книга] / Кіріякос Хараламбідіс. – 2-е вид. – Афіни : Агра, 1998. – 65 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-252-2
706.
Мортимер К. Сладчайший грех [Книга] = Pregnant by the Millionaire : роман / Кэрол Мортимер; пер. с англ. М. Карпушиной. – Москва : Радуга, 2007. – 144с. – (Любовный роман). – ISBN 978-5-05-006655-8
707.
Лепнев М.Г. Словарь непроизводных предлогов современного русского языка [Книга] / М.Г. Лепнев. – Санкт-Петербург : Гуманитарная Академия, 2009. – 176 с. – ISBN 978-5-93762-072-9
708.
Калашник В.С. Словник фразеологічних антонімів української мови [Книга] / В.С. Калашник, Ж.В. Колоїз ; НАН України ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Укр. мовно-інформаційний фонд. – 4-е вид., доп. – Київ : Довіра, 2008. – 859 с. – Книга-"переверт". В спіл. опр. з кн.: Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-230-0; 978-966-507-227-0
709.
Слухання у комітеті на тему: "Антикорупційні аспекти забезпечення прозорості у публічному секторі" [Книга] / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією ; [ відп. за вип. Сорочик Ю.Ю. ]. – Київ : Москаленко О.М., 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-2214-07-9
710.
Гай-Нижник Смак свободи & Лірика життя [Книга] : [ вірші ] / Павло Гай-Нижник. – Київ : Цифра-друк, 2009. – 96с. – ISBN 978-966-2031-11-7
711.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
712.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
713.
Иршенко А.В. Смысл жизни человека [Брошура] / Иршенко А.В. – Владивосток : Идея, 2010. – 20с. – По благославению Высокопреосвященнейшого Вениамина Архиепископа Владивостокского и Приморского. – ISBN 978-5-9901-9273-7
714.
Гюго В. Собор Парижской Богоматери [Книга] : [ роман ] / Виктор Гюго ; пер. с фр. Н.Коган. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 608 с. – ISBN 978-5-395-00039-2
715.
Современные компьютерные технологиии в организации самостоятельного изучения информатки [Книга] : монография / Степанов В.П. [ и др. ]. – Харьков : ХНЭУ, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-676-306-1
716.
Кушнерук С.П. Современный документный текст: создание и исследование [Книга] : научно-методическое пособие / С.П. Кушнерук. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 192 с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 106). – ISBN 978-5-8167-0021-4
717.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5. История [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 2. – 2010. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
718.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11. Социология [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 2. – 2010. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
719.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
720.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
721.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
722.
Соціальна доктрина Церкви [Книга] : (збірник статей). – Львів : Свічадо, 1998. – 300с. – ISBN 966-561-069-4
723.
Осадча Л.В. Соціальна комунікація як об"єкт філософського аналізу [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Осадча Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
724.
Марчук В.П. Соціально-культурна визначеність нормативних засад міжнародної комунікації [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Марчук В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
725.
Фадєєв В. Соціокультурні тренди та українські перспективи [Книга] / Володимир Фадєєв. – Київ : Стилос, 2009. – 194с. – ISBN 978-966-8009-81-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,